תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet‏, ENVY 5540 - שגיאת 'חסימת נייר'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP DeskJet Ink Advantage‏ 5575, ENVY‏ 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, ו- 5549 All-in-One.
בעת ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים, ואחת מהודעות השגיאה בנושא חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת:
 • נייר תקוע במדפסת. סלק את החסימה, ואז גע ב-OK.
 • הוצא נייר תקוע וודא שמגש הנייר מותקן כראוי.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.

סקירה כללית - סרטון וידאו

סרטון זה מציג כיצד לשחרר חסימת נייר

שלב 1: שחרר נייר תקוע מהמדפסת

ישנם שלושה אזורים שונים במדפסת שלך שבהם ייתכן שיש חסימת נייר. שחרר נייר תקוע מאזור אחד, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. אם השגיאה נמשכת, בדוק אם יש נייר תקוע באזור הבא.
אם מצאת נייר תקוע והוצאת אותו מכל אזורי המדפסת, אך הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. אחוז בעדינות בידיות בכל אחד מצדי המדפסת והרם את דלת הגישה למחסנית הדיו עד שהיא תינעל למקומה.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 5. השתמש בפנס כדי לבדוק אם נייר או חפצים כלשהם חוסמים את הגררה, ולאחר מכן הוצא את הנייר או את החפצים שתמצא.
    שים לב:
  אם הנייר נקרע במהלך הסרתו מהגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות. אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, יכולות להיווצר עוד חסימות נייר.
 6. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
 7. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. דחף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן דחף אותה ימינה.
 8. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. דחף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן דחף אותה ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 11. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 3: ודא שהמדפסת מונחת על משטח שטוח

משטח שטוח שאין עליו מכשולים מונע ממגש ההזנה להתקפל כשדוחפים אותו פנימה. כדי לבצע את השלבים האלה יש צורך בפנס.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת עדיין פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ממקור המתח או שקע החשמל.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 4. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת את המדפסת באמצעות כבל.
 5. הטה את המדפסת על צדה הימני כך שתוכל לגשת לחלקה התחתון. הקפד להחזיק את המדפסת בחוזקה ביד אחת כדי למנוע ממנה ליפול על צדה.
  תמונה: סובב בעדינות את המדפסת על צדה הימני
 6. השתמש בפנס כדי לוודא שהמשטח הנמצא ישר מתחת למקום הנחת המדפסת ומסביבו פנוי מהעצמים האלה:
  • פיסות נייר התקועות במגש ההזנה
  • עצמים קטנים וקשיחים, כגון כבלים, עטים, עפרונות וספרים
  • משטחים רכים או לא אחידים, כגון מחצלות או חומר כלשהו בעל מרקם של שטיח
 7. פנה את כל המכשולים, אם נותרו.
 8. דחוף פנימה את מגש ההזנה, ולאחר מכן סובב את המדפסת למצב מאונך.
 9. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל.
 10. חבר מחדש כבל USB או Ethernet, אלא אם המדפסת שלך מחוברת לרשת אלחוטית.
 11. הפעל את המדפסת.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך התחממות, והגררה עשויה לנוע. לפני שתמשיך, המתן עד לסיום פרק הזמן להתחממות.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: השתמש בכלי אוטומטי לניקוי מריחות דיו

שימוש בתוכנית השירות האוטומטית לניקוי מריחות דיו יכול לסייע לפנות חסימות נייר. השתמש בכלי האוטומטי ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. ודא שבמדפסת טעון נייר לבן רגיל.
 3. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
 4. גע בתחזוקת מדפסת, ואז גע בנקה מריחות דיו.
  המדפסת מנקה את מריחות הדיו.
 5. המתן עד שהמדפסת תוציא את דף הניסיון.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 5: ניקוי ידני של גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. נקה את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. אתה זקוק לפנס כדי להשלים שלבים אלה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 4. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת את המדפסת באמצעות כבל.
 5. אתר את מכסה נתיב הנייר, אחוז בידית והרם כלפי מעלה כדי להסיר אותו.
  תמונה: אתר את מכסה נתיב הנייר.
 6. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 7. השתמש בפנס כדי לבדוק את הגלגלות. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים מעלה באצבעותיך.
  הפעל לחץ מתון להסרת הצטברות של אבק או לכלוך.
  תמונה: דוגמה של הגלילים שבאזור הגישה לנתיב הנייר.
 8. הנח לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 9. החזר את מכסה נתיב הנייר ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 10. אחוז את מגש הפלט, ולאחר מכן משוך כלפיך כדי להוציא אותו.
 11. משוך את מגש ההזנה החוצה עד למיקומו החיצוני ביותר.
  תמונה: משיכת מגש ההזנה החוצה.
 12. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.
 13. הטה את המדפסת על צדה הימני כך שתוכל לגשת לחלקה התחתון. הקפד להחזיק את המדפסת בחוזקה ביד אחת כדי למנוע ממנה ליפול על צדה.
  תמונה: הטה המדפסת על צדה הימני.
 14. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 15. השתמש בפנס כדי לבדוק את המקום שבו היה מגש ההזנה. לחץ את המטלית כנגד הגלילים, וסובב אותם מעלה באצבעותיך.
  הפעל לחץ מתון להסרת הצטברות של אבק או לכלוך.
  תמונה: דוגמה של הגלילים מתחת למדפסת.
 16. הנח לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 17. דחוף פנימה את מגש ההזנה ולאחר מכן סובב את המדפסת למצב מאונך.
 18. החלק את מגש הפלט בחזרה אל מעל מגש ההזנה.
 19. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 20. חבר מחדש כבל USB או Ethernet, אלא אם המדפסת שלך מחוברת לרשת אלחוטית.
נסה להדפיס, אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 6: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימה (חסימת נייר כוזבת). איפוס המדפסת עשוי למחוק הודעה כוזבת של שגיאת חסימת נייר. אפס את המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מהמדפסת.
 2. נתק את כבל החשמל ממקור המתח.
 3. המתן ‏60 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לשקע חשמל בקיר ולמדפסת.
  הערה:
  HP ממליצה לחבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס, אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.

שלב 7: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏