תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet 3630‏, 4720 - החלפת מחסניות הדיו

מסמך זה מתייחס למדפסות HP DeskJet 3630,‏ 3631, 3632, 3633, 3634, DeskJet Ink Advantage 3635,‏ 3636 ו-3638, ומדפסות All-in-One ‏DeskJet Ink Advantage Ultra 4729.
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

שלב 1: החלפת מחסניות הדיו

החלף את מחסנית הדיו או את מחסניות הדיו המסומנות בסמל מפלס הדיו המהבהב ().
 1. אם המדפסת עדיין אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 3. פתח את הדלת החיצונית.
  איור : פתח את הדלת החיצונית
  תמונה: פתח את הדלת החיצונית
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 5. לחץ קלות על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו
 6. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה ולאחר מכן הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תסיר ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 7. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והכנס אותה לתוך התושבת שלה. ודא שמחסנית הדיו הוכנסה לתושבת הנכונה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
 8. דחף את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה, עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את מחסנית הדיו במקומה
  תמונה: נעל את מחסנית הדיו במקומה
 9. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 11. סגור את הדלת החיצונית.
  איור : סגור את הדלת החיצונית
  תמונה: סגור את הדלת החיצונית
 12. פעל בהתאם לבקשות שמופיעות על גבי מסך המחשב.
 13. המתן כ-30 שניות עד להדפסת דף היישור באופן אוטומטי.
  הערה:
  המדפסת תדפיס דף יישור באופן אוטומטי רק לאחר שתותקן מחסנית דיו חדשה.

שלב 2: ישר את מחסניות הדיו

סריקת דף היישור מאפשרת למדפסת ליישר את מחסניות הדיו ולספק את איכות ההדפסה המיטבית.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. לעזרה בהנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על לחצן 'התחל העתקה בשחור' או על לחצן 'התחל העתקה בצבע' הממוקמים בלוח הבקרה של המדפסת.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.
  הערה:
  אם דף היישור אינו מודפס אוטומטית, תוכל להדפיס ידנית דף יישור באמצעות התוכנה HP Printer Assistant‏ (Windows) או תוכנית השירות של המדפסת (macOS או Mac OS X).

שאלות נפוצות

סקור את רשימת השאלות הנפוצות ביחס להחלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏