ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows ברשת קווית (Ethernet)

  הערה:
יש להגדיר את מדפסת HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם עדיין לא הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להנחיות להגדרת חומרת המוצר.
אפשרויות התקנה ומנהלי הדפסה
סקור את המידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
תקליטור
הורדה
למוצר חדש
התקנה מתקליטור גם היא שיטה מהירה ונוחה, אך עלולה שלא להכיל את התוכנות העדכניות ביותר, אפילו למוצר חדש יותר.
ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP, והיא כוללת את מנהלי ההדפסה העדכניים הספציפיים למוצר, תוכנית התקנה וכלים ניהוליים אחרים.
למוצר ישן יותר
התקנה מתקליטור עלולה שלא לעבוד אם תתקין את המוצר במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק אחרי שיצא המוצר של HP.
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות למוצרים ישנים יותר, ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
על אודות התוכנה
התוכנה בתקליטור עדכנית רק למועד השקת המוצר.
התוכנה הזמינה מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הזמינה למוצר שלך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים לאחר יציאת המוצר והתקליטור לשוק.
בנוסף לאפשרויות התקנת התוכנה, יש גם סוגים רבים של מנהלי הדפסה הזמינים למוצרים מסוימים. עבור Windows, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:
מנהל הדפסה HP PCL 6: מנהל ההדפסה HP PCL 6 כלול בתקליטור שבתוך האריזה ומהווה ברירת מחדל למנהל ההדפסה. מנהל ההדפסה HP PCL 6 הוא בעל המאפיינים הבאים:
 • מומלץ לכל סביבות Windows ועבור רוב צורכי ההדפסה, כולל יישומים משרדיים כלליים, כגון עיבוד תמלילים או גיליונות אלקטרוניים
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המוצר ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא תהיה התאמה מלאה לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
HP Universal Print Driver‏ (UPD)‏: ‏HP Universal Print Driver (UPD) for Windows מיועד לנהל בקלות סביבות הדפסה שבהן יש מספר מדפסות ברשת. HP UPD הוא בחירה טובה להתקן הדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.
כדי להשתמש ב-UPD, הורד אותו מאתר האינטרנט של HP . לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/go/upd.
התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) באמצעות הורדת התוכנה
קיימות שתי שיטות להורדת תוכנת המדפסת. היעזר ב-123.hp.com כדי לקבל גישה אל כלי להתקנה אוטומטית שיזהה את מערכת ההפעלה של המחשב ואת הדגם של מדפסת HP כדי להוריד ולהתקין את תוכנת המדפסת העדכנית ביותר. היעזר בדף התמיכה במוצר להורדה והתקנה ידנית של תוכנת המדפסת.
שיטה 1: הורד את תוכנת המדפסת דרך 123.hp.com
 1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
 2. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת:
  • לוחות בקרה עם ארבע שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת. אם כתובת ה-IP לא מופיע ברשימה, המתן מספר דקות ונסה שוב. שים לב לכתובת ה-IP שבה יש להשתמש במהלך התקנת התוכנה. כתובת IP לדוגמה: ‎192.168.0.1.‎
 3. עבור אל האתר 123.hp.com.
 4. בתפריט הנפתח Select Printer )בחר מדפסת), בחר באפשרות HP LaserJet Printers* ולחץ על Begin (התחל).
 5. כאשר יוצג מסך Connect (התחבר), לחץ על Download (הורד).
  המחשב יוריד את HP Easy Start.
 6. בצע את הפעולות הבאותל כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
שיטה 2: הורד את תוכנת המדפסת מדף התמיכה במוצר של המדפסת
שלב 1: הורד את תוכנת המדפסת
 1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
 2. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח. אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת. אם כתובת ה-IP לא מופיע ברשימה, המתן מספר דקות ונסה שוב. שים לב לכתובת ה-IP שבה יש להשתמש במהלך התקנת התוכנה. כתובת IP לדוגמה: ‎192.168.0.1.‎
 3. עבור לדף הורדות תוכנה ומנהלי התקן של המדפסת: הורדות תוכנה ומנהלי התקן
 4. אם תופיע הנחיה, בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות הדומות בדף.
 5. בחר את השפה מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה.
 6. לחץ על Driver - Product Installation Software (מנהל התקן – תוכנת התקנת המוצר) ועבור על אפשרויות התוכנה ומנהלי ההתקנים הזמינות. האפשרויות הזמינות תלויות במדפסת.
    הערה:
  HP ממליצה על האפשרות Full Software Solution (פתרון תוכנה מלא) כדי למטב את הביצועים והמאפיינים של המדפסת.
 7. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה). הורדת התוכנה למחשב מתבצעת.
    הערה:
  רשום לפניך את מיקום התיקייה.
 8. כאשר תיפתח תוכנית ההתקנה של HP, בצע את הפעולות שלהלן כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
    הערה:
  אם תוכנית ההתקנה של HP לא נפתחה באופן אוטומטי, עבור אל מיקום התיקייה ופתח את הקובץ שהורד. שם הקובץ מסתיים ב-‎.exe
שלב 2: היעזר בתוכנית ההתקנה של HP הדי להשלים את תהליך התקנת התוכנה
תוכנית ההתקנה של HP מורכבת משישה חלקים. השלם את כל ששת החלקים כדי להשלים את התקנת התוכנה.
חלק ראשון: התקנת התוכנה
המסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
 1. בחר את התוכנה שברצונך להתקין:
  • כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על Next (הבא).
  • Tכדי להתאים אישית את התוכנה להתקנה, לחץ על Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). לאחר שתשלים את בחירות התוכנה המותאמות אישית, לחץ על Next (הבא).
  • כדי לקבל גישה לאפשרויות תמיכה וכלים נוספים, לחץ על התפריטים הנפתחים More Options (אפשרויות נוספות). לחץ על Back (חזרה) כדי לחזור למסך Software Selection (בחירת תוכנה). האפשרויות כוללות:
   • Admin Software (תוכנת ניהול): גש אל הדף של HP Web Jetadmin כדי להוריד את הכלי.
   • תיעוד: הורד את המדריך למשתמש, קובץ ה-Readme והמדריך לנושאי אחריות וסוגיות משפטיות. הצג גרסה מקוונת של HP Universal Print Driver - המדריך למנהל המערכת.
   • Get Specialized Drivers (קבל מנהלי התקן מיוחדים): גש אל הפורטל של HP Universal Print Driver.
   • תמיכה אינטרנטית: פתח את דף התמיכה במוצר עבור המדפסת.
 2. קרא את הסכמי ההתקנה ומסמכי ההגדרות ובחר באפשרות I have reviewed and accept the installation agreements (עברתי על כל הסכמי ההתקנה והם מקובלים עלי) ולחץ על Next (הבא).
חלק שני: הכנות לקראת ההתקנה
כעת תוצג ההודעה Preparing to install (מתכונן להתקנה)
 1. עם השלמת ההכנות להתקנה, לחץ על Next (הבא).
חלק שלישי: חיבור המוצר
 1. במסך Connection Type (סוג חיבור), בחר באפשרות Connect through a network (התחברות דרך רשת), בחר באחת מאפשרויות החיפוש הבאות ולחץ על Next (הבא).
  • איתור אוטומטי של המוצר ברשת
  • חיפוש באמצעות כתובת IP
  • חיפוש באמצעות שם מארח
  • חיפוש באמצעות כתובת חומרה
 2. במסך Network Product(s) Found (נמצאו מוצרי רשת), בחר מדפסת מתוך רשימת המדפסות הזמינות. לחץ על Next (הבא).
חלק רביעי: Install (התקן)
עם השלמת התקנת התוכנה, תופיע ההודעה Your software has been successfully installed (התוכנה הותקנה בהצלחה).
 1. במסך Product Configuration (תצורת המוצר), עבור על אפשרויות התצורה ושנה אותן כרצונך. לחץ על Next (הבא).
חלק חמישי: קביעת תצורת המדפסת
 1. במסך Enable HP Web Services (הפעל את שירותי האינטרנט של HP), עבור על המידע אודות HP ePrint ו-HP Apps. לחץ על Next (הבא).
    הערה:
  לקבלת מידע נוסף על HP ePrint, עיין במסמך Setup ‘HP ePrint via email’ (c02981597).
  שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS)‏ נפתח.
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 2. השתמש ב-EWS כדי להפעיל את שירותי האינטרנט של HP.
חלק שישי: השלמות
 1. לחץ על Finish (סיים) כדי להשלים את תהליך ההתקנה.
התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) באמצעות התקליטור המצורף לאריזה
שלב 1: השתמש בתקליטור שבאריזה כדי לפתוח את תוכנית ההתקנה של HP
 1. חבר את כבל הרשת למדפסת ולרשת. המתן כמה דקות עד שהמדפסת תקבל כתובת רשת.
 2. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לאתר את כתובת ה-IP של המדפסת:
  • לוחות בקרה עם ארבע שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת. אם כתובת ה-IP לא מופיע ברשימה, המתן מספר דקות ונסה שוב. שים לב לכתובת ה-IP שבה יש להשתמש במהלך התקנת התוכנה. כתובת IP לדוגמה: ‎192.168.0.1.‎
 3. הכנס את התקליטור של תוכנת מערכת ההדפסה אל כונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את שפת מערכת ההפעלה, ואז מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה השפה.
  אם תוכנית ההתקנה של תוכנת HP אינה מופעלת כעבור 30 שניות, בצע את הפעולות הבאות.
  1. בתפריט התחל, לחץ על האפשרות הפעל.
  2. הקלד את הפרטים הבאים: X:\SETUP.EXE‏ (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
  3. לחץ על הלחצן OK (אישור). תוכנית ההתקנה מופעלת.
     הערה:
   אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
שלב 2: היעזר בתוכנית ההתקנה של HP הדי להשלים את תהליך התקנת התוכנה
תוכנית ההתקנה של HP מורכבת משישה חלקים. השלם את כל ששת החלקים כדי להשלים את התקנת התוכנה.
חלק ראשון: התקנת התוכנה
המסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
 1. בחר את התוכנה שברצונך להתקין:
  • כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על Next (הבא).
  • Tכדי להתאים אישית את התוכנה להתקנה, לחץ על Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). לאחר שתשלים את בחירות התוכנה המותאמות אישית, לחץ על Next (הבא).
  • כדי לקבל גישה לאפשרויות תמיכה וכלים נוספים, לחץ על התפריטים הנפתחים More Options (אפשרויות נוספות). לחץ על Back (חזרה) כדי לחזור למסך Software Selection (בחירת תוכנה). האפשרויות כוללות:
   • Admin Software (תוכנת ניהול): גש אל הדף של HP Web Jetadmin כדי להוריד את הכלי.
   • תיעוד: הורד את המדריך למשתמש, קובץ ה-Readme והמדריך לנושאי אחריות וסוגיות משפטיות. הצג גרסה מקוונת של HP Universal Print Driver - המדריך למנהל המערכת.
   • Get Specialized Drivers (קבל מנהלי התקן מיוחדים): גש אל הפורטל של HP Universal Print Driver.
   • תמיכה אינטרנטית: פתח את דף התמיכה במוצר עבור המדפסת.
 2. קרא את הסכמי ההתקנה ומסמכי ההגדרות ובחר באפשרות I have reviewed and accept the installation agreements (עברתי על כל הסכמי ההתקנה והם מקובלים עלי) ולחץ על Next (הבא).
חלק שני: הכנות לקראת ההתקנה
כעת תוצג ההודעה Preparing to install (מתכונן להתקנה)
 1. עם השלמת ההכנות להתקנה, לחץ על Next (הבא).
חלק שלישי: חיבור המוצר
 1. במסך Connection Type (סוג חיבור), בחר באפשרות Directly connect to this computer using a USB cable (חבר ישירות למחשב זה בעזרת כבל USB) ולחץ על Next (הבא).
 2. Windows XP, Windows Vista או Windows 7 בלבד: כאשר יוצג מסך Connect your Product now (חבר את המוצר שלך עכשיו), ודא שהמדפסת מופעלת וחבר את המדפסת למחשב בכבל USB.
 3. המתן עד שתוכנית ההתקנה תזהה את המדפסת. בתוום התהליך, יוצג מסך Product has been connected successfully (המוצר חובר בהצלחה).
חלק רביעי: Install (התקן)
עם השלמת התקנת התוכנה, תופיע ההודעה Your software has been successfully installed (התוכנה הותקנה בהצלחה).
 1. במסך Product Configuration (תצורת המוצר), עבור על אפשרויות התצורה ושנה אותן כרצונך. לחץ על Next (הבא).
חלק חמישי: קביעת תצורת המדפסת
 1. במסך Enable HP Web Services (הפעל את שירותי האינטרנט של HP), עבור על המידע אודות HP ePrint ו-HP Apps. לחץ על Next (הבא).
    הערה:
  לקבלת מידע נוסף על HP ePrint, עיין במסמך Setup ‘HP ePrint via email’ (c02981597).
  שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS)‏ נפתח.
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 2. השתמש ב-EWS כדי להפעיל את שירותי האינטרנט של HP.
חלק שישי: השלמות
 1. לחץ על Finish (סיים) כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏