תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - מפרט המדפסת

הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM527MFP.

מפרט טכני

שם דגם
מספר מוצר
M527dn
F2A76A
M527f
F2A77A
Flow M527c
F2A81A
Flow M527z
F2A78A
טיפול בנייר
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
מגש 2 (קיבולת 550 גיליונות)
מזין נייר 1 x ‏550 גיליונות
הערה:
כל דגם של מדפסת מקבל עד שלושה מזיני נייר 1 ‏x ‏550 גיליונות אופציונליים (מגשים 3, 4 ו-5).
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
ארונית/מעמד המדפסת
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
מהדק סיכות חשמלי
לא נתמך
קישוריות
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
Hi-speed USB 2.0
יציאת USB נגישה, להדפסה ללא מחשב ולשדרוג הקושחה
כיס לשילוב חומרה לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי
יציאות USB פנימיות של HP
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
פונקציונליות HP near field communication ‏(NFC) ו-Wi-Fi Direct משולבת להדפסה מהתקנים ניידים
לא נתמך
לא נתמך
לא נתמך
אביזר HP Jetdirect 3000w NFC/אלחוט להדפסה מהתקנים ניידים
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
לא נתמך
אביזר שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw עבור קישוריות אלחוטית
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
זיכרון
זיכרון בסיס בנפח ‎1.75 GB
הערה:
זיכרון הבסיס ניתן להרחבה ל-‎2.5 GB, על-ידי הוספת מודול זיכרון DIMM.
נפח אחסון גדול
בקר מולטי-מדיה מוטבע (eMMC) בנפח 16‎ GB
לא נתמך
לא נתמך
לא נתמך
כונן דיסק קשיח בנפח ‎320 GB
אופציונלי
Security (אבטחה)
מודול פלטפורמה מהימנה של HP להצפנת כל הנתונים שעוברים דרך המדפסת
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
תצוגת לוח בקרה ומקלדת
לוח בקרה עם מסך מגע צבעוני
מקלדת פיזית
לא נתמך
לא נתמך
הדפסה
הדפסת 45 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏43 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
הדפסת USB נגישה (לא נדרש מחשב)
אחסון עבודות בזיכרון המדפסת עבור הדפסה במועד מאוחר יותר או הדפסה פרטית
פקס
אופציונלי
העתקה וסריקה
העתקת 45 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter ו-‏43 עמודים לדקה על נייר בגודל A4
מזין מסמכים ל-‏100 דפים עם סריקה דו-ראשית עבור העתקה וסריקה דו-צדדיות בפעם אחת
HP EveryPage Technologies כולל זיהוי אולטראסוני של הזנת דפים מרובים
לא נתמך
לא נתמך
זיהוי תווים אופטי (OCR) מוטבע מספק את היכולת להמיר דפים מודפסים לטקסט, שניתן לעריכה או לחיפוש באמצעות מחשב
לא נתמך
לא נתמך
מאפיין תווית SMART מספק זיהוי של קצה הנייר עבור חיתוך דפים אוטומטי
לא נתמך
לא נתמך
כיוון דפים אוטומטי עבור דפים הכוללים לפחות 100 תווי טקסט
לא נתמך
לא נתמך
כוונון גוון אוטומטי מגדיר ניגודיות, בהירות והסרת רקע עבור כל דף
לא נתמך
לא נתמך
שליחה דיגיטלית
שליחת מסמכים לדואר האלקטרוני, ל-USB ולתיקיות המשותפות ברשת
שליחת מסמכים ל-SharePoint®‎
לא נתמך
לא נתמך

מערכות הפעלה נתמכות

המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת ב-Windows PCL 6‏ וב-OS X ולתקליטור התקנת התוכנה המצורף לאריזה.
Windows: תקליטור תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מתקין את מנהל ההדפסה בגירסה 3 של HP PCL.6, או את מנהל ההדפסה בגירסה 4 של HP PCL-6, בהתאם למערכת ההפעלה Windows, יחד עם התוכנה האופציונלית בעת שימוש בתוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה. הורד את מנהל ההדפסה בגירסה 3 של HP PCL.6, את מנהל ההדפסה בגירסה 3 של HP PCL 6, ואת מנהל ההדפסה בגירסה 4 של HP PCL-6 מאתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו: www.hp.com/support/ljM527MFP.
מחשבי Mac, מכשירי OS X ו-iOS: מחשבי Mac ומכשירים ניידים של Apple עם מערכת iOS נתמכים על-ידי מדפסת זו. מנהל ההדפסה של OS X ותוכנית השירות להדפסה זמינים להורדה מאתר hp.com. תוכנית ההתקנה של HP עבור OS X אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת ההתקנה של HP עבור OS X:
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה), תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר ב-Drivers, Software & Firmware‎ (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה), ולאחר מכן בחר בחבילת המדפסות.
 2. לחץ על גרסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Download (הורד).
מערכות הפעלה ומנהלי הדפסה נתמכים
מערכת הפעלה
מנהל ההדפסה הותקן (מתוך תקליטור תוכנית ההתקנה של התוכנה, או מתוכנית ההתקנה באינטרנט עבור OS X)
הערות
Windows® XP SP3, ‏ במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows XP‏ באפריל 2009. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה XP ששיווקה הופסק.
Windows Vista®‎, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2003 SP2, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows Server 2003 ביולי 2010. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה Server 2003 ששיווקה הופסק.
Windows 7 SP1, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
Windows 8, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
תמיכה ב-Windows 8 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 8.1, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
תמיכה ב-Windows 8.1 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
Windows 10, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
תוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
Windows Server 2012, במהדורת 64 סיביות
תוכנית ההתקנה של התוכנה אינה תומכת ב-Windows Server 2012, אך מנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת HP PCL 6 בגירסה 3 ו-HP PCL-6 בגירסה 4 כן תומכים בו.
הורד את מנהל ההתקן מאתר האינטרנט של HP, והשתמש בכלי להוספת מדפסת של Windows כדי להתקין אותו.
Windows Server 2012 R2, במהדורת 64 סיביות
תוכנית ההתקנה של התוכנה אינה תומכת ב-Windows Server 2012, אך מנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת HP PCL 6 בגירסה 3 ו-HP PCL-6 בגירסה 4 כן תומכים בו.
הורד את מנהל ההתקן מאתר האינטרנט של HP, והשתמש בכלי להוספת מדפסת של Windows כדי להתקין אותו.
OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
מנהל ההדפסה ותוכנית השירות להדפסה של OS X זמינים להורדה מאתר hp.com ועשויים אף להיות זמינים דרך Apple Software Update. תוכנית ההתקנה של HP עבור OS X אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה.
עבור OS X, הורד את תוכנית ההתקנה מאתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו.
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה), תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר ב-Drivers, Software & Firmware‎ (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה), ולאחר מכן בחר בחבילת המדפסות.
 2. לחץ על גרסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Download (הורד).
הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/ljM527MFP לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן HP UPD PCL6, ‏UPD PCL 5 ו-UPD PS עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd. תחת Additional information (מידע נוסף), לחץ על הקישורים.
דרישות מערכת מינימליות
Windows
מחשבי Mac ו-OS X
 • כונן תקליטורים, כונן DVD או חיבור לאינטרנט
 • חיבור USB ‏1.1 או 2.0 ייעודי או חיבור רשת
 • ‎שטח דיסק פנוי של ‎400 MB‏
 • 1‎ GB RAM (במהדורת 32 סיביות) או ‎2 GB RAM (במהדורת 64 סיביות)
 • חיבור אינטרנט
 • ‎שטח דיסק פנוי של ‎1 GB‏

פתרונות להדפסה מניידים

המדפסת תומכת בתוכנה הבאה עבור הדפסה מניידים:
 • תוכנת HP ePrint‏
  הערה:
  תוכנת HP ePrint תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Windows 7 SP 1 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8.1 (במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות); Windows 10 (במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות); ו-OS X בגירסאות ‎10.8 Mountain Lion‏, ‎10.9 Mavericks, ו-‎10.10 Yosemite.
 • HP ePrint באמצעות דוא"ל (מחייב הפעלה של HP Web Services והמדפסת חייבת להיות רשומה ב-HP Connected)
 • היישום HP ePrint (זמין עבור Android, ‏iOS ו-Blackberry)
 • היישום ePrint Enterprise (נתמך בכל המדפסות עם תוכנת שרת ePrint Enterprise)
 • היישום HP Home and Biz (זמין עבור התקני Symbian/Nokia)
 • Google Cloud Print 1.0 (מחייב שהמדפסת תהיה רשומה ב-HP Connected ולאחר מכן רשומה ב-Google Cloud)
 • AirPrint
 • הדפסה ב-Android

ממדי המדפסת

ממדים עבור דגמי dn, ‏f, ‏c ו-z
  איור : ממדים עבור דגמי dn, ‏f, ‏c ו-z
 1. 497 מ"מ
 2. כיסוי מגן מפני אבק של מגש 2 סגור: 496 מ"מכיסוי מגן מפני אבק של מגש 2 פתוח: 559 מ"מ
 3. 482 מ"מ
 4. ‏23 ק"ג
ממדים עבור מזין הנייר 1 ‏x ‏550 גיליונות
  איור : ממדים עבור מזין הנייר 1 ‏x ‏550 גיליונות
 1. 130 מ"מ
 2. מגש סגור: 376 מ"ממגש פתוח: 569 מ"מ
 3. 410 מ"מ
 4. ‏1.4 ק"ג
ממדים עבור ארונית/מעמד
  איור : ממדים עבור ארונית/מעמד
 1. 381 מ"מ
 2. דלת סגורה: ‏632 מ"מהדלת פתוחה והגלגלים האחוריים מסובבים: 865 מ"מ
 3. דלת סגורה: 600 מ"מהדלת פתוחה והגלגלים האחוריים מסובבים: ‏630 מ"מ
 4. 9.0 ק"ג
ממדים עבור המדפסת עם שלושה מזיני נייר מסוג 1 x‏ 550 גיליונות והארונית/מעמד
  איור : ממדים עבור המדפסת עם שלושה מזיני נייר מסוג 1 x‏ 550 גיליונות והארונית/מעמד
 1. ‏1268 מ"מ
 2. ‏632 מ"מ
 3. 600 מ"מ
 4. ‏36.2 ק"ג

צריכת חשמל, מפרט חשמל ופלט אקוסטי

צריכת חשמל

צריכת חשמל (ממוצעת בוואט)1, 2, 3
סדרת מדפסות4
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
Auto-Off (כיבוי אוטומטי)
כבוי
HP LaserJet Enterprise MFP M527
‎671 W
‎27.8 וואט
‎3.2 W
‎0.1 וואט
‎0.1 וואט
1ערכים אלה נתונים לשינוי.
2המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.
3ערך ברירת המחדל של זמן המעבר ממצב Ready (מוכן) למצב Sleep (שינה) = 0 דקות.
4המהירות היא 43 עמודים לדקה עבור גודל A4 ו-‏45 עמודים לדקה עבור גודל Letter.

מפרט חשמלי

מתח כניסה 110 וולט: 100 עד ‎127 VAC, ‏‎50/60 Hz, ‏‎7.5 A‏ (‎+/- 10%)
מתח כניסה 220 וולט: 220 עד ‎240 VAC, ‏‎50/60 Hz, ‏‎4 A‏ (‎+/- 10%)
  שים לב:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.

פליטות אקוסטיות

HP LaserJet Enterprise MFP M5271
רמת עוצמת הקול
הדפסה: (43 עמודים לדקה)
העתקה (43 עמודים לדקה)
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LWAd = 6.8 Bels (A) [68 dB(A)]‎
LWAd = 7.0 Bels (A) [70 dB(A)]‎
LWAd = 4.0 Bels (A) [40 dB(A)]‎
רמת לחץ קול - עמדת משקיף
הדפסה
העתקה
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)‎
LpAm = 56 dB(A)‎
LpAm = 25 dB(A)‎
1ערכים אקוסטיים כפופים לשינוי.

טווח סביבת הפעלה

מפרט סביבת ההפעלה
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
17°C עד 25°C
15°‎ עד 30°‎C‎
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% לחות יחסית
גובה
לא ישים
0 עד 3000 מטר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏