תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - שימוש בתכונות 'ציר זמן' ו'הצמדה' (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו- Compaq עם עדכון אפריל 2018 של Windows 10.
מסמך זה מתאר כיצד להשתמש בתכונות הפרודוקטיביות של Windows 'ציר זמן' ו'הצמדה'. השתמש בציר הזמן כדי למצוא ולחזור לפעילויות בשולחן העבודה או כדי לארגן פעילויות עם שולחנות עבודה וירטואליים. השתמש ב'הצמדה' כדי לסדר במהירות חלונות פתוחים בשולחן העבודה כך שתוכל להציג ולקיים אינטראקציה עם יותר מפעילות אחת בכל פעם.

על אודות 'ציר זמן' של Windows

ציר זמן של Windows מסייע לך למצוא ולחזור אל פעילויות שעסקת במהלך 30 הימים האחרונים, או פעילויות הפתוחות במחשב שלך כרגע. תוכל גם למצוא ולחזור אל פעילויות שסונכרנו בין התקני Windows שברשותך, או ליצור שולחנות עבודה וירטואליים שיאפשרו לך למיין ולארגן פעילויות בהתאם לצרכיך.

אפשר את תכונת 'ציר זמן' ב-Windows

עדכון אפריל 2018 של Windows 10 מאפשר את ציר הזמן של Windows כברירת מחדל. עם זאת, אפשר שיהיה עליך להפעיל את ציר הזמן של Windows באופן ידני, בהתאם להגדרות הפרטיות שלך או הגדרות התאגיד שלך.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות הפרטיות של היסטוריית הפעילות.
  לחץ על 'הגדרות הפרטיות של הסטוריית הפעילות' ברשימת התוצאות.
 2. לחץ על תיבת הסימון שלצד תן ל-Windows לאסוף את הפעילויות שלי ממחשב זה.
  'ציר זמן' של Windows מאופשר.
  בחר 'תן ל-Windows לאסוף את הפעילויות שלי ממחשב זה'

השתמש בציר זמן של Windows כדי לחזור לפעילויות, למצוא פעילויות או להסיר פעילויות

השתמש בציר הזמן של Windows כדי למצוא, להפעיל מחדש או להסיר את הפעילויות הנוכחיות או הקודמות שבהם עסקת ב- 30 הימים האחרונים. תוכל גם לגשת לפעילויות מהתקנים אחרים אחרי שתיכנס לחשבון Microsoft שברשותך.
בסרגל המשימות, לחץ על סמל תצוגת משימות, או לחץ והחזק בעת ובעונה אחת את מקשי Windows ו- Tab.
הערה:
אם יש לך מערכת רב-צגית, החלונות הפתוחים מוצגים רק על גבי צגיהם התואמים. כך למשל, אם יש לך שני צגים בתצוגה מורחבת ואתה לוחץ על סמל תצוגת משימות, החלונות הפתוחים בצג 1 מוסדרים על ציר הזמן באותו צג, בעוד שהחלונות הפתוחים בצג 2 מוסדרים בציר זמן באותו צג.
פעילויות אחרונות ומוצגת בציר הזמן של Windows

השתמש בשולחנות עבודה וירטואליים בציר הזמן של Windows

ציר הזמן של Windows מעניק לך אפשרות ליצור שולחנות עבודה וירטואליים שבהם תוכל לארגן ולסדר את הפעילויות שלך באופן שיתאים לצרכים שלך בצורה הטובה ביותר. כך למשל, אם ברצונך להשאיר את פעילויות העבודה שלך פתוחות בשולחן עבודה אחד ופעילויות בידור ופעילויות אישיות פתוחות בשולחן עבודה אחר, יכולים שולחנות עבודה וירטואליים לעזור לך להתארגן בהתאם.
הערה:
תוכל להשתמש בשולחנות עבודה וירטואליים כדי לגשת במהירות לפעילויות, אך לא לתכונות אחרות של שולחן העבודה של Windows. אם תערוך שינויי תצורה נפרדים בסביבת שולחן העבודה, כגון שינוי הרקע של שולחן העבודה, הצמדת אפליקציה לסרגל המשימות, או הוספת סמל לשולחן העבודה, שינויים אלו יוצגו בכל השולחנות הווירטואליים האחרים.

הצמד פעילויות מציר הזמן של Windows

'הצמדה' היא תכונת פרודוקטיביות שתוכננה להקל על ריבוי משימות ועל צפייה בחלונות רבים על גבי המסך שלך. לדוגמה, אתה יכול לשוחח בצ'אט, לגלוש באינטרנט, להאזין למוסיקה ולהשתמש בגיליון אלקטרוני בו-זמנית. תוכל להצמיד עד ארבע פעילויות לחלק השמאלי, הימני, העליון או התחתון של המסך.
פעילות שהוצמדה לשמאל המסך
השתמש בעכבר או במקלדת שלך כדי להצמיד עד לארבע פעילויות בשולחן העבודה שלך כדי לשלוט באלו פעילויות תוצגנה.
 • הצמד פעילות: לחץ לחיצה ימנית על פעילות אינדיבידואלית, ואז בחר הצמד לשמאל או הצמד לימין. תוכל גם ללחוץ על סרגל הכותרת של פעילות פתוחה, לגרור אותו לקצה השמאלי, הימני, העליון או התחתון של המסך, ואז לשחרר את לחצן העכבר.
  כדי להצמיד פעילות באמצעות פקודות מקלדת, לחץ על סרגל הכותרת של פעילות פתוחה, ואז לחץ והחזק את מקשי Windows וחץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה, או חץ למטה, בהתאם למקום שבו ברצונך להציג את הפעילות.
  הפעילות נצמדת למיקום החדש. ההצמדה משנה באופן אוטומטי את גודל החלון כך שכל הפעילויות שהוצמדו מתאימות למסך ומציעה פעילויות פתוחות אחרות באמצעות הצגת הפעילויות כאריחים במרחב הנותר של שולחן העבודה.
  הצמד פעילות פתוחה לצד שמאל או ימין של המסך
 • בטל הצמדה של פעילות: לחץ לחיצה כפולה על סרגל הכותרת של פעילות.
  הפעילויות חוזרות לגדלן הקודם.
 • שנה את גודלו של חלון פעילות: הרחב או הצר חלון פעילות שהוצמד. כדי לעשות זאת, הצמד פעילות חדשה, לחץ על שולי צד החלון, גרור את העכבר שלך על פני המסך, וכאשר החלון יגיע לרוחב הרצוי, שחרר את לחצן העכבר. כאשר אתה מצמיד פעילויות נוספות, ההצמדה משנה באופן אוטומטי את הגודל של כל חלון כך שכל הפעילויות המוצמדות מתאימות לגודל המסך

שנה הגדרות הצמדה

תוכל לשנות את אפשרות ההצמדה כדי לבחור את מיקומה של הצמדה, לשנות את גודלם של חלונות כאשר מצמידים אותם, או להציע אפליקציות אחרות כדי להצמידם לשולחן העבודה.
 1. ב-Windows, חפש ופתח את הגדרות.
 2. מתוך מסך הגדרות בחר מערכת.
  מסך הגדרות Windows כאשר מערכת מסומנת
 3. ממסך המערכת, בחר ריבוי משימות.
  מסך מערכת כאשר ריבוי משימות מודגש
  מוצג מסך ריבוי המשימות.
  מיקום אפשרויות הצמדה בריבוי-משימות
 4. העבר את המחוונים ממצב פעיל ללא-פעיל וחזרה כדי לשנות את האפשרויות שלך.
  • סדר חלונות באופן אוטומטי באמצעות גרירתם לצדדי או לפינות המסך: Windows מאפשר את 'הצמדה' כברירת מחדל. כדי להשבית את הצמדה, העבר את המחוון למצב לא-פעיל
  • כאשר אני מצמיד חלון, התאם את גודלו באופן אוטומטי כך שימלא את המרחב הזמין: כאשר אתה מצמיד פעילות ומשנה את גודלה, ההצמדה ממלאת את השטח הנותר על המסך. כבה אפשרות זו אם אתה מעדיף ש'הצמדה' תמיד תצמיד את הפעילות הבאה לחצי מסך או לרבע מסך, אפילו אם אתה משנה את גודל הפעילות הראשונה.
  • כאשר אני מקבע חלון, הראה פריטים שאני יכול לקבע לצדו: אחרי שתצמיד את הפעילות הראשונה, 'הצמדה' תציע פעילויות פתוחות אחרות באמצעות הצגת הפעילויות כאריחים בשטח שנותר בשולחן העבודה. כבה אפשרות זו אם אתה מעדיף להציג את שולחן העבודה שלך ללא האפליקציות המוצעות.
  • כאשר אני משנה את גודלו של חלון שהוצמד, שנה בו-זמנית את הגודל של כל חלון מוצמד סמוך: פונקציה זו נועדה לשתי פעילויות שהוצמדו זו לצד זו. הרחב או צמצם פעילות וראה כיצד הפעילות האחרת משנה את גודלה בהתאם.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏