תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - החלפת מחסניות הטונר

מבוא

המידע הבא כולל פרטים על מחסניות הטונר עבור המדפסת, וכן הוראות להחלפתן.

מידע על מחסנית הטונר

המדפסת תציג חיווי כאשר המפלס של מחסנית הטונר נמוך ונמוך מאוד. תוחלת החיים של מחסנית הטונר שנותרה בפועל עשויה להשתנות. הקפד להחזיק מחסנית חלופית שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה לא תהיה עוד קבילה.
כדי לרכוש מחסניות או לבדוק תאימות מחסניות עבור המדפסת, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל צבע: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K). מחסניות הטונר נמצאות בתוך הדלת הקדמית.
פריט
תיאור
מספר מחסנית
מק"ט
מחסנית טונר שחור HP 508A Original LaserJet
מחסנית טונר חלופית להדפסה בשחור בעלת קיבולת סטנדרטית
508A
CF360A
מחסנית טונר שחור HP 508X High Yield Black Original LaserJet
מחסנית טונר להדפסה בשחור בעלת קיבולת גבוהה
508X
CF360X
מחסנית טונר ציאן HP 508A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת סטנדרטית
508A
CF361A
מחסנית טונר ציאן מקורית HP 508X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בציאן בעלת קיבולת גבוהה
508X
CF361X
מחסנית טונר צהוב HP 508A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת סטנדרטית
508A
CF362A
מחסנית טונר צהוב מקורית HP 508X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה בצהוב בעלת קיבולת גבוהה
508X
CF362X
מחסנית טונר מגנטה HP 508A מקורית למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת סטנדרטית
508A
CF363A
מחסנית טונר מגנטה מקורית HP 508X בעלת תפוקה גבוהה למדפסת לייזר
מחסנית טונר חלופית להדפסה במגנטה בעלת קיבולת גבוהה
508X
CF363X
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות טונר בכמות גדולה יותר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים מוגברת. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. ידית
 2. תוף הדמיה
 3. פס הגנה
 4. שבב זיכרון
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע על אריזת מחסנית הטונר.

הוצאה והחלפה של המחסניות

 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה משקית ההגנה שלה על-ידי קריעת רצועת הפלסטיק ופתיחת האריזה. שמור את כל חומרי האריזה לצורך מיחזור מחסנית הטונר המשומשת.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 4. אחוז בשני קצוות מחסנית הטונר ונער אותה 5‏-‏6 פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 5. הסר את הסרט המגן ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את הסרט המגן
 6. תמוך בתחתית מחסנית הטונר ביד אחת בזמן החזקת ידית המחסנית ביד השנייה. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה במדף ולאחר מכן הכנס אותה לתוך המדפסת.
  הערה:
  הימנע מלגעת בתוף ההדמיה הירוק. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לגרום להדפסה לקויה.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת
 8. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת ואת שקית ההגנה בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. עיין במדריך המיחזור המצורף לקבלת מידע אודות מיחזור.
  HP מסייעת למחזר מחסניות מקוריות של HP - זה קל ובחינם במסגרת התוכנית HP Planet Partners, הזמינה בלמעלה מ-50 מדינות/אזורים וטריטוריות בכל העולם‏1).
  כדי לחפש מידע אודות אופן המיחזור של מחסניות משומשות של HP, עבור אל אתר האינטרנט www.hp.com/recycle.
  איור : מיחזור המחסנית המשומשת
1) זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/recycle.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏