תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 4500 fn1 network scanner - פתרון בעיות בהתקנת הסורק

בדיקת הכבלים

סוג כבל
פעולה
כבל מתח
כבל המתח מחובר בין הסורק לבין שקע חשמל.
 • ודא שכבל החשמל מחובר היטב בין הסורק לבין שקע חשמל או אל-פסק.
 • אם כבל המתח מחובר לאל-פסק, ודא שהוא מחובר לשקע חשמל ומופעל.
 • לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק ולאחר מכן כבה את המחשב. לאחר 30 שניות, הפעל את הסורק ולאחר מכן את המחשב, לפי סדר זה.
כבל USB
כבל ה-USB מחובר בין הסורק לבין המחשב.
 • השתמש בכבל המצורף לסורק. כבל USB אחר עשוי שלא להתאים לסורק.
 • ודא שכבל ה-USB מחובר היטב בין הסורק והמחשב.
 • אם כבל ה-USB מחובר ליציאת USB בחלקו הקדמי של המחשב, העבר אותו ליציאת USB שבחלקו האחורי של המחשב.
לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות USB, ראה www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן השתמש בכלי החיפוש כדי למצוא נושאים אודות פתרון בעיות USB.
כבל Ethernet
כבל ה-Ethernet מחובר בין הסורק לבין יציאת הרשת.
ודא שכבל ה-Ethernet מחובר היטב בין הסורק ויציאת הרשת.
ודא שנורית החיווי הכתומה ביציאת הרשת של הסורק מהבהבת. פעולה זו תבטיח שיש תקשורת בתוך הרשת המקומית וההתקן שלך.
לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות של Ethernet, עבור אל www.hp.com/support, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן השתמש בכלי החיפוש כדי לאתר נושאים אודות פתרון בעיות של Ethernet.

הסרת ההתקנה של מנהלי ההתקן והכלים של HP ScanJet והתקנתם מחדש לאחר מכן (Windows)

אם בדיקת חיבורי הכבלים של הסורק לא פתרה את הבעיה, ייתכן שהבעיה נגרמה כתוצאה מהתקנה לא מלאה. נסה להסיר את ההתקנה של מנהלי ההתקן והכלים של HP ScanJet ולאחר מכן להתקינם מחדש.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק ולאחר מכן נתק את כבל ה-USB ואת כבל המתח מהסורק.
 2. במחשב, פתח את לוח הבקרה והשתמש בכלי הוספה/הסרה (ב-Windows 7‏, Windows 8‏, Windows 8.1‏ ו-Windows 10, השתמש בכלי תוכניות ותכונות) כדי להסיר את ההתקנה של היישומים הבאים:
  • סורק ברשת HP ScanJet Pro 4500 fn1
  • HP Scan
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. התקן מחדש את מנהלי ההתקן והכלים של HP Scanjet.
  • כבה את הסורק, המתן 30‏ שניות ולאחר מכן הפעל את הסורק. יש להתקין באופן אוטומטי את התוכנה ואת מנהלי ההתקן הדרושים.
  • אם התוכנה ומנהלי ההתקן אינם מותקנים באופן אוטומטי, התקן אותם באמצעות תקליטור ה-CD של תוכנת הסריקה של HP.
 5. חבר מחדש את כבל ה-USB ואת כבל המתח לסורק, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏