תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - התקנה ושימוש ב-HP Smart App (Windows 10)

מסמך זה מיועד למדפסות של HP ולאפליקציה HP Smart עבור מחשבים עם Windows 10.
האפליקציה HP Smart כוללת כלים להדפסה, סריקה, בדיקת מפלסי הדיו, והגדרת המדפסת שלך ברשת אלחוטית.
הערה:
מסמך זה מיועד עבור האפליקציה HP Smart ב- Windows 10. אם אתה משתמש ב-Mac או בהתקן נייד, עבור אל התקנה ושימוש ב-HP Smart App (Mac)לחלופין, התקנה ושימוש באפליקציה HP Smart (Android, iOS).
סמל האפליקציה HP Smart

שלב 1: התקן את האפליקציה HP Smart

התקן את האפליקציה HP Smart ולאחר מכן הוסף את המדפסת שלך.
 1. בהתקן Windows 10 שברשותך, גש אל HP Smart (באנגלית) כדי להשיג את האפליקציה מתוך החנות של Windows, ואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה.
 2. במחשב, פתח את אפליקציית HP Smart, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס .
 3. פעל בהתאם להנחיות על גבי המסך כדי להוסיף את המדפסת שברשותך או להגדיר מדפסת חדשה.

שלב 2: הדפסה או סריקה של מסמכים ותמונות

במסך הבית של האפליקציה HP Smart, לחץ על אריח כדי להדפיס או לסרוק פריט מהמדפסת שלך, או כדי לסרוק תמונות באמצעות מצלמת התקן Windows 10 שברשותך.
מסך הבית של האפליקציה HP Smart

שלב 3: ניהול העדפות מדפסת, הודעות וחומרים מתכלים

במסך הבית, הצג את מצב המדפסת, והיכנס ללוח המחוונים של הדיו המיידי של HP, או גש לפרטי המדפסת, לדוחות המדפסת או למשימות התחזוקה.
הערה:
המידע על המדפסת, הדוחות והכלים משתנים בהתאם למדפסת.
 • הצג את מצב המדפסת: אשר שהמדפסת שלך מוכנה לשימוש. משולש אזהרה צהוב מוצג כאשר המדפסת זקוקה לטיפול.
 • בדוק את מפלסי הדיו או הטונר והזמן חומרים מתכלים: צפה במפלסי הדיו או הטונר במסך הבית הראשי. כדי להזמין חומרים מתכלים, לחץ על המדפסת שברשותך, לחץ על מצבחומרים מתכלים, ולאחר מכן לחץ על הזמן.
 • קבל גישה ללוח המחוונים של HP Instant Ink: לחץ על לוחית HP Instant Ink כדי לפתוח את לוח המחוונים של HP Instant Ink, או לרשום את המדפסת לשירות HP Instant Ink.
 • הדפס דוחות וגש לכלים: לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על האפשרות דוחות מדפסת כדי להדפיס דוחות, כגון דוח סטטוס המדפסת, דף תצורת רשת או דוח איכות הדפסה. לחץ על כלי איכות הדפסה על מנת לבצע פעולות תחזוקה במדפסת.
 • הצג את מצב האלחוט ומידע: לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על מידע רשת כדי להציג מידע, כגון כתובת ה-IP של המדפסת, שם ה-Wi-Fi Direct, ומצב הרשת.
 • צפה ברשימה של עבודות הדפסה: לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על בדוק מה מודפס כדי להציג עבודות הדפסה אחרונות.
  לא כל דגמי המדפסות תומכים במאפיין זה.
 • גש לשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת: לחץ על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על הגדרות מתקדמות כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת.
 • שכח מדפסת: לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שברשותך ולאחר מכן לחץ על שכח מדפסת זו כדי להסיר את המדפסת ממסך הבית.
 • עיון מהיר לחץ על המדפסת שלך ולאחר מכן לחץ על עיון מהיר כדי לפתוח את דף היישומים העיקריים של המדפסת או את דף הבית של המדפסת.

שלב 4: קבלת מידע על מאפיינים ומשאבים נוספים

במסך הבית של האפליקציה HP Smart, סקור תכונות נוספות של אפליקציית HP Smart וגש למשאבי תמיכה של HP.
הערה:
ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים עבור המדפסת שלך.
 • ‏‎Print Anywhere: השתמש בהתקן הנייד שלך כדי לשלוח עבודות הדפסה דרך האינטרנט כאשר אתה רחוק מהמדפסת. זמין במדפסות HP נבחרות. גש אל Print Anywhere עם אפליקציית HP Smart לקבלת מידע נוסף.
 • משימות חכמות: צור קיצורי דרך להדפסה, לשליחה בדוא"ל, או לשמירה של קבצים מתוך אפליקציית HP Smart. עבור אל משימות חכמות לקבלת מידע נוסף.
 • ‏‎Mobile Fax: שלח פקסים ממחשב עם מערכת הפעלה Windows 10 למכשיר פקס או למדפסת שמותאמת לפקס. גש אל שליחת פקסים עם אפליקציית HP Smart לקבלת מידע נוסף.
 • הפעל את ולמד: קבלו גישה בחינם לתוכן הניתן להדפסה לילדים, כמו דפי למידה, דפי צביעה, תשבצים, חומר קריאה ועוד.
 • תמיכה וסיוע: למד על שירותים הזמינים עבור המדפסת שברשותך, כגון אתר HP Smart (HP Connected לשעבר) וב-HP ePrint, וחפש את התמיכה של HP למסמכי כיצד לבצע ופתרון בעיות.
 • אבחון ותיקון: השתמש בכלי האוטומטי הזה כדי לפתור במהירות בעיות בהדפסה וסריקה.
 • הגדרות: התאם אישית את מסך הבית וקבל מידע נוסף, כגון הצהרות פרטיות, הסכמי איסוף נתונים, הזדמנויות משוב ועוד.

שאלות נפוצות (FAQs)

קרא את הסעיפים הבאים למידע נוסף על השימוש באפליקציה ופתרון בעיות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏