ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת מדפסות HP Officejet‏ J4500‏, J4600‏ All-in-One Series - הדפסת דוח בדיקת פקס והבנתו

מסמך זה מתאר כיצד להדפיס דוח בדיקת פקס, להבין את התוצאות, ולפתור בעיות כלשהן. הרץ דוח זה לאחר התקנת הפקס. בדיקת הפקס בודקת את התכונות הבאות:
 • חומרת הפקס
 • חיבור הפקס לשקע טלפון פעיל
 • כבל טלפון מחובר ליציאה הנכונה במכשיר הפקס ‏
 • שימוש בסוג הנכון של כבל טלפון עם מכשיר הפקס
 • זיהוי צליל חיוג
 • מצב קו הפקס
שלב ראשון: הדפס דוח בדיקת פקס
בצע את הפעולות הבאות להדפסת דוח בדיקת פקס מלוח הבקרה של המוצר.
 1. ודא שהמוצר מוגדר לשליחה ולקבלה של פקס בהתאם לתצורה הדרושה בבית או במשרד שלך. המדריך למשתמש במוצר כולל הוראות מפורטות.
 2. ודא שהתקנת את המחסניות וטענת נייר לבן רגיל ונקי במוצר.
 3. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן הגדרות ().
 4. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על לחצן החץ ימינה () כדי לבחור באפשרות בצע בדיקת פקס ולאחר מכן לחץ על אישור. המוצר מציג את תוצאות הבדיקה על צג לוח הבקרה וידפיס את דוח בדיקת הפקס.
  איור : דוגמה לדוח בדיקת פקס
  אם פריטים כלשהם בבדיקה נכשלו, קרא את הדוח וחפש מידע על אופן פתרון הבעיות שנמצאו. אם אתה זקוק לעזרה נוספת, עבור לשלב הבא למציאת פתרונות.
  אם כל הפריטים בבדיקה עברו בהצלחה, אך עדיין יש בעיות בשליחה ובקבלה של פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המפורטות בדוח. הגדרת פקס ריקה או שגויה יכולה לגרום לבעיות בקבלה ו/או שליחה של פקסים. ההגדרות הרשומות בדוח הן אופייניות אך אינן בהכרח המתאימות ביותר לכל מצב. עיין במדריך למשתמש במוצר כדי לקבוע באילו הגדרות להשתמש.
שלב שני: הבן את תוצאות דוח בדיקת הפקס
סקור את דוח בדיקת הפקס ושים לב לפריטים כלשהם שנכשלו. לאחר מכן השתמש בקישורים הבאים כדי לדלג ישירות לפתרון הדרוש לך. אין צורך לבצע את כל הפתרונות. בצע רק את הפתרונות עבור הפריטים שנכשלו בדוח בדיקת הפקס.
בדיקת חומרת הפקס
אם הדוח מציין שבדיקת חומרת הפקס נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
 1. נתק את כבל הטלפון מגב המוצר.
 2. נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר, ואז נתק את כבל החשמל מגב המוצר.
 3. חכה ‏60 שניות.
 4. חבר את כבל החשמל אל השקע שבקיר, ואז חבר את כבל החשמל אל גב המוצר.
    הערה:
  אל תחבר מחדש את כבל הטלפון.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
 6. הרץ שוב את דוח בדיקת הפקס.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הבדיקה 'פקס מחובר לשקע טלפון פעיל בקיר'
אם הדוח מציין שבדיקת פקס מחובר לשקע טלפון פעיל בקיר נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
 1. ודא שאתה משתמש בכבל הטלפון המצורף למוצר.
 2. נתק את כבל הטלפון מגב המוצר, ואז נתק את כבל הטלפון מהשקע שבקיר.
 3. אם חיברת מפצל קו או התקן אחר כלשהו בין המוצר לבין השקע שבקיר, הסר התקן זה.
 4. חבר את כבל הטלפון של המוצר אל שקע הטלפון בקיר, ואז חבר את כבל הטלפון של המוצר אל טלפון חד-קווי תקין.
 5. הרם את השפופרת ובדוק אם נשמע צליל חיוג. אם אין צליל חיוג, הפסק תהליך זה וצור קשר עם ספק שירותי הטלפון.
 6. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהטלפון החד-קווי, ואז חבר מחדש את כבל הטלפון של המוצר אל גב המוצר.
 7. הרץ שוב את דוח בדיקת הפקס.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
כבל טלפון מחובר ליציאה הנכונה במכשיר הפקס ‏
אם הדוח מציין שבדיקת כבל טלפון מחובר ליציאה המתאימה בפקס נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
 1. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהיציאה 2-Ext בגב המוצר.
 2. חבר מחדש את כבל הטלפון של המוצר אל היציאה 1-Line.
 3. הרץ שוב את דוח בדיקת הפקס.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
שימוש בסוג הנכון של כבל טלפון עם מכשיר הפקס
אם הדוח מציין שבדיקת שימוש בכבל טלפון מסוג מתאים עבור הפקס נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
 1. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהיציאה 1-Line בגב המוצר.
 2. בדוק את קצה התקע של כבל הטלפון של המוצר כדי לוודא שנראים בו רק שני חוטים ולא ארבעה.
  איור : תקע כבל טלפון: ‏2 חוטים ו- 4 חוטים
 3. אם נראים ארבעה חוטים, החלף את כבל הטלפון בכבל טלפון אחר שבו יש רק שני חוטים.
 4. הרץ שוב את דוח בדיקת הפקס.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הבדיקה 'זיהוי צליל חיוג'
אם הדוח מציין שבדיקת זיהוי צליל חיוג נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
שלב ראשון: בדוק את קו הטלפון
 1. אסוף את הפריטים הבאים ואת המידע הבא.
  • קבל מספר טלפון של מכשיר פקס אחר שבו ניתן להשתמש כדי לוודא שהמוצר של HP שולח ומקבל פקסים כהלכה. המכשיר יכול להיות באותו בניין, כשהוא מחובר לקו טלפון אחר, או באתר אחר, כשמישהו נמצא על ידו כדי לעזור.
     הערה:
   מומלץ גם לפנות טלפונית לאדם המקבל את הפקס. אדם זה יכול לספק מידע אודות אופן התנהגות מכשיר הפקס המקבל כאשר המוצר של HP שולח פקס. מידע זה עשוי להיות בעל ערך בקביעת אופי הבעיה.
  • טלפון פשוט חד-קווי.
 2. נתק את כבל הטלפון של המוצר מגב המוצר, ואז חבר את הכבל לטלפון חד-קווי.
 3. הרם את שפופרת הטלפון ובדוק אם נשמע צליל חיוג.
  אם אין צליל חיוג, החלף את כבל הטלפון. הקפד להשתמש בכבל עם תקע שבו נראים רק שני חוטים, ולא ארבעה.
  איור : תקע כבל טלפון: ‏2 חוטים ו- 4 חוטים
שלב שני: שנה את הגדרות הפקס של המוצר
 1. נתק את כבל הטלפון של המוצר מהטלפון החד-קווי, ולאחר מכן חבר אותו לכניסה 1-Line שבגב המוצר.
 2. באמצעות לוח הבקרה של המוצר הגדר מחדש את הגדרות הפקס של המוצר בהתאם להגדרות הרשומות בטבלה שלהלן.
    הערה:
  השלבים הכרוכים בהגדרה מחדש של הגדרות הפקס של המוצר משתנים בהתאם לדגם. עיין במדריך המשתמש של המוצר כדי למצוא מידע על הגדרה מחדש של הגדרות הפקס.
  תפריט פקס
  אפשרות תפריט פקס
  הגדרה
  ‏‎הגדרות פקס בסיסיות
  ‏‎מספר צלצולים עד למענה
  ‏1 או 2
  ‏‎הגדרות פקס בסיסיות
  עוצמת צלצול
  בינוני או חזק
  ‏‎הגדרות פקס מתקדמות
  דפוס מענה לצלצול
  ‏‎כל הצלצולים
  ‏‎הגדרות פקס מתקדמות
  הגדרות דוחות אוטומטיים
  כל שגיאה
שלב שלישי: שלח פקס בדיקה
השתמש בלוח הקדמי של המוצר כדי לחייג את המספר של מכשיר הפקס המקבל. התבונן בצג לוח הבקרה של המוצר והאזן לצלילים שהמכשיר משמיע. אם המוצר פועל כהלכה, יתרחשו האירועים בסדר הבא.
 1. כאשר המוצר מתחיל לחייג, נשמע צליל חיוג ולאחריו נשמעים קולות המציינים שהמוצר מחייג. הודעה על חיוג מוצגת בלוח הבקרה.
 2. כאשר הפקס המקבל עונה לשיחה, המוצר והפקס המקבל משמיעים צלילי התקשרות. הודעה על התחברות מוצגת בלוח הבקרה. בשלב זה, המוצר ומכשיר הפקס ישוו את יכולותיהם, יחליפו מידע ביחס לדרך שליחת הפקס, וינסו לקבוע מהירות שידור אמינה.
 3. לאחר ששני מכשירי הפקס יוצרים חיבור, המוצר שולח את הדפים של המסמך. הודעה מסוג שולח דף 1 או הודעה דומה, מוצגת בלוח הבקרה.
אם הפקס נשלח בהצלחה, המשך לשלב הבא.
אם לא נשמע צליל חיוג או שהפקס המקבל אינו עונה לשיחה, נסה לשלוח את הפקס למכשיר פקס אחר. אם גם ניסיון זה נכשל, המשך לשלב הבא.
אם הפקס המקבל עונה לשיחה ומתחיל לצפצף, אך לא מוצגת הודעה על התחברות בלוח הבקרה, המוצר אינו מזהה את הצלילים המתקבלים מהפקס המקבל. המשך לשלב הבא.
שלב רביעי: קבל פקס בדיקה
בקש ממפעיל הפקס המקבל לשלוח פקס בדיקה אל המוצר שלך. התבונן בצג לוח הבקרה של המוצר והאזן לצלילים שהמכשיר משמיע.
אם המוצר מקבל את פקס הבדיקה בהצלחה, פתרת את הבעיה.
אם המוצר מצלצל לזמן קצה ואז מפסיק, מכשיר אחר ענה לשיחה.
אם המוצר אינו מצלצל או שאינו עונה לשיחה ממכשיר הפקס האחר, בקש מהשולח לשלוח שוב את פקס הבדיקה. אם הניסיון השני נכשל, שלח את המוצר לקבלת שירות.
אם המוצר עונה לשיחה, ההודעה בלוח הבקרה שלו אמורה להתחלף ממענה להתחברות. אם דבר זה אינו קורה, המוצר אינו מזהה את מכשיר הפקס האחר. שלח את המוצר לתיקון.
מצב קו הפקס
אם הדוח מציין שבדיקת מצב קו הפקס נכשלה, בצע את הפעולות הבאות לפתרון הבעיה.
  הערה:
אם המוצר מחובר ל- Private Branch Exchange‏ (PBX) ולא לרשת הטלפון הציבורית, ייתכן שבדיקת מצב קו הפקס תיכשל, אך המוצר יכול לשלוח ולקבל פקסים.
 1. נתק כל ציוד המשתמש באותו קו טלפון שבו משתמש המוצר (כולל שלוחות טלפון, משיבונים ומודמים לחיוג של מחשבים). התקנים אחרים המשתתפים בקו הטלפון של הפקס עלולים לפגוע בעוצמת האות.
 2. אם חיברת מפצל קו או התקן אחר כלשהו בין המוצר לבין השקע שבקיר, הסר התקן זה. חבר את המוצר ישירות לשקע שבקיר.
 3. הרץ שוב את דוח בדיקת הפקס.
  אם הבדיקה מצב קו הפקס עדיין נכשלת, צור קשר עם ספק שירותי הטלפון כדי לבדוק את הקו של הפקס.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏