תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

טבלטים של HP - שינוי הגדרות צריכת חשמל ומצבי צריכת חשמל (Android 5.0/Jelly Bean)

מסמך זה מתייחס למחשבי לוח של HP ו-Compaq עם מערכת הפעלה Android 5.0/Lollipop.
אורך חיי הסוללה של הטבלט של משתנה לפי היישומים הפועלים ברקע, קליטת הרשת, בהירות המסך וגורמים אחרים. היעזר במסמך זה כדי ללמוד עוד על שינוי הגדרות צריכת החשמל של הטבלט.

הפעלה וכיבוי של הטבלט, ושימוש במסך הנעילה

לחצן ההפעלה ממוקם בפינה הימנית העליונה בקצהו של הטבלט. השתמש בלחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטבלט או לכבותו, או כדי לנעול את מסך המגע או לבטל את הנעילה הזאת.
 • הדלק את הטבלט: לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד שיופיע על המסך הסמל של HP.
 • כבה את הטבלט: לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה ולאחר מכן הקש על כיבוי.
 • הפעלת ה-LCD: לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את מסך ה-LCD ולהציג את מסך הנעילה. כדי לבטל את הנעילה, החלק מעלה על סמל הנעילה.
  אם הגדרת שיטה אישית לשחרור הנעילה – כגון תבנית, PIN (קוד זיהוי אישי), סיסמה או נעילה מותאמת אישית אחרת - בטל את נעילת המסך באמצעות השיטה שהגדרת.
 • כיבוי ה-LCD: לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להעביר את הטבלט למצב שינה, הגורם לכיבוי ולנעילה של מסך ה-LCD מבלי לכבות את הטבלט כיבוי מלא.

הצגת נתוני השימוש בסוללה

תוכל להציג נתונים מפורטים של השימוש בסוללה, כולל היישומים, תהליכי המערכת ותכונות אחרות הגורמים לסוללה של הטבלט להתרוקן במידה הרבה ביותר. בצע את השלבים הבאים כדי לגשת למידע מפורט על הסוללה:
 1. הקש על הסמל כל האפליקציות במסך הבית, ולאחר מכן הקש על הגדרות.
 2. במקטע 'מכשיר', הקש על האפשרות סוללה.
  איור : סוללה
  האפשרות 'סוללה' במקטע 'מכשיר' בתפריט 'הגדרות'
 3. עיין בגרף כדי לבדוק אילו תהליכים צורכים את כוח הסוללה הרב ביותר. הקש על התכונות או הפונקציות הרשומות לקבלת מידע נוסף על שימוש בסוללה.
  איור : נתוני סוללה
  נתוני סוללה
 4. שקול את האמצעים שתוכל לנקוט כדי להפחית את התרוקנות הסוללה, בהתאם למה שצורך את מתח הסוללה הרב ביותר. לדוגמה, אם Wi-Fi ו-Bluetooth צורכים כמות גבוהה של מתח סוללה ואינך זקוק כעת לגישה לאינטרנט או לחיבור Bluetooth, שקול להעביר את הטבלט ל'מצב טיסה' (ראה כיבוי Bluetooth ו-Wi-Fi בטבלט של HP לקבלת מידע נוסף).

הגדרת הטיימר לשינה

הגדרת השינה קובעת מה משך הזמן שהטבלט ימתין עד לכיבוי מסך ה-LCD. אם הגדרת השינה נקבעה ל-‏30 שניות, הטבלט ימתין 30 שניות לאחר הפעילות האחרונה לפני שיעבור למצב שינה. הפחתת משך ההמתנה של הטבלט לפני המעבר לשינה יכולה לסייע בהארכת חיי הסוללה בין טעינה לטעינה. בצע את השלבים בסעיף זה כדי להגדיר את הטיימר לשינה:
 1. הקש על הסמל כל האפליקציות במסך הבית, ולאחר מכן הקש על הגדרות.
 2. במקטע 'מכשיר', הקש על האפשרות תצוגה.
  איור : תצוגה
  האפשרות 'תצוגה' במקטע 'מכשיר' בתפריט 'הגדרות'
 3. הקש על האפשרות שינה.
  איור : שינה
  האפשרות 'שינה' בתפריט 'הגדרות תצוגה'
 4. בחר את משך הזמן שבו הטבלט אמור להיות ללא פעילות לפני כיבוי מסך ה-LCD.

שימור מתח סוללה בעזרת מצבי חיסכון בצריכת חשמל והגדרות

עיין בסעיפים הבאים לקבלת מידע על הגדרות ותכונות שבהן תוכל להשתמש כדי להאריך את משך חיי הסוללה של הטבלט בין טעינה לטעינה.

שאלות נפוצות בנוגע לשימוש במתח מחשב לוח

עיין בשאלות הנפוצות (FAQs) הבאות על משך חיי הסוללה של טבלט.

מדוע הסוללה בטבלט מתרוקנת כל-כך מהר?

אורך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים רבים, כולל היישומים הפועלים ברקע, בהירות המסך ומשך הזמן שהתצוגה פועלת או כבויה. ראה הצגת נתוני השימוש בסוללה בטבלט של HP לקבלת השלבים המאפשרים לזהות את הגורמים המרוקנים את סוללת הטבלט.

האם אני יכול להחליף את הסוללה בטבלט?

עיין במדריך השירות והתחזוקה עבור הדגם הספציפי של הטבלט שלך כדי לקבוע אם אפשר להחליף את הסוללה. אם בדגם הטבלט שלך אין סוללה הניתנת להחלפה ייתכן שתוכל למצוא באינטרנט פתרונות להחלפת הסוללה; עם זאת, זכור כי החלפת סוללה בדגם שאינו מתוכנן עבור סוללה הניתנת להחלפה יכול לגרום לפקיעת תוקפה של האחריות.

מדוע הטבלט שלי לא נטען מהר יותר?

הטבלט נטען מהר יותר כאשר הוא כבוי בזמן טעינה, ואם טוענים אותו בעזרת המטען שמקבלים עם הטבלט. שימוש במטען ממקור אחר, כגון מטען של טלפון סלולרי, עלול לגרום לטבלט להיטען לאט יותר, או לא להיטען כלל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏