תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - שחרור חסימות נייר בדלת הימנית ובאזור ה-Fuser

שחרור חסימות נייר בדלת הימנית ובאזור ה-Fuser

השתמש בהליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים בדלת הימנית. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
  שים לב:
ה-Fuser עשוי להתחמם כשהמדפסת נמצאת בשימוש. המתן לקירור ה-Fuser לפני הטיפול בו.
 1. הרם את התפס בדלת הימנית כדי לשחרר אותה.
  איור : הרם את התפס
 2. פתח את הדלת הימנית.
  איור : פתח את הדלת הימנית
 3. משוך החוצה בעדינות נייר תקוע מאזור האיסוף.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 4. סגור את מכלול ההעברה.
  איור : סגור את מכלול ההעברה
 5. לחץ מטה על שתי הידיות הירוקות כדי לשחרר את מכסה הגישה לחסימות.
  איור : לחץ מטה על הידיות הירוקות
 6. משוך בעדינות את הנייר התקוע. אם הנייר נקרע, הקפד להוציא את כל השאריות.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 7. סגור את מכסה הגישה לחסימות ולאחר מכן הנמך את מכלול ההעברה.
  איור : סגור את מכסה הגישה לחסימות
 8. אם יש נייר גלוי לעין בכניסה לחלקו התחתון של ה-Fuser, משוך אותו בעדינות כלפי מטה כדי להוציאו.
    שים לב:
  אין לגעת בספוג שעל גליל ההעברה. מזהמים עלולים להשפיע לרעה על איכות ההדפסה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 9. אם הנייר נתקע בכניסה לסל הפלט, משוך אותו בעדינות החוצה כדי להוציאו.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 10. ייתכן שהנייר תקוע בתוך ה-Fuser, בנקודה שבה אין אפשרות לראותו. אחוז בידיות ה-fuser, הרם מעט כלפי מעלה ולאחר מכן משוך ישר כדי להוציא את ה-fuser.
    שים לב:
  ה-Fuser עשוי להתחמם כשהמדפסת נמצאת בשימוש. המתן לקירור ה-Fuser לפני הטיפול בו.
  איור : הוצא את ה-Fuser
 11. פתח את דלת הגישה לחסימות נייר אם הנייר תקוע בתוך ה-Fuser, משוך אותו בעדינות כלפי מעלה כדי להוציאו. אם הנייר נקרע, הקפד להוציא את כל פיסות הנייר.
    שים לב:
  גם כאשר גוף ה-Fuser מתקרר, הגלגלות שבתוכו עדיין יכולות להיות . אל תיגע בגלגלות הפנימית של ה-Fuser עד שיתקררו.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 12. סגור את דלת הגישה לחסימות ודחף את ה-fuser עד הסוף בחזרה לתוך המדפסת עד שייכנס למקומו בנקישה.
  איור : התקן את ה-Fuser
 13. בדוק אם יש נייר תקוע בנתיב להדפסה דו-צדדית בתוך הדלת הימנית, והוצא את הנייר התקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 14. סגור את הדלת הימנית.
  איור : סגור את הדלת הימנית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏