תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M506, MFP M527, HP LaserJet Pro M501 - טעינת תוויות והדפסה עליהן

מבוא

השתמש במגש 1 להדפסה על גיליונות של מדבקות. מגש 2 והמגש האופציונלי ל-550 גיליונות אינם תומכים בהדפסה על מדבקות.
על מנת להדפיס על תוויות באמצעות הזנה ידנית, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את ההגדרות הנכונות במנהל ההדפסה, ולאחר מכן טען את התוויות במגש לאחר שליחת עבודת ההדפסה אל המדפסת. בעת שימוש בהזנה ידנית, המדפסת ממתינה עד לזיהוי פתיחה וסגירה של המגש לפני הדפסת העבודה.

הזנה ידנית של תוויות

 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  כדי לגשת אל מאפיינים אלה מתוך מסך 'התחל' ב-Windows 8 או 8.1, בחר באפשרות התקנים, בחר באפשרות הדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
 3. לחץ או הקש על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. בחר את הגודל הנכון עבור גיליונות התוויות מתוך הרשימה הנפתחת Paper size (גודל הנייר).
 5. בחר באפשרות Labels‎ (תוויות) מתוך הרשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר).
 6. בחר באפשרות Manual feed (הזנה ידנית) מתוך הרשימה הנפתחת Paper source (מקור נייר).
 7. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 8. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להדפיס את העבודה.
 9. טען גיליונות של תוויות כאשר התוויות כלפי מעלה וחלקו העליון של הגיליון מופנה אל תוך המדפסת.
  איור : טען תוויות כשפניהן כלפי מעלה


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏