תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 3830‏, DeskJet 3830‏, 5730 - הגדרה ראשונית

מסמך זה מתייחס למדפסות HP OfficeJet‏ 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, DeskJet Ink Advantage‏ 3835, 3836, 3838, DeskJet Ink Advantage Ultra‏ 5738, 5739 All-in-One.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הסר את כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, התקן את מחסניות הדיו, ולאחר מכן טען נייר במגש ההזנה.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף:

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן פתח את הדלת החיצונית.
  איור : הסר את הסרט, ולאחר מכן פתח את הדלת החיצונית
  תמונה: הסר את סרטי ההדבקה ואת חומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. הסר את הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : הסר את הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: הסר את חומרי האריזה
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו, ולאחר מכן הסר את הסרט ואת חומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  איור : הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת
  תמונה: הסר את חומרי האריזה מהמדפסת
 5. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואז סגור את הדלת החיצונית.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואז סגור את הדלת החיצונית
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואת הדלת החיצונית

שלב 2: חבר את כבל החשמל ולאחר מכן הגדר את השפה, את המדינה/האזור, את השעה ואת התאריך

חבר את כבל החשמל, הפעל את המדפסת, ולאחר מכן הזן את הגדרות הלוקליזציה שלך.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חבר את כבל המתח
  תמונה: חבר את כבל המתח
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
  תמונה: לחץ על לחצן ההפעלה
  בלוח הבקרה של המדפסת מוצג התפריט שפה.
  איור : בחר את השפה
  תמונה: בחר את השפה
 3. גע בשפה המועדפת, ולאחר מכן גע ב-כן כדי לאשר את השפה שנבחרה.
  התפריט מדינה/אזור מוצג.
 4. גע במדינה/אזור הספציפיים ולאחר מכן גע ב-כן כדי לאשר את בחירתך.
  התפריט הגדר שעה/תאריך מוצג.
 5. בחר תאריך ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בחר שעה ולאחר מכן לחץ על בוצע.

שלב 3: התקן את מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו של HP אשר סופקו בקופסה עם המדפסת.
 1. פתח את הדלת החיצונית ואת דלת מחסניות הדיו.
  הגררה של המדפסת נעה אל מרכז המדפסת.
  איור : הגררה של המדפסת נעה אל מרכז המדפסת
  תמונה: הגררה של המדפסת נעה אל מרכז המדפסת
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
 4. הסרת הסרט המגן.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
 5. החלק את מחסנית הדיו החדשה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית הדיו להדפסה בשחור () לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את מחסנית הדיו החדשה
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו החדשה
 6. חזור על שלבים אלה להתקנת מחסנית הדיו השנייה.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו ואז סגור את הדלת החיצונית.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו

שלב 4: טען נייר במגש ההזנה

טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה לאחר שתוציא את המדפסת מהקופסה.
 1. הרם את מגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש ההזנה
  תמונה: משוך למעלה את מגש ההזנה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה
 3. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה, ולאחר מכן החלק את ערימת הנייר כלפי מטה עד שתיעצר.
  איור : טען נייר לבן רגיל
  תמונה: טען נייר לבן רגיל
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה עד שייעצר בקצה הנייר.
  אל תדחוף את מכוון רוחב הנייר כל כך רחוק עד שהוא יכרוך את הנייר.
  איור : הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה
  תמונה: הסט את מכוון רוחב הנייר ימינה
 5. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש.
  איור : משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש
  תמונה: משוך החוצה את מגש הפלט ואת מאריך המגש

שלב 5: ישר את מחסניות הדיו

יישור מחסניות הדיו הוא הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר.
 1. לאחר טעינת הנייר, גע באישור, ולאחר מכן המדפסת מדפיס דף יישור באופן אוטומטי.
  הערה:
  המדפסת מדפיסה דף יישור באופן אוטומטי רק לאחר שמותקנת מחסנית דיו חדשה.
 2. הרם את כיסוי הסורק.
 3. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב למשטח הזכוכית.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 4. סגור את מכסה הסורק.
 5. גע בOK כדי לסרוק את דף היישור ולהשלים את יישור המחסנית.

שלב 6: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתרי HP הבאים:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏