תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 3830,‏ DeskJet 3830,‏ 5730 - החלפת מחסניות הדיו

מסמך זה מתייחס למדפסות HP OfficeJet‏ 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, DeskJet Ink Advantage‏ 3835, 3836, 3838, ו- DeskJet Ink Advantage Ultra‏ 5738, ו- 5739 All-in-One.
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

שלב 1: החלפת מחסניות הדיו

הסר והחלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך מאוד.
הערה:
אם נרשמת לתוכנית HP Instant Ink, תקבל מחסניות HP Instant Ink מיוחדות. כמה מחסניות HP Instant Ink הן גדולות יותר ממחסניות דיו רגילות, אך הן מותאמות לגררה בדיוק כמו מחסניות רגילות. ‏‎HP Instant Ink אינו זמין בכל המדינות/האזורים או עבור כל דגמי המדפסות. למידע נוסף, ראה HP Instant Ink.
  מחסנית דיו HP Instant Ink ומחסנית דיו רגילה
 1. מחסנית דיו רגילה
 2. מחסנית HP Instant Ink
 1. הפעל את המדפסת.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 3. סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט חזרה לתוך המדפסת.
  תמונה: סגור את מגש הפלט ואת המאריך
 4. פתח את הדלת החיצונית.
  תמונה: פתח את הדלת החיצונית
 5. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 6. המתן עד שהגררה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
 7. לחץ על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  תמונה: הסרת מחסנית הדיו
 8. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה ולאחר מכן הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 9. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והכנס אותה לתוך התושבת שלה. ודא שמחסנית הדיו מותקנת בתושבת הנכונה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים יש להכניס לחריץ שמשמאל.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור יש להכניס לחריץ שמימין.
 10. דחף את מחסנית הדיו לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  תמונה: נעל את מחסנית הדיו במקומה
 11. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 13. סגור הדלת החיצונית.
  תמונה: סגור את הדלת החיצונית
 14. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט.
  תמונה: משוך החוצה את מגש הפלט, ולאחר מכן את המאריך
 15. לחץ על OK כדי ליישר את מחסניות הדיו.
  כעת יודפס דף היישור.

שלב 2: ישר את מחסניות הדיו

סריקת דף היישור מאפשרת למדפסת ליישר את מחסניות הדיו ולספק את איכות ההדפסה המיטבית.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב למשטח הזכוכית.
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. גע בOK כדי לסרוק את דף היישור ולהשלים את יישור המחסנית.

שאלות נפוצות

סקור את רשימת השאלות הנפוצות ביחס להחלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏