תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E50045, E52545 - התקן את האביזר: יציאות USB פנימיות (M527)

מבוא

מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של יציאות USB הפנימיות.

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן הוצא את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
  שים לב:
חלק זה מכיל רכיבים הרגישים לפריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי להקטין את האפשרות לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע תמיד בתושבת המתכת על מנת להאריק את עצמך לפני שתיגע בחלק הרגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של יציאות USB פנימיות
F2A87A
יציאות USB פנימיות (M527)

הכלים הדרושים

לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת חלק זה.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

ודא שהמדפסת מאותחלת למצב Ready (מוכן).
הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.

שלב 1: הסר את הכיסוי של לוח האם

 1. כדי להסיר את הכיסוי, החלק אותו כלפי החלק האחורי של המדפסת.
  איור : הסר את הכיסוי של לוח האם

שלב 2: הסר את הפקס (M527c/f/z)

הערה:
שלב זה מיועד למדפסות בדגמים M527c/f/z. עבור הדגם N527dn, דלג על שלב זה ועבור אל שלב 3: הוצאת האביזר מאריזתו.
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הערה:
מדפסות M527c/f/z בלבד (אופציונלי עבור M527dn).
 1. נתק שלושה מחברים (סימון מס' 1).
  איור : ניתוק שלושה מחברים
 2. צבוט את הקיבוע כדי לשחרר אותו.
  איור : שחרור מכלול המעגל המודפס של הפקס
 3. תפוס את קצה המחבר של מכלול המעגל המודפס (PCA) של הפקס, וסובב אותו החוצה והרחק מלוח האם (סימון מס' 1); לאחר מכן החלק אותו כפי שמוצג (סימון מס' 2) כדי להסירו.
  איור : הסרת מכלול המעגל המודפס של הפקס

שלב 3: הוצאת האביזר מאריזתו

הסר את החלק החדש מהאריזה. שמור את כל האריזות לצורך מיחזור.
לקבלת מידע מלא על תוכניות המיחזור של HP, עבור אל Product return and recycling (החזרה ומיחזור של המוצר).
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 4: התקן את המודול של יציאות USB הפנימיות

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. ב-PCA (מכלול המעגל המודפס) של יציאות USB הפנימיות, מקם את החריצים מעל המהדק ולחץ כלפי מטה כדי לחבר את ה-PCA למחזיק. ודא שהמהדקים נכנסו למקומם בנקישה.
  איור : התקן את ה-PCA במחזיק
 2. חבר את רתמת החוטים ל-PCA.
  איור : חיבור כבל אחד
 3. מקם את ה-PCA ואת המסגרת במדפסת, כאשר הלשונית העליונה מיושרת עם החריץ העליון (סימון מס' 1) והקצה התחתון של המסגרת מיושר עם החריץ התחתון (סימון מס' 2).
  הערה:
  אם ההתקנה בוצעה כהלכה, ה-PCA והמסגרת מוחזקים היטב במקומם.
  איור : מקם את המודול של יציאות USB הפנימיות
 4. החלק את ה-PCA והמסגרת שמאלה עד שהלשונית בקצה התחתון תיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  אם ההתקנה בוצעה כהלכה, ה-PCA והמסגרת מוחזקים היטב במקומם.
  איור : התקן את המודול של יציאות USB הפנימיות
 5. העבר את רתמת החוטים דרך הפתח שסופק במארז.
  איור : התקן את רתמת החוטים
 6. חבר מחבר אחד בלוח האם.
  איור : חיבור מחבר אחד

שלב 5: התקן את הפקס (M527c/f/z)

הערה:
שלב זה מיועד למדפסות בדגמים M527c/f/z. עבור הדגם N527dn, דלג על שלב זה ועבור אל שלב 6: התקן את הכיסוי של לוח האם.
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הערה:
מדפסות M527c/f/z בלבד (אופציונלי עבור M527dn).
 1. לפני שאתה ממשיך, שים לב למיקום החריצים (סימון מס' 1) על לוח המתכת שבו עליך להתקין את לשונית ההרכבה של עריסת ה-PCA של הפקס ואת יציאת הפקס (סימון מס' 2).
  איור : אתר את החריצים בלוח המתכת
 2. הכנס את לשונית ההרכבה של עריסת ה-PCA של הפקס ואת יציאת הפקס לחריצים שבלוח המתכת (סימון מס' 1), ולאחר מכן סובב את קצה המחבר של ה-PCA כלפי לוח האם (סימון מס' 2).
  איור : התקנת מכלול המעגל המודפס של הפקס
 3. נעל את הקיבוע עם החריץ בלוח האם.
  הערה:
  צבוט את הקיבוע כדי לנעול אותו בקלות בחריץ.
  איור : החלפת ה-PCA של הפקס
 4. חבר שלושה מחברים (סימון 1).
  איור : חיבור שלושה מחברים

שלב 6: התקן את הכיסוי של לוח האם

 1. החלק אותו כלפי החלק הקדמי של המדפסת כדי להתקין אותו.
  איור : התקן את הכיסוי של לוח האם


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏