תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי לוח של HP - ביצוע איפוס להגדרות היצרן במחשב הלוח שברשותך (Android 5.1‏, 5.0/Lollipop)

מסמך זה מתייחס למחשבי לוח של HP ו-Compaq עם מערכת הפעלה Android 5.1, 5.0/Lollipop.
איפוס מחשב הלוח משחזר את הגדרות היצרן המקוריות תוך הסרת כל חשבונות Google המאוחסנים ומחיקת כל הנתונים המאוחסנים. כל הקבצים השמורים מקומית, הרשתות השמורות והיישומים נמחקים. לפני איפוס מחשב הלוח, בצע גיבוי של קבצים חשובים, באינטרנט או באמצעות התקן אחסון חיצוני. חשבונות Google מוסרים רק ממחשב הלוח. כל הנתונים המסונכרנים לאינטרנט אינם מושפעים על-ידי איפוס.
ניתן לאפס את מחשב הלוח כשהוא פועל או כבוי. אם מחשב הלוח מאותחל באופן תקין ואתה מצליח לגשת לתפריט ההגדרות, בצע את השלבים לאיפוס מחשב הלוח כשהוא פועל. אם מחשב הלוח אינו מתחיל לפעול בצורה רגילה, או אם אינך זוכר את סיסמת מסך הנעילה, פעל בהתאם לשלבים בסעיף איפוס כאשר מחשב הלוח אינו מופעל.

איפוס מחשב הלוח כשהוא פועל

אם המחשב מאותחל באופן רגיל ואתה יכול להיכנס לחשבון הבעלים (החשבון הראשון שנוסף להתקן), היעזר בשלבים שבסעיף זה כדי לאפס את המחשב למצב המקורי שהוגדר על-ידי היצרן. לחשבונות משתמשים אין גישה לאיפוס נתוני יצרן. אם אין באפשרותך לבצע שלבים אלה, ראה איפוס כאשר מחשב הלוח אינו מופעל לקבלת הוראות לאיפוס מחשב הלוח מתוך תפריט שחזור המערכת של Android.
  שים לב:
כל הנתונים השמורים בהתקן שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. כל היישומים יוסרו. ניתן לשחזר את הנתונים המאוחסנים בחשבון Google שלך. גבה את כל הקבצים החשובים באינטרנט או בהתקן אחסון חיצוני לפני שתאפס את מחשב הלוח.
 1. אם במחשב הלוח מותקן כרטיס microSD, הסר את כרטיס הזיכרון לפני שתאפס את מחשב הלוח.
 2. ממסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על הגדרות.
 3. במקטע 'אישי' הקש על גיבוי ואיפוס.
  איור : גיבוי ואיפוס
  גיבוי ואיפוס
 4. הקש על איפוס נתוני יצרן.
  איור : איפוס נתוני יצרן
  איפוס נתוני יצרן
 5. הקש על איפוס טבלט.
  איור : איפוס מחשב לוח
  איפוס מחשב לוח
 6. אם הגדרת סיסמת מסך נעילה עבור מחשב הלוח, הזן את הסיסמה כשתתבקש לכך.
 7. הקש על מחק הכול כדי לאשר ולהתחיל את האיפוס.
  איור : Erase everything (מחק הכל)
   Erase everything (מחק הכל)
 8. המחשב כבה ובמסך מופיעה ההודעה Erasing (מוחק). בסיום האיפוס, מחשב הלוח מופעל מחדש.
  הגדר את מחשב הלוח על-ידי ביצוע השלבים במסמך התמיכה של HP הגדרת מחשב הלוח של HP.

איפוס כאשר מחשב הלוח לא מופעל

אם מחשב הלוח אינו מאותחל באופן תקין, או אם אינך זוכר את הסיסמה של מסך הנעילה, ייתכן שיהיה צורך לבצע איפוס מבלי להפעיל את מחשב הלוח.
  שים לב:
כל הנתונים השמורים בהתקן שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. כל היישומים יוסרו. ניתן לשחזר את הנתונים המאוחסנים בחשבון Google שלך. אם ניתן, גבה את כל הקבצים החשובים באינטרנט או בהתקן אחסון חיצוני לפני שתאפס את מחשב הלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏