תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - הוצאה והחלפה: מגש הזנת נייר ל-250 גיליונות

מבוא

מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של מגש 2.

לפני ביצוע שירות

כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה אותה, המתן 30 שניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט של מגש 2
RM2-5392-000CN
מכלול מחסניות (מגש 2)

הכלים הדרושים

 • לא דרושים כלים מיוחדים להסרת חלק זה.

לאחר ביצוע שירות

הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.

בדיקה לאחר שירות

ודא שהמדפסת מאותחלת למצב Ready (מוכן).
הדפס דף תצורה (ממגש 2) כדי לוודא שפעולת המדפסת תקינה.

שלב 1: הסרת מגש 2

 1. משוך את המגש ישירות אל מחוץ למדפסת כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את המגש

שלב 2: הוצא את המכלול החלופי מאריזתו

הוצא את חלק החילוף מהאריזה.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלק הפגום.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 3: התקן את מגש 2

 1. החלק את המגש ישר אל תוך המדפסת כדי להתקין אותו.
  איור : התקן את המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏