ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - ניהול אפשרויות צריכת חשמל (Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq עם Windows 10.
  הערה:
בהתאם לגירסה של Windows 10, חלק מהגרפיקה, המידע וההוראות במסמך זה עשויים להשתנות מעט.
מסמך זה מספק מידע על עבודה עם תוכניות צריכת חשמל של Windows. נוסף על כך, מסמך זה מספק שיטות לכיבוי המחשב, שימוש במצבי צריכת חשמל שונים ופתרון בעיות בנושא צריכת חשמל.
עבודה עם תוכניות צריכת חשמל של Windows 10
תוכנית צריכת חשמל היא אוסף של הגדרות חומרה ומערכת לניהול האופן בו המחשב שלך משתמש בחשמל. ניתן להשתמש בתוכניות צריכת החשמל כדי להפחית את צריכת החשמל של המחשב, למטב את הביצועים או לאזן בין השניים. האפשרויות לניהול צריכת חשמל הזמינות במחשב שלך עשויות להיות שונות במעט מאלה המתוארות במסמך זה.
‏Windows מספק את תוכניות ברירת המחדל הבאות כדי לעזור לך לנהל את צריכת החשמל שלך:
תוכנית צריכת חשמל
תיאור
מאוזנת (מומלץ)
מאזן באופן אוטומטי ביצועים וצריכת חשמל.
חיסכון בצריכת החשמל
חוסך בצריכת החשמל על ידי הפחתת ביצועי המערכת.
ביצועים גבוהים
ממטב את ביצועי המערכת וזמן התגובה שלה.
כיבוי המחשב
סעיף זה מתאר שלושה הליכים שונים לכיבוי המחשב.
שימוש במצב שינה
כברירת מחדל, כשאתה בוחר באפשרות השינה או לוחץ על לחצן ההפעלה, Windows נכנס למצב שינה. פעולה זו שומרת את הפעלת העבודה הנוכחית שלך בזיכרון ומעבירה את המחשב למצב צריכת חשמל נמוכה. תוכניות או מסמכים שהיו פתוחים נותרים פתוחים, ודבר זה מאפשר לך לחדש במהירות את העבודה כשאתה חוזר למחשב.
הוספת 'מצב שינה' לתפריט 'צריכת חשמל'
מצב 'שינה' הוא מצב שחוסך בצריכת חשמל בכך שהוא מבצע שמירה של התוכניות והמסמכים הפתוחים שלך בדיסק הקשיח ולאחר מכן מבצע כיבוי של המחשב. כשאתה לוחץ על לחצן ההפעלה להפעלה מחדש של המחשב, הוא יוצא במהירות ממצב השינה ומשחזר את התוכניות והמסמכים הפתוחים שנשמרו.
להוספת 'מצב שינה' לתפריט 'צריכת חשמל', בצע את הפעולות הבאות:
 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.
  איור : פתיחת לוח הבקרה
  פתיחת לוח הבקרה
 2. בלוח הבקרה, חפש את חשמל, ואז לחץ על שנה את הפעולות של לחצני החשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : שינוי פעולות לחצני החשמל
  שינוי פעולות לחצני החשמל
 3. לחץ על שנה הגדרות שאינן זמינות כעת.
  איור : שנה הגדרות שאינן זמינות כעת
  שנה הגדרות שאינן זמינות כעת
 4. במקטע הגדרות כיבוי, לחץ על תיבת הסימון מצב שינה.
  איור : שנת חורף
  בחירה בשנת חורף
 5. לחץ על שמור שינויים. האפשרות מצב שינה תוצג בתפריט 'צריכת חשמל'.
  איור : אפשרות 'מצב שינה' בתפריט 'צריכת חשמל'
  אפשרות 'מצב שינה' בתפריט 'צריכת חשמל'
כדי לשנות את משך הזמן שחולף עד שהמחשב נכנס למצב שינה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.
  איור : פתיחת לוח הבקרה
  פתיחת לוח הבקרה
 2. בלוח הבקרה, חפש את חשמל, ואז לחץ על בחר תוכנית צריכת חשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : בחירת תוכנית צריכת חשמל
  בחירת תוכנית צריכת חשמל
 3. בחלון בחר תוכנית צריכת חשמל, לחץ על שנה הגדרות תוכנית ליד התוכנית שברצונך לשנות.
  איור : שנה את הגדרות תכנית צריכת החשמל
  שנה את הגדרות תכנית צריכת החשמל
 4. בחלון שנה הגדרות עבור התוכנית, לחץ על שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות.
 5. כדי לשנות את פרק הזמן שחולף עד ש-Windows עובר למצב שינה, לחץ על סימן הפלוס (+) ליד שינה כדי להרחיב את הרשימה. לאחר מכן לחץ על סימן הפלוס (+) לצד האפשרות שינה לאחר.
 6. בהתאם לרצונך להשתמש במצב שינה כאשר המחשב פועל באמצעות סוללה, מחובר לרשת החשמל, או באמצעות שניהם, בחר את משך מצב הסרק עד שהמחשב יעבור למצב שינה בתיבות הנפתחות מופעל באמצעות סוללה או מחובר לחשמל.
  איור : שינוי זמן מצב השינה
  שינוי זמן מצב השינה
 7. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים. המחשב עובר למצב שינה לאחר שהיה במצב סרק למשך הזמן שהוגדר.
הפעלת מצב 'לא נמצא' בעת שיתוף קובצי מדיה
מצב 'לא נמצא' מאפשר למחשב שלך להמשיך לבצע משימות, כגון הקלטת תוכניות טלוויזיה או שיתוף סרטונים ומוסיקה, גם אם אתה לא נמצא בקירבתו. באופן ספציפי, כאשר המחשב נמצא במצב 'לא נמצא', מתרחשים הדברים הבאים:
 • המחשב ימשיך לבצע משימות כמו הקלטת תוכניות טלוויזיה מתוכנתות או הזרמת קבצי וידאו ומוסיקה למיקום מרוחק.
 • הצג כבוי.
 • השמע מושתק.
 • המחשב פועל, אך בהגדרה של צריכת חשמל מופחתת.
 • מאוורר המחשב ממשיך לפעול.
 • שולחן העבודה מוצג כמעט מיד כשאתה לוחץ על לחצן השינה בשלט-רחוק.
כדי להפעיל את המצב 'לא נמצא', בצע את השלבים הבאים:
 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.
  איור : פתיחת לוח הבקרה
  פתיחת לוח הבקרה
 2. בלוח הבקרה, חפש את חשמל, ואז לחץ על בחר תוכנית צריכת חשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : בחירת תוכנית צריכת חשמל
  בחירת תוכנית צריכת חשמל
 3. בחלון בחר תוכנית צריכת חשמל, לחץ על שנה הגדרות תוכנית ליד התוכנית שברצונך לשנות.
  איור : שנה את הגדרות תכנית צריכת החשמל
  שנה את הגדרות תכנית צריכת החשמל
 4. בחלון שנה הגדרות עבור התוכנית, לחץ על שנה הגדרות צריכת חשמל מתקדמות.
 5. לחץ על הסימן הפלוס (+) לצד הגדרות מולטימדיה כדי להרחיב את הרשימה.
 6. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד האפשרות בעת שיתוף מדיה.
 7. בהתאם לרצונך להשתמש במצב שינה כאשר המחשב פועל באמצעות סוללה, מחובר לרשת החשמל, או באמצעות שניהם, בחר באפשר למחשב להיכנס למצב 'לא נמצא' בתיבות הנפתחות מופעל באמצעות סוללה או מחובר לחשמל.
    הערה:
  אם האפשרות אפשר למחשב להיכנס למצב 'לא נמצא' אינה זמינה, המחשב אינו תומך בתכונה זו.
  איור : הפעלת מצב 'לא נמצא'
  הפעלת מצב 'לא נמצא'
 8. לחץ על החל, לחץ אישור ולאחר מכן לחץ שמור שינויים.
  ‏Windows נכנס באופן אוטומטי למצב 'לא נמצא' בעת שיתוף קובצי מדיה.
שינוי הגדרות לחצן הפעלה וסגירת מכסה
באפשרותך לחסוך בחשמל על-ידי הגדרת פעולות המחשב בעת סגירת המכסה או בעת לחיצה על לחצן ההפעלה.
 • בהתאם להגדרה שתציין, לחיצה על לחצן ההפעלה תגרום למחשב לבצע אחת מהפעולות הבאות: לא לעשות דבר, להיכנס למצב שינה או להיכבות.
 • בהתאם להגדרה שתציין, סגירת המכסה תגרום למחשב לבצע אחת מהפעולות הבאות: לא לעשות דבר, להיכנס למצב שינה או להיכבות.
 1. חפש ב-Windows, את לוח הבקרה ופתח אותו.
  איור : פתיחת לוח הבקרה
  פתיחת לוח הבקרה
 2. בלוח הבקרה, חפש את חשמל, ואז לחץ על בחר תוכנית צריכת חשמל בתוצאות החיפוש.
  איור : בחירת תוכנית צריכת חשמל
  בחירת תוכנית צריכת חשמל
 3. בחלונית השמאלית, לחץ עלבחר מה עושים לחצני ההפעלה או בחר מה קורה בעת סגירת המכסה.
  איור : אפשרויות לחצן ההפעלה וסגירת מכסה המחשב
  אפשרויות לחצן ההפעלה וסגירת מכסה המחשב
 4. כדי לשנות הגדרות של לחצן ההפעלה, כפתור השינה או המכסה כאשר סוגרים אותו, לחץ על ההגדרות ובחר את ההגדרות הרצויות בעת שימוש בסוללה, או כאשר המחשב מחובר לחשמל. לאחר מכן לחץ על שמור שינויים.
  איור : שינוי הגדרות לחצן הפעלה וסגירת מכסה
  שינוי הגדרות לחצן הפעלה, שינה וסגירת מכסה
השימוש בפותר בעיות צריכת החשמל כדי לפתור בעיות
השתמש בפותר בעיות צריכת החשמל של Windows כדי לכוונן באופן אוטומטי את הגדרות הזמן הקצוב עבור צריכת החשמל של המחשב.
כדי להפעיל את פותר בעיות צריכת החשמל, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתוך Windows, חפש פתרון בעיות ופתח את פתרון בעיות בתוצאות החיפוש.
  בחלונית הימנית, גלול כלפי מטה ולחץ על חשמל.
  איור : פתיחת פותר הבעיות של החשמל
  פתיחת פותר הבעיות של החשמל
 2. לחץ על הפעל את פותר הבעיות כדי לאתר בעיות בהגדרות צריכת החשמל ולפתור אותן.
  איור : הפעלת פותר הבעיות של החשמל
  הפעלת פותר הבעיות של החשמל
 3. לאחר השלמת תהליך האיתור, יוצג פתרון מומלץ.
  תוכל לבחור באפשרות החל תיקון זה כדי להחיל את התיקון המומלץ, או לבחור באפשרות דלג על תיקון זה כדי להמשיך בפתרון בעיות ללא החלת התיקון.
  בחר את בחירתך ופעל על-פי ההוראות המופיעות במסך.
  איור : דוגמה של פתרון מוצע
  דוגמה של פתרון מוצע

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏