תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - אפשרויות שחזור תוכנה (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP הכוללים את מערכת ההפעלה Windows 10.
מטרת מסמך זה היא לסייע לך לקבוע את השיטה הטובה ביותר עבור שחזור תוכנת Windows 10.
מחשב HP כולל כלי תוכנה רבים שניתן להשתמש בהם כדי לשחזר תוכנה במחשב. שמות הכלים הללו נשמעים דומים וייתכן שיהיה קשה להבין באיזה כלי להשתמש. היעזר במסמך זה כדי להיטיב להבין באיזה כלי שחזור תוכנה עליך להשתמש בהתאם למצב. HP ו-Microsoft מספקות ביחד כמה אפשרויות לשחזור תוכנה עבור המחשב. אם תדע באיזו אפשרות הכי כדאי להשתמש לפני שתתחיל, תוכל לחסוך זמן ומאמץ. עיין בטבלה הבאה כדי להשוות בין האפשרויות לשחזור תוכנה.
כלי תוכנה
תיאור
תרחיש
זמן ממוצע
שחזור מערכת של Microsoft
שחזור קובצי מערכת מנקודת זמן קודמת.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בשחזור מערכת, ראה שימוש ב'שחזור מערכת' של Microsoft (‏Windows 10, 8‏).
מתי להשתמש:
 • ברצונך שהמחשב יפעל כפי שפעל בנקודת זמן קודמת.
 • ברצונך לתקן קריסות מערכת או ביצועים איטיים המתרחשים לאחר התקנת תוכנה או עדכונים.
 • בעיה מתרחשת ב-Windows, ובעיה זו לא התרחשה קודם לכן.
 • המחשב קופא או ננעל.
 • הודעות שגיאה הקשורות ל-Windows מופיעות בזמן השימוש במחשב.
 • רמת ביצועי המחשב נהייתה ירודה.
 • קובצי מערכת חשובים נמחקו או השתנו בטעות.
כ-‏‎30 עד 45 דקות
איפוס בלחיצה אחת של Microsoft
אפס את המחשב שלך תוך שימוש באפשרות שמור את הקבצים שלי
שחזור קובצי מערכת תוך שימור הקבצים, ההגדרות והיישומים האישיים.
לקבלת מידע נוסף על איפוס המחשב שלך, ראה איפוס בלחיצה אחת של Microsoft (Windows 10).
מתי להשתמש:
 • בעיה מתרחשת ב-Windows, ושימוש ב'שחזור המערכת' לא פותר אותה.
 • המערכת נהייתה נגועה בווירוס או שקיימת בעיית אבטחה אחרת, והגנה מפני וירוסים אינה פותרת את הבעיה.
כ-‏‎15 עד 20 דקות
איפוס בלחיצה אחת של Microsoft
אפס את המחשב תוך שימוש באפשרות הסר הכל
בחירה באפשרות זאת מביאה להסרה של כל הקבצים האישיים, היישומים וההגדרות שלך. אתחול מחדש של Windows ושל מחיצת הנתונים. שחזור המערכת לתמונת התוכנה המקורית של היצרן.
לקבלת מידע נוסף על איפוס המחשב שלך, ראה איפוס בלחיצה אחת של Microsoft (Windows 10).
מתי להשתמש:
 • ברצונך להסיר את כל התוכנות במחשב ולשחזר את המערכת למצב שבו הייתה כאשר הופעלה לראשונה.
 • ברצונך למכור, לתרום או לתת את המחשב שלך במתנה.
 • המערכת נפגעה במידה חמורה מווירוס או מבעיית אבטחה אחרת, או אם הבחירה באפשרות של איפוס בלחיצה אחת של Microsoft: שמור את הקבצים שלי אינה מביאה לפתרון הבעיה.
 • בעיה מתרחשת ב- Windows, והשימוש באפשרות Microsoft System Restore ובאפשרות של איפוס בלחיצה אחת של Microsoft: שמור את הקבצים שלי אינן מביאות לפתרון הבעיה.
כ-שעתיים או יותר
‏‎HP Recovery Manager
שחזר תוכנות ומנהלי התקן
שחזור התוכנות או מנהלי ההתקן שצוינו.
לקבלת מידע נוסף בנושא שחזור תוכנות ומנהלי התקן, ראה שימוש ב-Recovery Manager לשחזור תוכנות ומנהלי התקנים (Windows 10‏‏).
מתי להשתמש:
 • השתמש באפשרות זו כאשר מתרחשת בעיה בסוג תוכנה אחד. לדוגמה, אם הלחצנים של בקרת עוצמת הקול במקלדת מפסיקים לפעול, התקנה מחדש של תוכנת HP Keyboard יכולה לפתור את הבעיה.
 • ברצונך להתקין מחדש תוכנית שנכללה עם המחשב במקור.
 • ברצונך להתקין מחדש מנהל התקן.
כ-‏‎3 עד 10 דקות
‏‎HP Recovery Manager
שחזור תמונת מערכת של המחשב שלך ממחיצה בכונן הקשיח
שחזור תמונת המערכת המקורית והתצורה המקורית של הכונן הקשיח ממחיצת שחזור של כונן קשיח.
למידע נוסף על שחזור תמונת המערכת ממחיצה בכונן הקשיח, ראה ביצוע HP System Recovery‏ ‏(Windows 10).
מתי להשתמש:
 • ברצונך לשחזר את תמונת התוכנה המלאה למצב שבו הייתה כאשר רכשת את המחשב.
 • לא ניתן להשלים את האפשרויות של איפוס בלחיצה אחת של Microsoft.
כ-45 עד 60 דקות
‏‎HP Recovery Manager
שחזור תמונת המערכת של המחשב שלך מתוך תקליטורים או מתוך כונן USB
שחזור תמונת המערכת המקורית והתצורה המקורית של הכונן הקשיח מתקליטורים אופטיים או מיציאת USB.
לקבלת מידע נוסף על שחזור תמונת מערכת מתקליטורים או מכונן USB, ראה ביצוע שחזור מערכת של HP (Windows 10).
מתי להשתמש:
 • השתמש באפשרות זו רק לאחר שניסית את אפשרויות השחזור האחרות.
 • ברצונך לשחזר את תמונת התוכנה המלאה למצב שבו הייתה כאשר רכשת את המחשב.
 • לא ניתן להשתמש באפשרות שחזור הכונן הקשיח, באפשרות איפוס בלחיצה אחת של Microsoft או בשתיהן.
 • הכונן הקשיח הראשי הוחלף.
עשוי להימשך מספר שעות


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏