ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577, M527 - הוצאה והחלפה: מקלדת (M577c/z, M527c/z)

מבוא
מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של המקלדת M577c/z, M527c/z.
לפני ביצוע שירות
כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן הוצא את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של המקלדת (M577c/z, M527c/z)
B5L47-67019
B5L47-67020
ערכת מקלדת באנגלית ארה"ב
ערכת מקלדת באנגלית בריטניה
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להחלפת חלק זה.
לאחר ביצוע שירות
הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.
בדיקה לאחר שירות
הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.
שלב 1: הסר את הכיסוי של לוח הבקרה
 1. פתח את מזין המסמכים (סימון 2)
    הערה:
  אם לוח הבקרה אינו מוטה במלואו קדימה, הטה אותו קדימה עד שהוא נעצר (סימון 2).
  איור : פתיחת מזין המסמכים
 2. התחל בצדו הימני של כיסוי לוח הבקרה, ושחרר בזהירות חמש לשוניות לאורך הקצה העליון של הכיסוי.
    הערה:
  כיסוי הפלסטיק השחור הדק יופרד מבסיס לוח הבקרה העשוי פלסטיק לבן.
  איור : שחרר חמש לשוניות
 3. המשך להרים את הקצה העליון של הכיסוי הרחק מהמדפסת, ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
  איור : הסרת הכיסוי
שלב 2: הסרת המקלדת
 1. פתח את התפס (סימון מס' 1) כדי לשחרר את כבל המקלדת השטוח.
    שים לב:
  חובה לפתוח את התפס כדי לשחרר את הכבל.
  איור : נתק את כבל המקלדת השטוח
 2. החלק את מגש המקלדת החוצה עד שהוא ייעצר.
  איור : החלקת המקלדת החוצה
 3. דחף כלפי מעלה את מגש המקלדת כדי לשחרר שתי לשוניות בתחתית המגש, ולאחר מכן החלק את המגש כלפי חזית המדפסת כדי לשחרר את הלשוניות.
  איור : שחרור שתי הלשוניות
 4. החלק את המקלדת (סימון 1) מהמדפסת החוצה עד הסוף כדי לשחרר אותה.
  איור : הסרת המקלדת
שלב 3: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו
הוצא מהאריזה את המכלול החלופי.
לקבלת מידע מלא על תוכניות המיחזור של HP, עבור אל Product return and recycling (החזרה ומיחזור של המוצר).
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלול הפגום.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 4: התקנת המקלדת
 1. מקם את הכבל השטוח (סימון מס' 1) שעל המקלדת בתוך חריץ המקלדת (סימון מס' 2).
  איור : התקן את הכבל השטוח דרך התושבת
 2. החלק את מגש המקלדת לתוך החריץ.
    הערה:
  רק החלק את המגש חצי דרך לתוך הפתח. פעולה זו תקל על חיבור הכבל בשלב הבא.
  איור : החלק את המקלדת לתוך התושבת.
 3. אם הכבל השטוח (סימון 1) לא נמצא בפתח (סימון 2) של בסיס לוח הבקרה, הכנס בזהירות את היד פנימה והשחל את הכבל השטוח דרך הפתח.
  איור : בדוק את הכבל השטוח
 4. מקם את כבל המקלדת השטוח בתוך המחבר, ולאחר מכן סגור את תפס המחבר.
    הערה:
  הדק מעט את הכבל כדי לוודא שהוא לכוד במלואו בתוך המחבר.
    הערה:
  אם תפס המחבר סגור והכבל מותקן כהלכה, הקו הלבן שעל הכבל מקביל לתפס המחבר.
  איור : חיבור הכבל השטוח
שלב 5: התקן את הכיסוי של לוח הבקרה
 1. מקם את הכיסוי של לוח הבקרה במדפסת.
  איור : מקם את הכיסוי של לוח הבקרה במדפסת
 2. התחל בצדו השמאלי של כיסוי לוח הבקרה, ודחף בזהירות מטה לאורך הקצה העליון של הכיסוי כדי לחבר חמש לשוניות.
  איור : חיבור חמש לשוניות
 3. סגור את מזין המסמכים.
    הערה:
  כוונן את לוח הבקרה לזווית הרצויה.
  איור : סגירת מזין המסמכים

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏