תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP 4500, 4600 Inkjet - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מתייחס למדפסות הבאות:
 • מדפסות HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676, ו-4678 All-in-One
 • מדפסות HP ENVY 4510 All-in-One (סדרה), 4511‏, 4512‏, 4513, 4516‏, 4520‏, 4521, 4522‏, 4523‏, 4524‏, 4525‏, 4526‏, 4527 ו-4528
 • מדפסות HP OfficeJet All-in-One 4650, ‏4652, 4654, 4655, 4656, 4657 ו-4658
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות לוח הבקרה, טענן נייר לתוך מגש ההזנה, התקן את מחסניות הדיו ואז התקן את התוכנה.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל ‎123. hp.com, הקלד את מספר דגם המדפסת, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הורד.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.
  איור : הסרת סרט ממדפסות HP DeskJet 4530‏, ENVY 4510 ו-4520
  תמונה: הסרת סרט ממדפסות HP DeskJet 4530‏, ENVY 4510 ו-4520.
  איור : הסרת סרט ממדפסות HP DeskJet 4670 ו-OfficeJet 4650
  תמונה: הסרת סרט ממדפסות HP DeskJet 4670 ו-OfficeJet 4650.
 3. הסר את המדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
 4. אחוז בעדינות בידיות משני צידי המדפסת, הרם את דלת הגישה למחסנית עד שהיא תינעל במקומה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים וחומרים האריזה מתוך המדפסת.
  איור : הוצאת חומרי אריזה מתוך המדפסת
  תמונה: הוצאת חומרי אריזה מתוך המדפסת.
 5. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 6. פתח את הדלת של מגש ההזנה ולאחר מכן משוך אותו אליך כדי להאריך את מגש הנייר. ואז הסר את סרט האריזה.
  איור : פתיחת מגש ההזנה והסרת הסרט
  תמונה: פתיחת מגש ההזנה והסרת הסרט.
 7. דחוף קדימה את מגש ההזנה עד שהוא ינעל במקומו, ואז סגור את דלת מגש ההזנה.
  איור : סגירת מגש ההזנה
  תמונה: סגירת מגש ההזנה.
 8. מחזר את חומרי האריזה.

שלב 2: חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל החשמל, הדלק אותה והגדר את העדפותיך.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח ומתאם המתח
  תמונה: חיבור כבל המתח ומתאם המתח
 2. הפעל את המדפסת.
 3. כדי להגדיר את ההעדפות בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה המועדפת עליך ובמדינה/אזור שלך, ואז גע בכן כדי לאשר את בחירתך.
 4. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את התאריך והשעה, ואז גע בכן כדי לאשר את בחירתך.

שלב 3: טען נייר במגש ההזנה

טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל קווארטו או A4.
 1. פתח את הדלת של מגש ההזנה ומשוך אליך את מגש הנייר כדי להאריך אותו.
  איור : פתיחת מגש ההזנה
  תמונה: הרמת מגש ההזנה.
 2. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
  איור : כוונון מכווני הנייר
  תמונה: כוונון מכווני הנייר
 3. טען ערימת נייר בגודל U.S Letter או נייר A4 לתוך מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טעינת נייר במגש ההזנה
  תמונה: טעינת נייר במגש ההזנה
 4. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
 5. החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו לקצוות הנייר, לאחר מכן דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שינעל במקומו בנקישה.
  איור : החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר, לאחר מכן סגור את מגש ההזנה
  תמונה: החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה, לאחר מכן סגירת מגש ההזנה.

שלב 4: התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו של HP אשר סופקו בקופסה עם המדפסת.
 1. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו עד שתינעל במקומה.
  הגררה זזה מעט לצד שמאל.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
  תמונה: הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
 4. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט הפלסטי
  תמונה: הסרת הסרט הפלסטי
 5. הרם את המכסה שעל חריץ מחסנית הדיו.
  איור : הרמת המכסה שעל מחסנית הדיו כדי להסיר את המחסנית
  תמונה: הרמת המכסה שעל חריץ המחסנית
 6. אחוז בצדי מחסנית הדיו כאשר החרירים פונים אל המדפסת, ואז לחץ את מחסנית הדיו קדימה לתוך התושבת שלה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו.
 7. סגור את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
  איור : סגירת המכסה שעל חריץ המחסנית
  תמונה: סגירת המכסה שעל חריץ המחסנית
 8. חזור על השלבים הקודמים להתקנת מחסנית הדיו השנייה.
   איור : הכנסת מחסניות הדיו
   תמונה: הכנסת מחסניות הדיו
  1. הכנסת את מחסנית הדיו
  2. סגור את המכסה
  3. מחסנית הדיו להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  • אם המדפסת מדפיסה דף יישור, המשך לשלב הבא.
  • אם המדפסת אינה מדפיסה דף יישור, גע בהגדרה בלוח הבקרה של המדפסת. בחר כלים ולאחר מכן גע ביישר מדפסת. לאחר הדפסת דף היישור, המשך לשלב הבא.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.

שלב 5: ישר את מחסניות הדיו

יישור מחסניות הדיו הוא הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר. השתמש בדף היישור מהשלב הקודם כדי ליישר את מחסניות הדיו.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק. מקם אותו בהתאם לקווי ההכוונה החרוטים סביב משטח הזכוכית.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה:
 3. סגור את מכסה הסורק ואז גע באישור בלוח הבקרה של המדפסת.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.

שלב 6: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה. עבור אל ‎123.hp.com‏, הקלד את מספר דגם המדפסת, לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על הורדה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏