ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - טעינת מגש 2

מבוא
המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 2. מגש זה מכיל עד 250 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר.
  שים לב:
אין להדפיס על מעטפות, מדבקות או על נייר בגדלים שאינם נתמכים ממגש 2. הדפס על סוגי נייר אלה אך ורק מתוך מגש 1.
 1. שלוף את המגש במשיכה והרם אותו קלות כדי להוציא אותו מהמדפסת.
    הערה:
  אין לפתוח את המגש תוך כדי שימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. כוונן את מכווני רוחב הנייר על-ידי לחיצה על תפס הכוונון במכוון השמאלי והסטת המכוונים לגודל הנייר שבשימוש.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. כוונן את מכוון אורך הנייר על-ידי לחיצה על תפס הכוונון והסטת המכוון לגודל הנייר שבשימוש.
    הערה:
  משוך את מכוון אורך הנייר למלוא אורכו כדי לטעון גיליונות בגודל Legal.
  איור : כוונן את המכוונים
 4. טען נייר במגש. לקבלת מידע על קביעת כיוון ההדפסה בנייר, ראה כיוון הנייר במגש 2
    הערה:
  אין להצמיד את מכווני הנייר לערימת הנייר. כוונן אותם בהתאם למיקומים או לסימונים שבמגש.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, התאם את מכווני הנייר לגודל הנכון ואל תמלא את המגש יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא, כפי שמוצג בהגדלה שבאיור.
    הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טעינת נייר
 5. החלק את המגש חזרה לתוך המדפסת, עד הסוף.
    הערה:
  כאשר מגש 2 טעון בנייר בגודל Legal, הוא בולט מהחלק האחורי של המדפסת.
  איור : סגור את המגש
 6. במחשב, התחל את תהליך ההדפסה מתוך יישום התוכנה. ודא שמנהל ההתקן מוגדר לסוג ולגודל הנכון עבור הנייר שעליו מתבצעת ההדפסה מהמגש.
כיוון הנייר במגש 2
בעת השימוש בנייר המחייב כיוון הדפסה מסוים, טען אותו בהתאם למידע בטבלה הבאה.
סוג נייר
פלט
כיצד לטעון נייר
נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
הדפסה על צד אחד
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בקדמת המגש
נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
הדפסה דו-צדדית
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בקדמת המגש

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏