ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M402, M403 - מפרט המדפסת

  הערה:
המפרט הבא נכון למועד הפרסום, אך הוא כפוף לשינויים. לקבלת מידע עדכני, ראה www.hp.com/support/ljM402, www.hp.com/support/ljM403.
מפרט טכני
שם דגם
מספר מוצר
שם דגם
מספר מוצר
M402n
C5F93A
M403n
F6J41A
M402dn
C5F94A
M403dn
F6J43A
M402dw
C5F95A
M403dw
F6J44A
M402d
C5F92A
M403d
F6J42A
טיפול בנייר
מגש 1 (קיבולת 100 גיליונות)
מגש 2 (קיבולת 250 גיליונות)
מגש 3 (קיבולת 550 גיליונות)
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
אופציונלי
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
לא זמין
קישוריות
חיבור ‎10/100/1000 Ethernet LAN עם IPv4 ו-IPv6
לא זמין
Hi-speed USB 2.0
שרת הדפסה עבור קישוריות רשת אלחוטית
לא זמין
לא זמין
לא זמין
אביזר Near Field Communication ‏(NFC) של HP ו-Wi-Fi Direct להדפסה מהתקנים ניידים
לא זמין
לא זמין
לא זמין
תצוגה וקלט בלוח הבקרה
לוח בקרה בן 2 שורות עם תאורה אחורית
הדפסה
הדפסת 38 עמודים לדקה על נייר בגודל A4 ו-40 עמודים לדקה על נייר בגודל Letter
אחסון עבודות והדפסה פרטית
לא זמין
מערכות הפעלה נתמכות
המידע הבא מתייחס למנהלי ההדפסה הספציפיים למדפסת ב-Windows PCL 6‏ וב-OS X ולתקליטור התקנת התוכנה המצורף לאריזה.
Windows: תקליטור תוכנית ההתקנה של תוכנת HP מתקין את מנהל ההתקן של HP PCL.6,‏ HP PCL 6 או HP PCL-6, בהתאם למערכת ההפעלה Windows והתוכנה האופציונלית, בעת שימוש בתוכנית ההתקנה של התוכנה המלאה.
מחשבי Mac ו-OS X: מחשבי Mac ומכשירים ניידים של Apple נתמכים על-ידי מדפסת זו. מנהל ההדפסה ותוכנית השירות להדפסה של OS X זמינים להורדה מאתר hp.com ועשויים אף להיות זמינים דרך Apple Software Update. תוכנית ההתקנה של HP עבור OS X אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את תוכנת ההתקנה של OS X:
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה); תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר באפשרות Drivers, Software & Firmware‏ (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה) ולאחר מכן בחר בחבילת המדפסת.
 2. לחץ על גרסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Download (הורד).
מערכת הפעלה
מנהל ההתקן המותקן
הערות
Windows® XP SP2 ואילך במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
השתמש במנהל התקן מסוג UPD עבור מערכות הפעלה במהדורת 64 סיביות.
Microsoft הפסיקה את התמיכה רגילה ב-Windows XP‏ באפריל 2009. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה XP ששיווקה הופסק.
Windows Vista®‎, במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
השתמש במנהל התקן מסוג UPD עבור מערכות הפעלה במהדורת 64 סיביות.
Windows Server 2003 SP1 ואילך, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית. תוכנית ההתקנה הבסיסית מתקינה את מנהל ההתקן בלבד.
ההתקנה של התוכנה המלאה אינה נתמכת עבור מערכת הפעלה זו.
השתמש במנהל התקן מסוג UPD עבור מערכות הפעלה במהדורת 64 סיביות.
Microsoft הפסיקה את התמיכה הרגילה ב-Windows Server 2003 ביולי 2010. HP תמשיך לספק תמיכה כמיטב יכולתה עבור מערכת ההפעלה Server 2003 ששיווקה הופסק.
Windows 7, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
מנהל ההתקן HP PCL 6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
Windows 8, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
תמיכה ב-Windows 8 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
מנהל ההתקן HP PCL-6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
Windows 8.1, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
תמיכה ב-Windows 8.1 RT מסופקת דרך Microsoft IN OS גירסה 4, מנהל התקן במהדורת 32 סיביות.
מנהל ההתקן HP PCL-6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
Windows 10, במהדורת 32 סיביות/64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL-6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה המלאה.
מנהל ההתקן HP PCL-6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 32 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL.6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
Windows Server 2008 SP2, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
מנהל ההתקן HP PCL 6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
Windows Server 2008 R2, SP1, במהדורת 64 סיביות
מנהל ההדפסה הספציפי למדפסת HP PCL 6 מותקן עבור מערכת הפעלה זו כחלק מהתקנת התוכנה הבסיסית.
מנהל ההתקן HP PCL 6 מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
OS X 10.8 Mountain Lion,‏ OS X 10.9 Mavericks‏ ו-‏OS X 10.10 Yosemite
מנהל ההדפסה ותוכנית השירות להדפסה של OS X זמינים להורדה מאתר hp.com ועשויים אף להיות זמינים דרך Apple Software Update. תוכנית ההתקנה של HP עבור OS X אינה כלולה בתקליטור שהגיע באריזה.
עבור OS X, הורד את תוכנית ההתקנה המלאה מאתר האינטרנט של התמיכה עבור מדפסת זו.
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה), ולאחר מכן, תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר ב-Drivers, Software & Firmware (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה).
 2. לחץ על גרסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על הלחצן Download (הורד).
מנהל ההתקן OS X מוגדר להשתמש במאפיין ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית (הדפסה דו-צדדית) כברירת המחדל כאשר הוא מותקן במדינות/אזורים מסוימים.
  הערה:
לקבלת רשימה עדכנית של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/support/ljM402, www.hp.com/support/ljM403 לקבלת העזרה המקיפה של HP עבור המדפסת.
  הערה:
לפרטים על מערכות ההפעלה של השרת והלקוח ולקבלת תמיכה במנהלי ההתקן HP UPD PCL6, ‏UPD PCL 5 ו-UPD PS עבור מדפסת זו, עבור אל www.hp.com/go/upd‏ ולחץ על הכרטיסייה Specifications (מפרט).
פתרונות להדפסה מניידים
המדפסת תומכת בתוכנה הבאה עבור הדפסה מניידים:
 • תוכנת HP ePrint‏
    הערה:
  תוכנת HP ePrint תומכת במערכות ההפעלה הבאות: Windows 7 SP 1 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8 (במהדורת 32 סיביות ו-‏64 סיביות); Windows 8.1 (במהדורת 32 סיביות ו-64 סיביות); ו-Mac OS X בגרסאות ‎10.8 Mountain Lion,‏ ‎10.9 Mavericks ו-‏‎10.10 Yosemite.
 • HP ePrint באמצעות דוא"ל (מחייב הפעלה של HP Web Services והמדפסת חייבת להיות רשומה ב-HP Connected)
 • היישום HP ePrint (זמין עבור Android, ‏iOS ו-Blackberry)
 • היישום ePrint Enterprise (נתמך בכל המדפסות עם תוכנת שרת ePrint Enterprise)
 • היישום HP All-in-One Remote עבור התקני iOS ו-Android
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • הדפסה ב-Android
ממדי המדפסת
ממדים עבור דגמי M402 ו-M403
איור : ממדים עבור דגמי M402 ו-M403
המדפסת סגורה לגמרי
המדפסת פתוחה לגמרי
1. גובה
‏216 מ"מ
241 מ"מ
2. עומק
357 מ"מ
781 מ"מ
3. רוחב
381 מ"מ
381 מ"מ
משקל (עם מחסניות)
‏8.9 ק"ג
ממדים עבור המגש האופציונלי ל-550 גיליונות
איור : ממדים עבור המגש האופציונלי ל-550 גיליונות
המגש סגור גמרי
המגש פתוח לגמרי
1. גובה
‏131 מ"מ
‏131 מ"מ
2. עומק
357 מ"מ
781 מ"מ
3. רוחב
381 מ"מ
381 מ"מ
משקל
3.5 ק"ג
ממדים עבור המדפסת עם המגש האופציונלי ל-550 גיליונות
איור : ממדים עבור המדפסת עם המגש האופציונלי ל-550 גיליונות
המדפסת והמגש סגורים לגמרי
המדפסת והמגש פתוחים לגמרי
1. גובה
345 מ"מ
372 מ"מ
2. עומק
357 מ"מ
781 מ"מ
3. רוחב
381 מ"מ
381 מ"מ
משקל (עם מחסניות)
‏12.4 ק"ג
צריכת חשמל, מפרט חשמל ופלט אקוסטי
צריכת חשמל
צריכת חשמל (ממוצעת, בוואט)1, 2
סדרת מדפסות3
הדפסה
מוכן
Sleep (מצב שינה)
כבוי
HP LaserJet Pro M402, M403
‎600 וואט
‎10.5 W
‎9.5 וואט
‎0.1 וואט
1ערכים אלה נתונים לשינוי.
2המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור כל דגמי המדפסות באמצעות מתחים סטנדרטיים.
3המהירות היא 38 עמודים לדקה עבור גודל A4 ו-‏40 עמודים לדקה עבור גודל Letter.
מפרט חשמלי
מתח כניסה 110 וולט: 110 עד ‎127 VAC ‏(‎+/- 10%), ‏‎50/60 Hz ‏(‎+/- 2 Hz)
מתח כניסה 220 וולט: 220 עד ‎240 VAC ‏(‎+/- 10%), ‏‎50 Hz ‏(‎+/- 2 Hz)
  שים לב:
דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח הפעולה. הדבר יגרום נזק למדפסת וישלול את תוקף האחריות.
פליטות אקוסטיות
HP LaserJet Pro M402, M4031
רמת עוצמת הקול
הדפסה: (38 עמודים לדקה)
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LWAd = 6.4 Bels (A) [64 dB(A)]‎
בלתי נשמע
רמת לחץ קול - עמדת משקיף
הדפסה
מוכן
מוצהר לפי תקן ISO 9296
LpAm = 51 dB(A)‎
בלתי נשמע
1ערכים אקוסטיים כפופים לשינוי. תצורה שנבדקה: HP LaserJet Pro MFP M402n, הדפסה על נייר בגודל A4 במהירות של 38 עמודים לדקה במצב דו-צדדי.
טווח פעולה סביבתי
טווח פעולה סביבתי
תנאי סביבה
מידה מומלצת
מידה מותרת
טמפרטורה
‏17.5° עד 25°C
15°‎ עד 32.5°‎C‎
לחות יחסית
30% עד 70% לחות יחסית
10% עד 80% RH
גובה
לא ישים
עד 3048 מטר 0

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏