תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - שימוש במנהל השחזור לשחזור תוכנות ומנהלי התקן (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq שמערכת ההפעלה Windows 10 מותקנת בהם.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין מחדש תוכנות ומנהלי התקן לחומרה, שהותקנו במקור במחשב אצל היצרן.
הערה:
אם תצורת המחשב הוגדרה על-פי דרישה, ייתכן שתצטרך לבצע התקנה מחדש של תוכנות מסוימות באמצעות תקליטורי ההתקנה של כל תוכנה ספציפית שקיבלת עם המחשב.
בצע את השלבים הבאים כדי להתקין מחדש תוכנות או מנהלי התקן מקוריים.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את HP Recovery Manager.
  אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמא או ספק אישור. אם תתבקש על-ידי 'בקרת חשבון משתמש' לאפשר לתוכנית לבצע שינויים במחשב, לחץ על כן.
 2. תחת עזרה, לחץ על התקן מחדש מנהלי התקן ו/או יישומים והמתן עד ש-Recovery Manager ייצור רשימה.
  איור : Recovery Manager
  מסך הפתיחה של Recovery Manager
  מופיעה רשימה משולבת של יישומים ומנהלי התקן להתקנה מחדש, כאשר מנהלי ההתקנים מופיעים ראשונים.
  איור : רשימת מנהלי התקן להתקנה מחדש
  רשימת מנהלי התקן להתקנה מחדש
 3. סמן את תיבת הסימון ליד מנהלי ההתקן שאותם אתה מעוניין להתקין מחדש.
 4. גלול מטה לרשימת היישומים.
  איור : רשימת יישומים להתקנה מחדש
  רשימת יישומים להתקנה מחדש.
 5. בחר את תיבת הסימון הסמוכה ליישומים שברצונך להתקין מחדש ולאחר מכן לחץ על התקן.
  המחשב מתקין את היישומים ואת מנהלי ההתקן.
  הערה:
  ייתכן שחלק מהמחשבים לא כוללים יישומי תוכנה להתקנה ושמקטע יישומים לא יהיה זמין. זהו מצב תקין ויש להתקין תוכנות מאתר האינטרנט של HP או מאתר האינטרנט של יצרן התוכנה.
 6. כאשר תופיע ההודעה ההתקנה הושלמה, לחץ על אישור.
  איור : ההתקנה הושלמה
  ההודעה 'ההתקנה הושלמה'
 7. סגור את כל היישומים הפתוחים ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏