תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Deskjet 1510, ‏2540 - ההודעה 'אין נייר' מוצגת והמדפסת לא אוספת נייר

מסמך זה מתייחס למדפסות HP הבאות:
מדפסת HP Deskjet 1510 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 1511 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 1512 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 1513 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 1514 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2540 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2541 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2542 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2543 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2544 All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2546B All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2546P All-in-One
מדפסת HP DeskJet 2546R All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2547 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2548 All-in-One
מדפסת HP Deskjet 2549 All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 1515 All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 1516 All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 1518 All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One
המדפסת אינה אוספת נייר ממגש ההזנה או מזינה בו נייר. ייתכן שתוצג במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת הודעה לפיה אין נייר.

סקירה כללית - סרטון וידאו

הסרטון הבא מדגים כיצד לפתור בעיות באיסוף נייר עבור מדפסות HP Deskjet 1510 ו-2540.
כדי לצפות בסרטון וידאו זה במסך מלא, עבור אל YouTube.

שלב 1: טען נייר חדש במדפסת

מצב הנייר וסוגו יכולים להשפיע על הדרך שבה המדפסת אוספת נייר. הקצוות של נייר שספג לחות עלולים להסתלסל או להתרומם, ולמנוע את איסוף הנייר. טען נייר חדש במגש ההזנה ולאחר מכן נסה להדפיס.
הערה:
על מנת למנוע בעיות באיסוף הנייר עקב איכות נמוכה של הנייר, הקפד לאחסן את הנייר במקום קריר ויבש.
 1. הוצא את כל הנייר ממגש ההזנה.
 2. הרם את מגש ההזנה, אם הוא לא מורם.
  איור : הרמת מגש ההזנה
  הרם את מגש ההזנה
 3. הכן ערימה של 25 גיליונות נייר רגיל חדש וישר את ערימת הנייר על גבי משטח ישר כדי ליישר את הקצוות.
  הערה:
  אל תפרוס את הנייר כמניפה באמצעות העברת אצבעותיך בערימת הנייר.
 4. טען את ערימת הנייר הרגיל החדש במגש ההזנה.
  איור : טעינת נייר
  טעינת נייר במגש ההזנה
 5. הסט את מכוון רוחב הנייר עד שייצמד לקצה הנייר.
  אל תדחף את המכוון פנימה בצורה הדוקה מדי אשר עלולה ללחוץ על הנייר.
  איור : הסטה של מכוון רוחב הנייר
  הסטה של מכוון רוחב הנייר
 6. נסה להדפיס.
אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: הוצא עצמים חופשיים כלשהם מתוך המדפסת

הוצא ניירות חופשיים, פסולת או עצמים זרים מהמדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס.
ייתכן שתזדקק לפנס כדי להשלים כמה מהשלבים האלה.
איור : פנס
 פנס
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח ואת כל שאר הכבלים מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת של HP כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. הוצא את הנייר ממגש ההזנה.
 4. השתמש בפנס כיס כדי לבדוק אם באזור מגש ההזנה תקוע נייר או חפצים כלשהם, והוצא אותם במידה וכן.
  איור : איתור עצמים חופשיים באזור מגש ההזנה
  איתור עצמים חופשיים באזור מגש ההזנה
 5. הסתכל מטה דרך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלילי איסוף הנייר. ייתכן שיהיה עליך להיעזר בפנס כדי להאיר את האזור.
  איור : דוגמה לגלילי איסוף הנייר
  מיקום גלילי איסוף הנייר
 6. השתמש באצבעותיך להזזת מנגנון ההרמה הממוקם בתוך מגש ההזנה ולהוצאת כל עצם זר או פסולת אחרת שנמצאו.
  איור : הסרת עצמים זרים ממנגנון האיסוף
  הזז את מנגנון האיסוף שנמצא בתוך מגש ההזנה והוצא עצמים זרים, במידה וישנם
 7. הטה את המדפסת על גבה, לחץ קלות כדי להזיז את מנגנון האיסוף ולאחר מכן הוצא עצמים זרים שנמצאו. פסולת עשויה ליפול מהמדפסת.
  איור : הטיית המדפסת על גבה
  הטיית המדפסת על גבה
 8. כבה את המדפסת כדי לגשת לדלת הפינוי שנמצאת בחלקה התחתון של המדפסת, ולאחר מכן לחץ על התפסים משני צידי דלת הפינוי כדי לפתוח אותה.
  איור : פתיחת דלת הפינוי
  פתיחת דלת הפינוי
 9. הסר כל נייר חופשי, פסולת או עצמים זרים מאזור הניקוי.
 10. סגור את דלת והפוך בחזרה את המדפסת כך שתחזור למצבה הרגיל.
 11. חבר חזרה את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים לגב המדפסת, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 12. נסה להדפיס.
אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 3: נקה את גלילי איסוף הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי האיסוף ולגרום לבעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס.
 1. כבה את ה‏המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  נתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת, כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 2. הרם את מגש ההזנה.
  הרמת מגש ההזנה
 3. הסתכל מטה דרך מגש ההזנה הפתוח ומצא את גלילי איסוף הנייר האפורים. ייתכן שיהיה עליך להיעזר בפנס כדי להאיר את האזור.
  מיקום גלילי איסוף הנייר
 4. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 5. הנח את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם למעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 6. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).
 7. חבר חזרה את כבל המתח ואת כל הכבלים האחרים לגב המדפסת, ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 4: איפוס המדפסת

איפוס המדפסת יכול לפתור כמה סוגים של בעיות באיסוף הנייר.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏