תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet מדגמי 3630 ו-4720 - הגדרה ראשונית

מסמך זה מתייחס למדפסות HP DeskJet‏ 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, DeskJet Ink Advantage‏ 3635, 3636, 3638, ו- Deskjet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הסר את כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, התקן את המחסניות, ולאחר מכן טען נייר במגש ההזנה.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף:

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן פתח את הדלת החיצונית.
  איור : הסר את הסרט, ולאחר מכן פתח את הדלת החיצונית
  תמונה: הסר את סרטי ההדבקה ואת חומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. הסר את הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : הסר את הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: הסר את חומרי האריזה
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו, ולאחר מכן הסר את הסרט והוצא את קופסת הקרטון מתוך המדפסת.
  אל תזרוק את הקופסה.
  איור : הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת
  תמונה: הוצא את הקופסה מהמדפסת
 5. פתח את הקופסה ולאחר מכן הוצא את מחסניות הדיו, את כבל המתח ואת כבל ה-USB.
  איור : הוצא את תכולת הקופסה
  תמונה: הוצא את תכולת הקופסה
  הערה:
  תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
 6. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חבר את כבל המתח
  תמונה: חבר את כבל המתח
 7. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
  תמונה: לחץ על לחצן ההפעלה

שלב 2: התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו של HP אשר סופקו בקופסה עם המדפסת.
 1. המדפסת משלימה את תהליך האתחול, ולאחר מכן הגררה נעה אל מרכז המדפסת.
  לפני שתמשיך, המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.
  איור : הגררה של המדפסת נעה אל מרכז המדפסת
 2. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו מהאריזה שלה
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו מהאריזה שלה
 3. משוך בזהירות את הלשונית הכתומה כדי להסיר את סרט ההגנה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
 4. החלק את מחסנית הדיו החדשה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית הדיו להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את מחסנית הדיו החדשה
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו החדשה
 5. חזור על שלבים אלה להתקנת מחסנית הדיו השנייה.
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 7. סגור הדלת החיצונית.
  איור : סגור את הדלת החיצונית
  תמונה: סגור את הדלת החיצונית

שלב 3: טען נייר במגש ההזנה

טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה לאחר שתוציא את המדפסת מהקופסה.
 1. הרם את מגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש ההזנה
  תמונה: משוך את מגש ההזנה כלפי מעלה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה
 3. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה, ולאחר מכן הסט את ערימת הנייר כלפי מטה עד שתיעצר.
  איור : טען נייר לבן רגיל
  תמונה: טען נייר לבן רגיל
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה
 5. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך המגש.
  איור : משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך המגש
  תמונה: משוך החוצה את מגש הפלט ואת מאריך המגש

שלב 4: ישר את מחסניות הדיו

יישור מחסניות הדיו הוא הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר.
 1. לאחר טעינת הנייר, המדפסת מדפיסה דף יישור באופן אוטומטי
  הערה:
  המדפסת מדפיסה דף יישור באופן אוטומטי רק לאחר שמותקנת מחסנית דיו חדשה.
 2. הרם את כיסוי הסורק.
 3. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 4. סגור את מכסה הסורק.
 5. לחץ על הלחצן 'התחל העתקה בשחור' () ועל הלחצן 'התחל העתקה בצבע' () הממוקמים בלוח הקדמי של המדפסת. המדפסת תיישר את המחסניות.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתרי HP הבאים:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏