תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - החלפת מחסניות הטונר

מבוא

מדפסת זו מציינת כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך. תוחלת החיים שנותרה בפועל של מחסנית הטונר עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל צבע: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K). מחסניות הטונר נמצאות בתוך הדלת הקדמית.
פריט
תיאור
מספר מחסנית
מספר חלק
מחסנית טונר שחור HP 410A Original LaserJet
מחסנית טונר חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת סטנדרטית
410A
CF410A
מחסנית טונר שחור HP 410X High Yield Black Original LaserJet
מחסנית טונר להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה
410X
CF410X
מחסנית טונר ציאן HP 410A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת סטנדרטית
410A
CF411A
מחסנית טונר ציאן מקורית HP 410X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת גבוהה
410X
CF411X
מחסנית טונר צהוב HP 410A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת סטנדרטית
410A
CF412A
מחסנית טונר צהוב מקורית HP 410X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת גבוהה
410X
CF412X
מחסנית טונר מגנטה HP 410A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת סטנדרטית
410A
CF413A
מחסנית טונר מגנטה מקורית HP 410X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת גבוהה
410X
CF413X
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להתקין אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת לפרק זמן ארוך, הנח את המחסנית באריזת הפלסטיק המקורית, או כסה את המחסנית בפריט אטום במשקל קל.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. ידית
 2. תוף הדמיה
 3. שבב זיכרון
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע באריזת מחסנית הטונר.

הוצא את מחסניות הטונר והחלף אותן

 1. פתח את הדלת הקדמית על-ידי לחיצה על הלחצן בלוח השמאלי.
  איור : פתח את הדלת
 2. אחוז בידית הכחולה במגירת מחסנית הטונר, ולאחר מכן משוך החוצה את המגירה.
  איור : משוך החוצה את מגירת מחסנית הטונר
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר ומשוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציאה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מהקופסה, ולאחר מכן משוך את לשונית השחרור באריזה.
  איור : פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה
 5. הוצא את מחסנית הטונר ממעטפת האריזה הפתוחה.
  איור : הוצא את המחסנית מהאריזה
 6. נדנד את מחסנית הטונר בעדינות קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר שבתוך המחסנית.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 7. אל תיגע בתוף ההדמיה הנמצא בתחתית מחסנית הטונר. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.
  כמו כן, אל תחשוף את המחסנית לאור שלא לצורך.
 8. הכנס את מחסנית הטונר החדשה לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע במחסנית תואם לשבב הצבע במגירה.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 9. סגור את מגירת מחסנית הטונר.
  איור : סגור את מגירת מחסנית הטונר
 10. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
 11. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה.
  בארה"ב ובקנדה, כלולה בקופסה תווית משלוח ששולם מראש. במדינות/אזורים אחרים, עבור אל www.hp.com/recycle כדי להדפיס תווית משלוח ששולם מראש.
  הדבק את תווית המשלוח ששולם מראש על גבי הקופסה, ולאחר מכן החזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור (היכן שזמין).
  איור : אריזת החומרים המתכלים הישנים


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏