ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Deskjet 1510‏, 2540 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מתייחס למדפסות הבאות: ‏‎HP Deskjet‏ 1510‏, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B‏, 2546P‏, 2546R‏, 2547, 2548, ו-2549; כמו כן מדפסותDeskjet Ink Advantage‏ 1515, 1516, 1518, 2545, 2546, ו-2548.
הוצא את המדפסת החדשה שלך מהקופסה, התקן את מחסניות הדיו, טען את מגש הנייר ולאחר מכן התקן במחשב את מנהל ההדפסה.
  הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל:
הסרטון הבא מדגים כיצד להגדיר את החלקים הפיזיים של המדפסת.
  הערה:
בסרטון הבא מוצגת המדפסת HP Deskjet 1510 All-in-One, אך השלבים זהים עבור המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
שלב 2: הוצא את המדפסת מהאריזה
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את הסרט ואת חומרי האריזה מחלקה החיצוני של המדפסת.
 3. פתח את מגש הפלט ולאחר מכן פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את מגש הפלט ואת דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את מגש הפלט ואת דלת הגישה למחסניות
 4. הוצא את סרט ההדבקה ואת הקרטון מפנים המדפסת
  איור : הוצא את חומרי האריזה מתוך המדפסת
  תמונה: הוצא את חומרי האריזה מפנים המדפסת
 5. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 6. מחזר את חומרי האריזה.
  איור : מחזר את חומרי האריזה
  תמונה: מחזר את חומרי האריזה
שלב 3: חבר את כבל המתח, והפעל את המדפסת
חשוב: ייתכן שיש במדפסת שלך מדבקת מגן מפלסטיק שנראית כמו לוח בקרה פעיל במדפסת. הסר את המדבקה מלוח הבקרה לפני שתמשיך בביצוע שלב זה.
 1. חבר את הכבל מהמתאם לגב המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח למתאם המתח ולאחר מכן חבר את כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
   איור : חבר את כבל המתח
   תמונה: חבר את כבל המתח
  1. חבר את הכבל מהמתאם לגב המדפסת
  2. חבר את כבל המתח למתאם
  3. חבר את כבל המתח לשקע החשמל
 3. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המדפסת.
  איור : הפעל את המדפסת
  תמונה: הפעל את המדפסת
 1. הרם את מגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש ההזנה
  תמונה: הרם את מגש ההזנה
 2. הנמך את מגש הפלט.
  איור : הורד את מגש הפלט
  תמונה: הורד את מגש הפלט
 3. משוך את מאריך המגש החוצה.
  איור : משוך את מאריך המגש החוצה
  תמונה: משוך את מאריך המגש החוצה
 4. טען ערימת נייר בגודל U.S Letter או A4 לתוך מגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
  איור : טען את הנייר במגש ההזנה
  תמונה: טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה
 5. הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה עד שייצמד לקצה הנייר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר פנימה
שלב 5: התקן את המחסניות
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה זזה למרכז המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 2. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה ולאחר מכן משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 3. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה.
  • את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את המחסנית להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
  איור : הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
  תמונה: הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
 4. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את המחסנית במקומה
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 5. חזור על שלבים אלה להתקנת המחסנית השנייה.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 7. המתן כ-30 שניות עד להדפסת דף היישור באופן אוטומטי.
  איור : דף היישור מודפס אוטומטית כעבור 30 שניות
  תמונה: דף היישור מודפס אוטומטית כעבור 30 שניות
    הערה:
  המדפסת תדפיס דף יישור באופן אוטומטי רק לאחר שתותקן מחסנית חדשה.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על הלחצן 'התחל העתקה בשחור' () ועל הלחצן 'התחל העתקה בצבע' () הממוקמים בלוח הקדמי של המדפסת. המדפסת תיישר את המחסניות.
שלב 7: התקנת תוכנת המדפסת
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתרי HP שלהלן:

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏