תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M506 - החלפת מחסנית הטונר

מבוא

המידע הבא כולל פרטים על מחסנית הטונר עבור המדפסת, וכן הוראות להחלפתה.

מידע על מחסנית הטונר

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפיזור הטונר יפסיק להפיק איכות הדפסה משביעת רצון. כדי לפזר מחדש את הטונר, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונער את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאורך הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
פריט
תיאור
מספר מחסנית
מק"ט
מחסנית טונר שחור HP 87A Original LaserJet
מחסנית טונר חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת סטנדרטית
87A
CF287A
מחסנית טונר שחור HP 87X High Yield Black Original LaserJet
מחסנית טונר להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה
87X
CF287X
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. שבב זיכרון
 2. תוף הדמיהאל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

הוצאה והחלפה של המחסנית

 1. לחץ על הלחצן לשחרור הכיסוי העליון בצדה השמאלי של המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן השחרור
 2. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 3. אחוז בידית של מחסנית הטונר המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את מחסנית הטונר החדשה משקית ההגנה שלה על-ידי קריעת רצועת הפלסטיק ופתיחת האריזה. שמור את כל חומרי האריזה לצורך מיחזור מחסנית הטונר המשומשת.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 5. אחוז בשני קצוות מחסנית הטונר ונער אותה 5‏-‏6 פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 6. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה והכנס אותה לתוך המדפסת.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
 8. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  בארה"ב ובקנדה, כלולה בקופסה תווית משלוח ששולם מראש. במדינות/אזורים אחרים, עבור אל www.hp.com/recycle כדי להדפיס תווית משלוח ששולם מראש.
  הדבק את תווית המשלוח ששולם מראש על גבי הקופסה, והחזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : מיחזור המחסנית המשומשת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏