ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553, MFP M577 - התקנת המגש האופציונלי ל-550 גיליונות

התקנת המגש האופציונלי ל-550 גיליונות
מסמך זה מספק את ההליך להתקנת המגש האופציונלי ל-550 גיליונות.
איור : מגש ל-550 גיליונות
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
  איור : כבה את המדפסת
 2. נתק את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת.
  איור : נתק את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת
 3. הנח את המגש על-גבי משטח יציב ולאחר מכן הנח את המדפסת על המגש. השתמש בפיני היישור בחלק העליון של המגש כדי למקם את המדפסת.
    שים לב:
  ‏M552/M553: HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המדפסת.
  ‏M577: HP ממליצה ששלושה אנשים יזיזו את המדפסת.
  איור : הנחת המדפסת על המגש
 4. פתח את המגש.
  איור : פתח את המגש
 5. נעל את המגש.
  איור : נעל את המגש
 6. התאם את מכווני הנייר על-ידי לחיצה על תפסי ההתאמה והחלקת המכוונים לגודל הנייר שבשימוש.
  איור : כוונן את המכוונים
 7. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  איור : טעינת נייר
 8. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 9. חבר את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת.
  איור : חבר את הכבלים
 10. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  איור : הפעל את המדפסת
 11. OS X: רשימת האפשרויות המותקנות אמורה להתעדכן באופן אוטומטי במהלך עבודת ההדפסה הראשונה לאחר התקנת האביזר. אם לא, בצע את השלבים הבאים:
  1. מתוך תפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
  2. בחר באפשרות Print & Scan (הדפסה וסריקה) (או Printers & Scanners) (מדפסות וסורקים).
  3. בחר את המדפסת, בחר באפשרות Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים), ולאחר מכן בחר באפשרות Driver (מנהל התקן).
  4. הגדר ידנית את תצורת האביזר.
  Windows 8.0 ו-Windows 8.1: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. גלול אל הפינה השמאלית התחתונה של המסך, ולחץ לחיצה ימנית על החלון המוצג.
  2. בחר באפשרות לוח הבקרה. תחת חומרה וקול, בחר באפשרות הצג התקנים ומדפסות.
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת.
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. באזור אפרויות להתקנה, אם האפשרות קביעת תצורה אוטומטית קיימת, בחר באפשרות עדכן כעת. אם האפשרות קביעת תצורה אוטומטית לא קיימת, התקן באופן ידני את האביזר על-ידי פתיחת הקטגוריה המתאימה ובחירה באביזר.
  Windows XP, ‏Windows Vista®‎ ו-Windows 7: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. ודא כי המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת.
  2. פתח את תפריט 'התחל' של Windows, ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות (או על מדפסות ופקסים עבור XP).
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת (או מאפיינים עבור XP).
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. לחץ על המקטע אפשרויות להתקנה.
  6. בתיבה הנפתחת, ליד קביעת תצורה אוטומטית, בחר באפשרות עדכן עכשיו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏