תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - שחרור חסימות נייר במגשים האופציונליים ל-‏550 גיליונות

שחרור חסימות נייר במגשים האופציונליים ל-‏550 גיליונות

בצע את ההליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל המיקומים האפשריים לחסימות, הקשורים למזיני הנייר האופציונליים ל-550 גיליונות. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. פתח את הדלת הימנית התחתונה.
  איור : פתח את הדלת הימנית התחתונה
 2. משוך בעדינות את הנייר התקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. שלוף את המגש לגמרי מהמדפסת על-ידי משיכה תוך הרמה קלה.
  איור : הוצא את המגש
 4. הוצא את כל הגיליונות התקועים או הפגומים. ודא שהמגש אינו מלא יתר על המידה ושמכווני הנייר מותאמים כראוי.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 5. הוצא את הנייר מתוך גלילי ההזנה שבתוך המדפסת. תחילה משוך את הנייר לשמאל כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך אותו קדימה כדי להוציא אותו.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 6. סגור את הדלת הימנית התחתונה.
  איור : סגור את הדלת הימנית התחתונה
 7. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש
 8. פתח את הדלת הימנית.
  איור : פתח את הדלת הימנית
 9. משוך החוצה בעדינות נייר תקוע מאזור האיסוף.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 10. סגור את מכלול ההעברה.
  איור : סגור את מכלול ההעברה
 11. לחץ מטה על שתי הידיות הירוקות כדי לשחרר את מכסה הגישה לחסימות.
  איור : לחץ מטה על הידיות הירוקות
 12. משוך בעדינות את הנייר התקוע. אם הנייר נקרע, הקפד להוציא את כל השאריות.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 13. סגור את מכסה הגישה לחסימות ולאחר מכן הנמך את מכלול ההעברה.
  איור : סגור את מכסה הגישה לחסימות
 14. סגור את הדלת הימנית.
  איור : סגור את הדלת הימנית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏