תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות אוזניות ומערכות ראש ‏(Windows 8)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP ו-Compaq עם Windows 8.
מסמך זה מספק פתרונות למגוון בעיות שיכולות להתרחש בעת השימוש באוזניות ומערכות ראש.
הערה:
אם אינך משתמש בגרסה האחרונה של Windows 8, גרפיקה ומידע מסוימים במסמך זה עשויים להשתנות. תוכל להשיג את הגרסה האחרונה בחנות של Microsoft.

לפני שתתחיל

ייתכן שיהיה עליך לנתק התקני שמע מהמחשב במהלך תהליך פתרון הבעיות.
  שים לב:
יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות אותם ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. כמה סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונת הוצאה בטוחה של חומרה במערכת הפעלה Windows.
ודא ש-Windows יכול להפיק צלילים מהרמקולים לפני השימוש במאמר זה. אם המחשב לא יכול להשמיע צליל מהרמקולים, עיין באחד ממסמכי התמיכה של HP הבאים כדי לפתור את הבעיה:

בדיקת האוזניות או מערכות הראש

עיין בבעיות הבאות כדי לפתור בעיות אוזניות או מערכות ראש:
 1. תוכנות: אם ההתקן הגיע עם תוכנה, ודא שהיא מותקנת כראוי ותואמת ל- Windows 8.
 2. חשמל: אם ההתקן פועל על חשמל סוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות טוב במקומן. אם ההתקן פועל בעזרת מתח חיצוני, ודא שכל החיבורים לכבל מתח בטוחים ושכבל המתח מחובר אל מקור מתח.
 3. עוצמת קול: אם יש להתקן בקרת עוצמת קול, ודא שהיא מכוונת חצי דרך.
 4. חיבור: חבר ונתק את ההתקן מיציאה במחשב.
  • מחבר USB: אם ההתקן משתמש במחבר USB, נתק ואז חבר מחדש את מחבר ה-USB למחשב. אם המחשב עדיין אינו מזהה את ההתקן, נסה לתקוע את מחבר ה-USB לתוך כניסה שונה במחשב.
  • מחבר קן: אם ההתקן משתמש בחיבור קן, נתק ואז חבר מחדש את מחבר הקן למחשב. וחשוב ביותר, ודא כי סוג מחבר הקן שבו אתה משתמש תואם למחשב שלך.
   במחשבי HP זמינים שני סוגים של מחברי אוזניות. האחד תומך אך ורק בהעברת קול לאוזניות ואילו האחר תומך בקול לאוזניות ובשימוש במיקרופון. המחברים מסומנים בסמלים שנמצאים בסמיכות להם.
   • המחברים שעל המחשב המסומנים באוזניות בלבד,, תומכים בפלט קול בלבד ופועלים עם אוזניה סטנדרטית תלת-פינית או עם אוזנייה ארבע-פינית לצורך העברת קול.
    איור : תקע סטנדרטי תלת-פיני
    תקע סטנדרטי תלת-פיני
   • המחברים שעל המחשב המסומנים באוזניות ומיקרופון,, תומכים בקול ובשימוש במיקרופון כאשר נעשה בהם שימוש בשילוב אוזנייה עם תקע ארבע-פיני ומיקרופון.
    איור : תקע ארבע-פיני
    תקע ארבע-פיני
   כדי לשמוע קול, ניתן להשתמש בכל תקע עם כל מחבר. שימוש בתקע של ארבעה פינים שיכול לתמוך במיקרופון במחבר של שלושה פינים מאפשר לשמוע קול, אך המיקרופון לא יפעל מכיוון שמחבר שלושת הפינים של המחשב אינו תומך במיקרופון.
   הערה:
   התקנים מסוימים להשתמש במחבר קן Mini. מחבר קטן יותר זה אינו תואם למחשבי HP וייתכן שתזדקק למתאם כדי להשתמש בהתקן שלך. כמו כן, שימוש במתאם עלול להשפיע על איכות השמע. אין פירושו של דבר שקיימת בעיה במחשב שלך.
   איור : דוגמה למתאם שקע
   דוגמה למתאם שקע
 5. ודא שמחבר הקן מחובר ליציאה המתאימה:
  יציאות שקע שמע דיגיטלי
  יציאות שקע שמע אנלוגי מסומנות בצבעים. סימון הצבעים הנפוץ מוצג להלן. עם זאת, הצבעים עשויים להשתנות.
  1. יציאת שקע מיקרופון
  2. יציאת שקע אוזניות
  מחשבים חדשים יותר עשויים להיות מצוידים גם ביציאה למערכת ראש (שילוב בין אוזניות למיקרופון). ליציאת מערכת הראש יש סמל הסמוך ליציאה. ניתן להשתמש ביציאה זו עבור מערכות ראש, אוזניות ומיקרופונים.
  היציאות בצבעים אפור, שחור וכתום (צדדית, אחורית, c/sub) מיועדות לרמקולים.
  היציאה בצבע ורוד (mic) מיועדת למיקרופונים.
  היציאה בצבע ירוק (יציאה) מיועדת לאוזניות.
  היציאה בצבע כחול (כניסה) מיועדת לקלט שמע (כגון נגני DVD, נגני קלטות והתקנים אחרים להפקת צלילים).
 6. חבר את האוזניות או מערכת הראש להתקן חלופי (כגון מחשב אחר) ונסה להשתמש בו.
  • אם ההתקן פועל כשורה כאשר מחברים אותו להתקן החלופי, הרי שהבעיה עשויה לנבוע ממנהל התקן או בעיה של זיהוי במחשב. המשך לסעיף הבא כדי לבחור עדכון למנהל ההתקן של השמע.
  • אם ההתקן אינו פועל כשורה כאשר הוא מחובר למנהל ההתקן החלופי, ייתכן שקיימת תקלה בהתקן.
 7. לתאימות מערכת ראש, מומלץ גם לעיין בסעיף של מאמר זה שנקרא מערכות ראש: בדיקת תאימות של יציאת המחשב.

עדכון מנהל התקן השמע

אם התקן האוזניות או מערכת הראש אינו פועל עם המחשב שלך, עדכון מנהל התקן השמע יכול לעתים לפתור את הבעיה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם קיימים עדכונים למנהל התקני השמע ולהתקינם:
 1. התחבר לאינטרנט.
 2. מתוך מסך 'התחל', הקלד מנהל ההתקנים בצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר באפשרות מנהל ההתקנים מתוצאות החיפוש.
  איור : תוצאות החיפוש של ‏'מנהל ההתקנים'
  תוצאות החיפוש של ‏'מנהל ההתקנים'
 3. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 4. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על שם חומרת הקול ובחר בעדכן תוכנת מנהל התקן.
  איור : האפשרות 'עדכון תוכנת מנהל התקן' ב'מנהל ההתקנים'
  האפשרות 'עדכון תוכנת מנהל התקן' ב'מנהל ההתקנים'
 5. לחץ על חפש אוטומטית תוכנת מנהל התקן מעודכנת והמתן עד ש-Windows תעדכן את תוכנת מנהל ההתקן.
  איור : תוכנת מנהל התקן מעודכנת: ‏חפש באופן אוטומטי תוכנת מנהל התקן מעודכנת
  תוכנת מנהל התקן מעודכנת: ‏חפש באופן אוטומטי תוכנת מנהל התקן מעודכנת
 6. ‏‎Windows בודק אם תוכנת מנהל התקן מעודכנת זמינה.
  אם קיים עדכון, הנח ל-Windows להתקין אותו.
 7. לאחר שהעדכון הותקן בהצלחה, בדוק את ההתקן.
  איור : ‏Windows הצליח לעדכן בהצלחה את תוכנת מנהל ההתקן
  ‏Windows הצליח לעדכן בהצלחה את תוכנת מנהל ההתקן
 8. אם עדכון מנהל ההתקן לא פתר את הבעיה, המשך לסעיף הבא.

השימוש בכלי פתרון הבעיות של Windows

כלי פתרון הבעיות יכול לתקן בעיות נפוצות בהפעלת שמע. בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש בכלי לפתרון בעיות:
 1. מתוך מסך 'התחל', הקלד פתרון בעיות כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר באפשרות פתרון בעיות מתוצאות החיפוש.
  איור : תוצאות החיפוש של פתרון הבעיות
  תוצאות החיפוש של פתרון הבעיות
 2. תחת 'חומרה וקול', לחץ על פתור בעיות בהפעלת שמע.
  איור : פתור בעיות בהפעלת שמע
  פתור בעיות בהפעלת שמע
 3. החלון 'הפעלת שמע' ייפתח. לחץ על הבא.
  איור : חלון 'הפעלת שמע'
  חלון 'הפעלת שמע'
 4. חלון חדש נפתח. בחר את ההתקן שברצונך לפתור את בעיותיו. לחץ על ‎הבא ופעל על-פי ההוראות שעל המסך.
  איור : בחר התקן לפתרון בעיות
  בחר התקן לפתרון בעיות
אם מוצגת פעולה מומלצת כלשהי, בחר החל תיקון זה או דלג על שלב זה כדי להמשיך ולחפש אחר בעיות אחרות. אם הבעיה לא נפתרה, המשך לסעיף הבא במאמר זה.

בדיקת הגדרות השמע

קיימות מספר אפשרויות הגדרות שמע ב-Windows שיש להגדירן כך שהמחשב יכיר את האוזניות או מערכת הראש ויעבוד איתן. השתמש בצעדים שלהלן כדי לשנות את תצורת השמע הדרושה להתקן שלך.

שלב 1: ודא שהמחשב מזהה את ההתקן

 1. חבר את ההתקן למחשב.
 2. מתוך מסך 'התחל', הקלד צלילים כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר באפשרות צלילים מתוצאות החיפוש.
  איור : תוצאות חיפוש 'צלילים'
  תוצאות חיפוש 'צלילים'
  החלון 'צלילים' נפתח.
 3. לחץ על הכרטיסייה ‏השמעה בחלון 'צלילים'.
  איור : הכרטיסייה 'השמעה'
  הכרטיסייה 'השמעה'
 4. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק של החלון 'צלילים'.
 5. לחץ על הצג התקנים לא זמינים והצג התקנים מנותקים.
  איור : התקנים לא זמינים ומנותקים מוצגים בכרטיסייה 'השמעה'
  התקנים לא זמינים ומנותקים מוצגים בכרטיסייה 'השמעה'
 6. אם ההתקן מופיע כ"לא זמין כעת" או "לא מחובר", נתק אותו וחבר אותו מחדש ליציאה. אם ההתקן עדיין לא מזוהה, עיין בסעיף בדיקת האוזניות או מערכת הראש של מאמר זה כדי לבדוק את ההתקנים והחיבורים.
 7. בדוק את ההתקן על-ידי שליחת אות ממקור הצליל (לדוגמה: הפעל קובץ ‎.mp3 לבדיקת האוזניות או דבר למיקרופון לבדיקת מערכת ראש).
  עיין בפסים האפורים לצד שם ההתקן בכרטיסייה 'השמעה':
  • אם הפסים האפורים לצד שם ההתקן משתנים לירוקים, ההתקן פעיל ואות שמע עובר דרך יציאת השמע. הבעיה אמורה היתה להיפטר עתה. עם זאת, עדיין מומלץ לוודא שההתקן מוגדר כהתקן ברירת המחדל על ידי השארת הכרטיסייה 'השמעה' פתוחה ושימוש בסעיף שלב 2: הגדרת התקן ברירת המחדל של מאמר זה.
  • אם הפסים נשארים אפורים ולא פעילים, המחשב אינו מזהה אות. השאר את הכרטיסייה 'השמעה' פתוחה ועבור לסעיף שלב 2: הגדרת התקן ברירת המחדל של מאמר זה.
  איור : החלון 'צלילים' עם הכרטיסייה 'השמעה' מציג אות שזוהה עבור ההתקן
  החלון 'צלילים' עם הכרטיסייה 'השמעה' מציג אות שזוהה עבור ההתקן

שלב 2: הפעלה ו/או הגדרה של התקן ברירת המחדל

ייתכן שיהיה עליך להפעיל ו/או להגדיר את האוזניות או מערכת הראש שבהן ברצונך להשתמש כהתקן ברירת המחדל. בצע את השלבים הבאים:
 1. מתוך הכרטיסייה השמעה של חלון הצלילים, בחר את ההתקן בו תרצה להשתמש (אפשר שיהיה התקן אחד או יותר).
 2. אם ההתקן בו ברצונך להשתמש מסומן בעיגול קטן עם חץ כלפי מטה, אזי ההתקן מושבת. ‏כדי להפעיל את ההתקן, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ובחר הפוך לזמין.
  איור : הבחירה 'הפוך לזמין' בחלון 'צלילים'
  הבחירה 'הפוך לזמין' בחלון 'צלילים'
 3. לחץ על הגדר כברירת מחדל כדי להפוך את מערכת הראש לברירת המחדל, ולאחר מכן לחץ על החל.
  איור : האפשרות 'הגדר כברירת מחדל' בחלון 'צלילים'
  האפשרות 'הגדר כברירת מחדל' בחלון 'צלילים'

שלב 3: בדיקת הגדרות עוצמת קול והשתקה

ייתכן שעוצמת הקול של האוזניות או מערכת הראש מושתקת או נמוכה, וגורמת לכך שהמחשב נראה כאילו אינו מגיב להתקן. בצע את השלבים הבאים לבדיקת עוצמות הקול עבור התקן השמע.
הערה:
נתק את כל התקני הקול לפני שתבצע שלב זה.
 1. מתוך הכרטיסייה השמעה של חלון הצלילים, בחר התקן פעיל ולחץ על תכונות.
  חלון התכונות ייפתח.
  איור : הכרטיסייה ‏'השמעה' במסך 'צלילים'
  הכרטיסייה ‏'השמעה' במסך 'צלילים'
 2. לחץ על הכרטיסייה רמות.
  איור : הכרטיסייה 'רמות' בחלון 'תכונות'
  הכרטיסייה 'רמות' בחלון 'תכונות'
 3. אם לחצן ההשתקה מופעל, לחץ עליו כדי לבטל את ההשתקה. לחצן ההשתקה אמור להופיע כרמקול כחול .
 4. הגבר את עוצמת הקול של הרמקולים ל-50 לפחות.
 5. לחץ על אישור‏.

פתרון בעיות במערכות ראש

היעזר בסעיף זה כדי לאבחן ולפתור בעיות תאימות ותצורה של מערכות ראש.

בדיקת תאימות של יציאת המחשב

מערכות ראש עם מחבר קן יחיד תואמות רק למחשבים בעלי יציאות למערכות ראש. ליציאת מערכת הראש יש סמל מערכת ראש הסמוך אליה. אם יש ברשותך מערכת ראש עם מחבר קן יחיד, והמחשב שלך אינו כולל יציאת מערכת ראש, מערכת הראש אינה תואמת למחשב שלך.
מערכות ראש עם שני מחברי קן תואמות רק למחשבים בעלי יציאת אוזניות ויציאת מיקרופון. אם יש ברשותך מחשב בעל יציאת מערכת ראש בלבד (הכוללת סמל מערכת ראש לצדה), מערכת הראש שלך אינה תואמת למחשב.
הערה:
ייתכן שתוכל למצוא כבל מתאם אשר יכול להפוך את מערכת הראש והמחשב שלך לתואמים. בדוק בחנות מחשבים מקומית או באינטרנט. כמו כן, שימוש במתאם עלול להשפיע על איכות השמע. אין פירושו של דבר שקיימת בעיה במחשב שלך.

צליל נשמע ממערכת הקול ומהרמקולים כאשר אני משתמש במיקרופון של מערכת ראש

אם אתה שומע צליל ממערכת הראש ומהרמקולים בעת השימוש במיקרופון במערכת ראש, המחשב שלך מוגדר להאזין למיקרופון מערכת הראש דרך הרמקולים. בצע את השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה:
 1. מתוך מסך 'התחל', הקלד צלילים כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש' ולאחר מכן בחר באפשרות צלילים מתוצאות החיפוש.
  איור : תוצאות חיפוש 'צלילים'
  תוצאות חיפוש 'צלילים'
  החלון 'צלילים' נפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה הקלטה.
 3. בחר את המיקרופון ולאחר מכן לחץ על תכונות.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
 4. לחץ על הכרטיסייה האזנה.
 5. הסר את הסימון לצד האזן להתקן זה, ולאחר מכן לחץ על החל.
  איור : החלון 'תכונות מיקרופון'
  החלון 'תכונות מיקרופון'

בדיקת האוזניות באמצעות HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)‎

ניתן גם להשתמש ב-HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)‎ לבדיקת רכיבי חומרת השמע במחשב שלך. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את האוזניות או מערכת הראש שלך.
הערה:
לפני הפעלת בדיקה זו, ודא שאתה משתמש באוזניות או במחבר הקן של מערכת הראש הנכונים. עיין בסעיף בדיקת האוזניות או מערכת הראש במסמך זה.
 1. כבה את המחשב לחלוטין.
 2. הפעל את המחשב והקש מיד על F2 מספר פעמים, בערך פעם בשנייה.
  יוצג דף הבית HP PC Hardware Diagnostic (UEFI)‎.
 3. השתמש בחץ מטה כדי לבחור באפשרות בדיקות רכיבים, ואחר כך לחץ על Enter.
  איור : בחירת בדיקות הרכיבים
  בחירת בדיקות הרכיבים
 4. בחר שמע ולאחר מכן לחץ על Enter.
  הערה:
  אם HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)‎ שלך אינו כולל את בדיקת השמע, זוהי גירסה ישנה יותר. כדי לשדרג לגרסה העדכנית ביותר, לחץ כאן עבור מחשבים ניידים, או כאן עבור מחשבים שולחניים.
  איור : בחירת בדיקות השמע
  בחירת בדיקות השמע
 5. בחר הפעל פעם אחת ולחץ על Enter.
  איור : הפעלת בדיקת השמע
  הפעלת בדיקת השמע
 6. בחר אוזניות כדי להתחיל בבדיקה.
  הערה:
  ודא שחיברת את האוזניות או מערכת הראש; אחרת הבדיקה לא תפעל.
  איור : הפעלת הבדיקה 'הפעלת שמע'
  הפעלת הבדיקה 'הפעלת שמע'
 7. במהלך הבדיקה, יושמעו מספר תווים מוסיקליים ברצף, שוב ושוב. בחר את מספר התווים שאתה שומע ברצף ולחץ על Enter. אם אינך שומע קול, בחר אין קול ולחץ על Enter.
  איור : הזנת מספר התווים
  הזנת מספר התווים
 8. אם הבדיקה נכשלה, יסופק זיהוי כשל. שמור על זיהוי הכשל בהישג יד כאשר אתה יוצר קשר עם התמיכה של HP.

פתרון בעיות ביציאות USB

לעיתים קורה שאוזניות או מערכת ראש המחוברים באמצעות USB אינם פועלים בגלל בעיה עם יציאות ה-USB במחשב. אם לא הצלחת לפתור את בעיית התקן השמע אחרי שביצעת את הצעדים המתוארים במאמר זה, עבור אל פתרון בעיות בחיבורי USB (מערכת הפעלה Windows 8).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏