תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - הוצאה והחלפה: מכלול גליל הפרדה במגש 3 האופציונלי

מבוא

מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של מכלול גליל ההפרדה (מזין נייר ל-500 גיליונות).

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של מכלול גליל הפרדה (מזין ל-550 גיליונות)
RM2-5745-000CN
מכלול גליל הפרדה (מזין ל-550 גיליונות)

הכלים הדרושים

 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

ודא שהמדפסת מאותחלת למצב Ready (מוכן).
הדפס דף מהאביזר כדי לוודא שפעולת האביזר תקינה.

שלב 1: הסר את מגש 3

 1. משוך את המגש היישר אל מחוץ למדפסת עד שהוא נעצר.
  איור : משוך את המגש אל מחוץ למדפסת
 2. הרם מעט את המגש בחלק הקדמי שלו כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן המשך למשוך את המגש אל מחוץ לאביזר כדי להוציא אותו.
  איור : שחרר והוצא את המגש

שלב 2: הוצא את מכלול גליל ההפרדה (מגש 3 אופציונלי)

 1. לחץ על ידית הנעילה (סימון מס' 1), ולאחר מכן משוך את מכלול גליל ההפרדה היישר כלפי מעלה כדי לשחרר אותו.
  איור : שחרור המכלול
 2. הוצא את המכלול.
  איור : הוצאת המכלול

שלב 3: הוצא את המכלול החלופי מאריזתו

הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 4: התקן את מכלול גליל ההפרדה (מגש 3 אופציונלי)

 1. התקן את המכלול בחריצים שבמגירה.
  איור : התקנת המכלול
 2. דחף את מכלול גליל ההפרדה היישר למטה עד שהוא יינעל במקומו בנקישה.
  איור : שחרור המכלול

שלב 5: התקן את מגש 3

 1. הטה את המגש בזווית קלה, ישר את צידי המגש עם המסילות שבאביזר, ולאחר מכן החלק באופן חלקי את המגש לתוך האביזר.
  איור : התקן את המגש
 2. דחף את המגש היישר לתוך האביזר כדי לסגור אותו.
  איור : סגור את המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏