תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - עצות בסיסיות לפתרון בעיות

Simple issues such as smudges on the scanning strips or loose cables can cause the scanner to produce fuzzy scans, operate in an unexpected manner, or fail to operate. Always check the following items when encountering scanning problems.
 • אם אתה סורק מסמך שינותח באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏, ודא שמסמך המקור ברור דיו כדי לבצע בו ניתוח.
 • ודא שכבלי ה-USB והמתח ממוקמים כראוי ומחוברים למחברים התואמים בגב הסורק, ושכבל המתח מחובר לשקע חשמל פעיל או לאל-פסק.
 • ודא כי הסורק לא נכבה באופן אוטומטי. אם הסורק כבה, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק.
  הערה:
  שנה את הגדרת הכיבוי האוטומטי באמצעות HP Scanner Tools Utility‏ (Windows) או HP Utility‏ (OS X).
 • ודא שהסורק מקבל חשמל.
  • בדוק שהנורית הירוקה על מארז ספק המתח דולקת.
  • אם הנורית הירוקה לא דולקת, ודא שמתח אכן זמין בשקע החשמל או באל-פסק שאליו מחובר ספק המתח.
  • אם יש חשמל בשקע החשמל או באל-פסק אך הנורית הירוקה עדיין אינה דולקת, ייתכן שספק המתח פגום. בקר בכתובת www.hp.com/support לקבלת עזרה.
 • אם אתה מקבל את הודעת השגיאה לא נמצא סורק כאשר אתה מנסה להשתמש בסורק, כבה את הסורק, המתן 30 שניות, ולאחר מכן הפעל את הסורק. אם ההודעה עדיין מופיעה, ייתכן שיש צורך באיפוס הסורק.
 • אם הסורק מחובר למחשב באמצעות רכזת USB או יציאת USB בקדמת המחשב, נתק את הסורק ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאת USB בגב המחשב.
 • Windows:‏ ודא כי לחצן הסריקה מופעל (ראה "נגישות למוצר" לקבלת מידע נוסף).
 • כבה את הסורק, המתן 30‏ שניות ולאחר מכן הפעל את הסורק.
 • ודא שמכסה מזין המסמכים סגור.
 • הפעל מחדש את המחשב.
אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות, ייתכן שתוכנת הסריקה של HP‏, הקושחה או מנהלי התקן קשורים אינם מעודכנים או פגומים. ראה www.hp.com/support כדי לאתר עדכונים לתוכנה, לקושחה ולמנהלי התקן עבור הסורק.

בדיקת הסורק

פעל בהתאם להליך זה כדי לבדוק את הסורק:
 1. ודא שכבל המתח מחובר היטב בין הסורק לבין שקע חשמל פעיל או אל-פסק. בדוק שהנורית הירוקה במארז ספק המתח דולקת כדי לוודא שספק המתח פועל.
 2. אם ספק המתח מחובר למייצב מתח, ודא שמייצב המתח מחובר לשקע חשמל ומופעל.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, נתק את אספקת המתח מהסורק ולאחר מכן כבה את המחשב שאליו מחובר הסורק. המתן 30 שניות, חבר מחדש את אספקת המתח לסורק, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 4. נסה לסרוק שוב.

איפוס הסורק

The scanner may need to be reset under the following conditions:
 • אם מופיעה הודעת שגיאה בסגנון אתחול הסורק נכשל כשאתה מנסה להשתמש בסורק.
 • אם הודעת השגיאה הסורק לא נמצא מופיעה כשאתה מנסה להשתמש בסורק, וכיבוי הסורק למשך 30 שניות ולאחר מכן הפעלתו מחדש לא פתרו את הבעיה.
לאיפוס הסורק, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. סגור את תוכנת HP Scan ואת HP Scanner Tools Utility, אם הן פתוחות.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, ולאחר מכן נתק את אספקת המתח מהסורק.
 3. המתן 30 שניות.
 4. חבר מחדש את אספקת המתח ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏