תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - סקירות מוצרים

סעיף זה מתאר את הרכיבים הפיזיים של HP ScanJet Pro 3500.

מבט מהחזית

איור : מבט חזיתי על המוצר
  • 1. מכווני נייר
  • 2. מגש הזנת המסמכים
  • 3: מעצור פלט
  • 4. מגש פלט של מסמכים
  • 5. לוח הבקרה

מבט מאחור

איור : רכיבים בגב הסורק
  • 1. יציאת USB
  • 2. חיבור חשמל

מספר סידורי ומספר מוצר

המספר הסידורי ומספר המוצר נמצאים בתחתית הסורק.
איור : מבט על המוצר, מלמטה

לוח בקרה

השתמש בלחצני לוח הבקרה להפעלה או לביטול סריקה ולהפעלה ולכיבוי היחידה.
איור : תצוגת לוח הבקרה
הסבר
שם
תיאור
1
כלים/תחזוקה
2
הקודם
3
גלול מטה
4
גלול מעלה
5
אישור
6
סריקה חד-צדדית
7
סריקה דו-צדדית
8
שינה/הפעלה
9
ביטול


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏