תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - לא ניתן להפעיל את המחשב (Windows‏ 8, 10)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP עם Windows 10 או Windows 8.
מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות שכיחות רבות בהפעלת מחשב. בצע את ההוראות במסמך זה, שלב אחר שלב; הדבר יסייע לך לבודד את הבעיה ולאתר את העזרה המתאימה ביותר.

שלב 1: הוצא תקליטורים והתקנים

לפני פתרון בעיות אתחול, הסר או נתק את כל התקליטורים וההתקנים מהמחשב.
 1. כבה את המחשב.
 2. הוצא תקליטורים והתקני USB.
 3. הוצא את כרטיסי הזיכרון מחריץ קורא הכרטיסים.
 4. נתק את כל ההתקנים שאינם חיוניים, כגון מדפסות, סורקים, כוננים קשיחים חיצוניים.
 5. השאר רק את העכבר, המקלדת והצג מחוברים.
לאחר הוצאת כל התקליטורים וההתקנים, הפעל את המחשב.
 • אם המחשב מתחיל לפעול, חבר מחדש התקנים, אחד בכל פעם, כדי לקבוע איזה תקליטור או התקן גורם לבעיה. אם הבעיה נפתרה, פתרון הבעיות הסתיים.
 • אם המחשב עדיין לא מופעל ומציג את אותה בעיה, לחץ והחזק את הלחצן הפעלה/כיבוי כדי לכבות את המחשב. אל תחבר שום דבר והמשך בתהליך פתרון הבעיות.

שלב 2: בצע איפוס קשיח

ניתן לפתור שגיאות אתחול רבות ובעיות אחרות על-ידי הפחתת כמות המתח הטעון ברכיבי החומרה. הפחתת כמות המתח המאוחסן מכונה לעתים איפוס קשיח.
לאחר שהשלמת את השלבים הללו, אם בעיית אתחול המחשב נפתרה, עבור אל מחשבי HP - עדכון מנהלי התקן ותוכנות באמצעות Windows Update‏ (Windows 10‏, 8, 7), ולאחר מכן עבור אל מחשבים של HP - שימוש ב- HP Support Assistant‏ (Windows) כדי לעדכן את כל מנהלי ההתקן.
השתמש באחת מסדרות השלבים הבאות, כדי לבצע איפוס קשיח של המחשב שלך.

שלב 3: הפעל בדיקות אבחון חומרה

ודא שהבעיה אינה קשור לחומרה באמצעות ביצוע מבחני אבחון.
 1. בתוך Windows, חפש ופתח את האפליקציה דיאגנוסטיקת חומרת מחשב של HP עבור Windows.
  אם היישום אינו מותקן במחשב שלך, הורד את הגרסה העדכנית מאתר האינטרנט של HP Hardware Diagnostics.
 2. בתפריט הראשי, לחץ בדיקות מערכת.
 3. לחץ על הלשונית בדיקת מערכת מהירה.
 4. לחץ על הפעל פעם אחת.
  בזמן שהבדיקה פועלת, הזמן שנותר ותוצאת הבדיקה עבור כל רכיב מוצגים על גבי המסך.
 5. אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את מזהה הכשל (קוד בן 24 ספרות) לפני שתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP. המידע זמין גם ביומני בדיקות, בתפריט הראשי.
  אם שום רכיב מערכת אינו נכשל, המשך בצעדים אלה.
 6. באפליקציית אבחון חומרת המחשב של HP, לחץ על בדיקת מערכת, ואז לחץ בדיקת מערכת מקיפה. אפשר שהבדיקה המקיפה תארך מספר שעות.
  • אם הבעיה לא נמצאה, המשך לשלב הבא.
  • אם רכיב מסוים נכשל בבדיקה, רשום את מזהה הכשל (קוד בן 24 ספרות) לפני שתיצור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.

שלב 4: רענן או אפס את המחשב שלך

השתמש במאפיין רענן את המחשב שלך של Microsoft כדי להתקין מחדש את Windows מבלי להשפיע על הקבצים האישיים, היישומים או ההגדרות הרבות שלך.
 1. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.
  אם המחשב לא נפתח למסך בחר אפשרות כחול, דלג אל שלב זה ועבור אל מחשבים ניידים של HP - פתרון בעיות אתחול מתקדם (Windows 10‏, 8) או מחשבים שולחניים של HP - פתרון בעיות אתחול מתקדם (Windows 10‏, 8) לקבלת אפשרויות פתרון בעיות נוספות.
  בחירת 'פתרון בעיות' באפשרות 'בחר אפשרות'
 2. לחץ על רענן את המחשב.
  בחירת 'רענן את המחשב' במסך 'פתרון בעיות'
 3. לחץ על הבא.
  לחיצה על 'הבא' במסך 'רענון המחשב שלך'
 4. המתן ש-Windows ייפתח ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.
  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.
  • אם המחשב אינו מתחיל לפעול ונפתח למסך בחר אפשרות, עבור להוראה הבאה.
 5. במסך בחירת אפשרות, לחץ על פתרון בעיות.
 6. בחר אפס את המחשב שלך.
  בחירת 'אפס את המחשב שלך' במסך 'פתרון בעיות'
 7. לחץ על הבא.
  לחיצה על 'הבא' במסך 'אפס את המחשב שלך'
 8. בחר באפשרות המהירה להסרת הקבצים האישיים.
    שים לב:
  הקבצים האישיים וההגדרות שלך מושמדים על ידי ביצוע שלב זה. הקפד לגבות את כל הקבצים החשובים לפני שתמשיך. אל תמשיך אם קיימים קבצים חשובים בכונן הקשיח שטרם גיבית אותם. מומלץ להיעזר בשירות שחזור נתונים מקצועי כדי לשחזר את הקבצים.
 9. המתן עד ש-Windows ייפתח. פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסך.
  • אם המחשב מתחיל לפעול ופותח את Windows, סיימת.
  • אם המחשב לא מתחיל לפעול ונפתח למסך בחר אפשרות, המשך לשלב הבא כדי להפעיל את שחזור המערכת של Microsoft.

פתרון בעיות מתקדם

אם השלבים במסמך זה לא פתרו את בעיית אתחול המחשב, עבור אל אחד ממסמכי התמיכה הבאים של HP:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏