תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - הוצאה והחלפה: לוח הבקרה

מבוא

מסמך זה מתאר כיצד להוציא ולהחליף לוח בקרה ב.

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן הוצא את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של לוח הבקרה
B5L47-67018
לוח הבקרה ומברג הפיך עם מדריך למשתמש

הכלים הדרושים

 • מברג פיליפס מס' 2 עם חוד ממוגנט.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

המדפסת כוללת מצב בדיקת אבחון עבור לוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הנוגע לבדיקות לוח הבקרה במדריך לפתרון בעיות במדפסת.

שלב 1: הסר את הכיסוי של לוח הבקרה

 1. פתח את מזין המסמכים (סימון 2)
  הערה:
  אם לוח הבקרה אינו מוטה במלואו קדימה, הטה אותו קדימה עד שהוא נעצר (סימון 2).
  איור : פתיחת מזין המסמכים
 2. התחל בצדו הימני של כיסוי לוח הבקרה, ושחרר בזהירות חמש לשוניות לאורך הקצה העליון של הכיסוי.
  הערה:
  כיסוי הפלסטיק השחור הדק יופרד מבסיס לוח הבקרה העשוי פלסטיק לבן.
  איור : שחרר חמש לשוניות
 3. המשך להרים את הקצה העליון של הכיסוי הרחק מהמדפסת, ולאחר מכן הסר את הכיסוי.
  איור : הסרת הכיסוי

שלב 2: הוצא את לוח הבקרה

 1. דגם M577c/z, M527c/z בלבד: פתח את התפס (סימון מס' 1) כדי לשחרר את כבל המקלדת השטוח.
    שים לב:
  חובה לפתוח את התפס כדי לשחרר את הכבל.
  איור : ניתוק כבל המקלדת השטוח (M577c/z, M527c/z)
 2. נתק כבל HDMI אחד (סימון מס' 1) ומחבר אחד (סימון מס' 2).
  איור : ניתוק המחברים
 3. הסר את כבל ה-USB (סימון 1) מתוך המחזיק.
  דגם M577z בלבד: שחרר ארבע לשוניות (סימון 2), ולאחר מכן הוצא את לוח המעגל המודפס של near-field communication ‏(NFC).
  איור : ניתוק המחברים
 4. הוצא שלושה ברגים (סימון 1).
  הערה:
  המברג (שסופק עם הערכה) מכיל גם מוט הפיך. פשוט משוך את המוט אל מחוץ לידית, ולאחר מכן התקן אותו מחדש כשהקצה הרצוי פונה החוצה.
  איור : הוצאת שלושה ברגים
 5. הרם את חזית של לוח הבקרה מחוץ למדפסת (סימון מס' 1), ולאחר מכן החלק אותו כלפי חזית המדפסת (סימון מס' 2) כדי להסירו.
  איור : הסרת לוח הבקרה

שלב 3: הוצאת המכלול החלופי מאריזתו

הוצא מהאריזה את המכלול החלופי.
לקבלת מידע מלא על תוכניות המיחזור של HP, עבור אל Product return and recycling (החזרה ומיחזור של המוצר).
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלול הפגום.
הערה:
אל תשכח להסיר את הסרט המגן שעל מסך המגע של לוח הבקרה החלופי.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 4: התקן את לוח הבקרה

 1. הטה את לוח הבקרה החלופי הרחק מלוחית הבסיס.
  איור : פתח את לוח הבקרה
 2. דגם M577c/z, M527c/z בלבד: ודא שהזנת את כבל המקלדת השטוח (סימון 1) דרך הפתח (סימון 2) שבבסיס לוח הבקרה, בעת התקנת לוח הבקרה.
  איור : הזן את כבל המקלדת השטוח דרך הפתח
 3. אתר את ארבעת הווים על המדפסת ואת החריצים המתאימים בבסיס לוח הבקרה (סימון 1). הווים מתאימים לחריצים (סימון מס' 2) כשהמכלול מותקן.
  הערה:
  ודא שתפס ההארקה (סימון 3) נמצא בחלק העליון של בסיס המכלול עם התקנתו.
  איור : אתר ווים ואת תפס ההארקה
 4. מקם את הקצה האחורי של לוח הבקרה במדפסת (סימון 1), ולאחר מכן הורד את הקצה הקדמי מטה (סימון 2) כדי להתקין אותו.
  הערה:
  אם אתה מתקשה להתקין את לוח הבקרה, ודא שהווים, החריצים ותפס ההארקה מחוברים כהלכה. ראה אתר ווים ואת תפס ההארקה.
  איור : התקן את לוח הבקרה
 5. התקן שלושה ברגים שלוש (סימון 1) בעודך מוודא שתפס ההארקה מותקן נכון (סימון 2).
  הערה:
  המברג (שסופק עם הערכה) מכיל גם מוט הפיך. פשוט משוך את המוט אל מחוץ לידית, ולאחר מכן התקן אותו מחדש כשהקצה הרצוי פונה החוצה.
  איור : התקנת שלושה ברגים
 6. חבר כבל HDMI אחד (סימון מס' 1) ומחבר אחד (סימון מס' 2).
  איור : חיבור המחברים
 7. התקן את כבל ה-USB (סימון 1) במחזיק.
  דגם M577z בלבד: התקן את הלוח המעגל המודפס של near-field communication ‏(NFC) תחת ארבע הלשוניות (סימון 2).
  איור : התקנת ה-USB וה-NFC
 8. דגם M577c/z, M527c/z בלבד: מקם את כבל המקלדת השטוח בתוך המחבר, ולאחר מכן סגור את התפס (סימןן 1).
  הערה:
  הדק מעט את הכבל כדי לוודא שהוא לכוד במלואו בתוך המחבר.
  איור : חיבור של כבל המקלדת השטוח (M577c/z, M527c/z)

שלב 5: התקן את הכיסוי של לוח הבקרה

 1. מקם את הכיסוי של לוח הבקרה במדפסת.
  איור : מקם את הכיסוי של לוח הבקרה במדפסת
 2. התחל בצדו השמאלי של כיסוי לוח הבקרה, ודחף בזהירות מטה לאורך הקצה העליון של הכיסוי כדי לחבר חמש לשוניות.
  איור : חיבור חמש לשוניות
 3. סגור את מזין המסמכים.
  הערה:
  כוונן את לוח הבקרה לזווית הרצויה.
  איור : סגירת מזין המסמכים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏