תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - מבטי המוצר

מבט מלפנים על המדפסת

  איור : מבט מלפנים על המדפסת
 1. סורק
 2. מזין המסמכים
 3. תווית התקינה (בתוך הדלת הקדמית)
 4. מגש 2
 5. מגש 1
 6. לחצן הפעלה/כיבוי
 7. דלת קדמית (מספקת גישה למחסנית הטונר)
 8. הרחבת סל פלט
 9. סל פלט
 10. יציאת Walk-up USB (להדפסה וסריקה ללא מחשב)
 11. לוח בקרה עם מסך מגע (עם הטיה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)

מבט מאחור על המדפסת

  איור : מבט מאחור על המדפסת
 1. לחצן לשחרור דלת קדמית
 2. יחידה להדפסה דו-צדדית (דגמים fdn ו-fdw בלבד)
 3. יציאת USB לצורך אחסון עבודות
 4. יציאת USB לצורך התחברות ישירה למחשב
 5. יציאת אתרנט
 6. יציאות פקס
 7. חיבור חשמל
 8. דלת אחורית (דגם fnw בלבד) (מספקת גישה לפינוי חסימות נייר)

תצוגת לוח הבקרה

  איור : לוח הבקרה
 1. Touchscreen (מסך מגע)
 2. מחוון מסך הבית
 3. לחצן Help (עזרה)
 4. לחצן Home (בית)
 5. לחצן הקודם
הערה:
אף כי בלוח הבקרה אין לחצן Cancel (ביטול) רגיל, במסגרת תהליכים רבים של המדפסת יופיע לחצן Cancel (ביטול) במסך המגע. דבר זה מאפשר למשתמשים לבטל תהליך לפני שהמדפסת תשלים אותו.

פריסת מסך הבית

מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
 1. לחצן Reset (איפוס)
 2. הלחצן Connection Information (פרטי חיבור)
 3. הלחצן Setup (הגדרה)
 4. לחצן יישומים
 5. הלחצן Supplies (חומרים מתכלים)
 6. לחצן USB
 7. לחצן פקס
 8. לחצן סריקה
 9. הלחצן Jobs (עבודות)
 10. לחצן העתקה
 11. מצב מדפסת

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע במדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בלחצן Setup (הגדרה) כדי לפתוח את התפריט Setup (הגדרה).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי להזיז את המסך לצדדים.
החלק במהירות את מסך הבית כדי לגשת אל הלחצן Setup (הגדרה).
גלול
גע במסך, ולאחר מכן, מבלי להרים את האצבע, הזז אותה בכיוון אנכי כדי להזיז את המסך.
גלול במסך Setup (הגדרה).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏