תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

טבלטים של HP - שימוש במצלמה בטבלט שלך (Android 5.0/Lollipop)

מסמך זה מתייחס לטבלטים של HP עם מערכת הפעלה Android 5.0/Lollipop.
הטבלט שלך מצויד בשתי מצלמות: אחת בצדו האחורי ואחת בצדו הקדמי. מסמך זה מספק מידע על צילום תמונות, הקלטת סרטי וידאו ודרכים נוספות לשימוש במצלמות בטבלט שלך.

צלם תמונה

צלם תמונת סטילס באמצעות הטבלט שלך.
 1. במסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על אפליקציית המצלמה.
  איור : אפליקציית מצלמה
  סמל אפליקציית המצלמה
 2. החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט המצלמה, ולאחר מכן הקש על מצלמה.
  איור : מצלמה
  מצלמה
 3. השתמש בשתי אצבעות לצביטה (הקטנת התצוגה) או למתיחה (הגדלת התצוגה) של התמונה על גבי המסך שלך.
 4. הקש על הסמל מצלמה בחלק התחתון של המסך, או לחץ על אחד מלחצני עוצמת הקול +/- כדי ללכוד תמונה.

צילום תמונה פנורמית

צלם תמונה פנורמית באמצעות אפליקציית המצלמה. חבר תמונות מרובות יחד באופן אוטומטי תוך תנועה אופקית של המצלמה לרוחב הסצנה.
 1. במסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על אפליקציית המצלמה.
  איור : אפליקציית מצלמה
  סמל אפליקציית המצלמה
 2. החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט המצלמה, ולאחר מכן הקש על פנורמה.
  איור : פנורמה
  פנורמה
 3. אתר את נקודת ההתחלה של התמונה הפנורמית שלך בעזרת התצוגה, ולאחר מכן הקש על הסמל פנורמה בחלק התחתון של המסך.
 4. המתן רגע עד שנקודה כחולה תופיע בתצוגה.
  הטבלט לוכד את הצילום באופן אוטומטי.
  איור : פנורמה
  פנורמה
 5. סובב את הטבלט באטיות כדי ליישר את התצוגה בקו אחד מעל הנקודה הבאה שמוצגת.
  הנקודה תגדל ותכחיל כאשר תביא את התצוגה מעליה.
  הערה:
  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, החזק את הטבלט בשתי הידיים, השאר אותו בגובה אחיד ככל האפשר והזז אותו באיטיות.
 6. כאשר הנקודה הכחולה נמצאת בקו ישר בתצוגה, המתן רגע עד שהמצלמה תלכוד את התמונה באופן אוטומטי.
 7. חזור לפי כל נקודה שמוצגת עד שתגמור לצלם את הפנורמה.
 8. כדי להשלים את הפנורמה, הקש על סימן הביקורת בחלק התחתון של המסך.
  הטבלט מעבד את התמונה הפנורמית ושומר אותה.

יצירת כדור תצלומים

צלם כדור תצלומים באמצעות אפליקציית המצלמה. תפור תמונות מרובות יחד באופן אוטומטי כדי ללכוד תצוגה של סביבתך בהיקף של 360 מעלות.
 1. במסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על אפליקציית המצלמה.
  איור : אפליקציית מצלמה
  סמל אפליקציית המצלמה
 2. החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט המצלמה, ולאחר מכן הקש על כדור תצלומים.
  איור : כדור תצלומים
  כדור תצלומים
 3. החזק את הטבלט בצורה אנכית, והטה את המצלמה עד שהתצוגה תהיה בקו אחד עם הנקודה הכחולה שעל המסך.
  הערה:
  כדי להבטיח את התוצאות הטובות ביותר, דאג להחזיק את הטבלט שלך במרכז בזמן שמתבצע צילום.
  איור : כדור תצלומים
  צילום כדור תצלומים
  הנקודה הכחולה מלבינה והטבלט מקליט באופן אוטומטי את הפיסה הראשונה בצילום הפנורמי.
 4. המשך להחזיק את הטבלט ולאחר מכן סובב אותו באטיות הלוח עד שהתצוגה תהיה בקו אחד עם הנקודה הכחולה הבאה המוצגת על המסך.
  הנקודה הכחולה מלבינה והטבלט מקליט באופן אוטומטי את הפיסה השנייה של כדור התצלומים.
 5. חזור על הפעולה לפי כל נקודה כחולה החדשה שמוצגת עד שכדור התצלומים יושלם.
  כדור התצלומים מוכן כאשר תועדו כל הזוויות של האזור המצולם ולא נותרו אזורים ריקים במסך.
 6. הקש על סימן הביקורת בחלק התחתון של המסך כדי לעבד את התמונה ולשמור אותה בטבלט שלך.

הקלט וידאו

הקלט סרטון וידאו תוך שימוש באפליקציית המצלמה בטבלט שלך.
 1. במסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על אפליקציית המצלמה.
  איור : אפליקציית מצלמה
  סמל אפליקציית המצלמה
 2. החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט המצלמה, ולאחר מכן בחר וידאו.
  איור : וידאו
  וידאו
 3. השתמש בשתי אצבעות לצביטה (הקטנת התצוגה) או למתיחה (הגדלת התצוגה) של התמונה על גבי המסך שלך.
 4. הקש על הסמל וידאו בחלק התחתון של המסך כדי להתחיל את ההקלטה.
  הערה:
  במהלך הקלטת וידאו, באפשרותך לצלם תמונות סטילס באמצעות הקשה על מסך. המסך מלבין לרגע כשמצלמים את התמונה, ועותק חלקי של הצילום מוצג לרגע בצד הימני של המסך. אין הפרעה להקלטת הווידאו.
 5. הקש על הסמל הפסק בחלק התחתון של המסך, כדי לעצור את ההקלטה ולשמור את סרטון הווידאו.

השתמש בטשטוש עדשה

טשטוש עדשה מתמקד באובייקט בקדמת התמונה ומטשטש את הרקע. השתמש בטשטוש עדשה כדי לצלם דיוקנאות ואובייקטים הנמצאים קרוב לעדשת המצלמה. לאחר שתצלם את התמונה תוכל להשתמש בכלי המיקוד מחדש כדי להגדיל את מידת הטשטוש או להקטין אותה.
 1. במסך הבית, הקש על הסמל כל היישומים ולאחר מכן הקש על אפליקציית המצלמה.
  איור : אפליקציית מצלמה
  סמל אפליקציית המצלמה
 2. החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט המצלמה, ולאחר מכן הקש על טשטוש עדשה.
  איור : טשטוש עדשה
  טשטוש עדשה
 3. כדי להתחיל את התמונה, כוון את המצלמה אל האובייקט שלך והקש על הסמל טשטוש עדשה .
 4. כאשר תתבקש, הזז את הטבלט כלפי מעלה והקפד לשמור את האובייקט במרכז הפוקוס של המצלמה.
  איור : הרמת הטבלט למעלה
  הרמת הטבלט למעלה
  סימן ביקורת מופיע כאשר התמונה לכודה.
 5. כדי לכוונן את הטשטוש של תמונה ואת הפוקוס שלה, החלק במהירות מהצד הימני של הטבלט כדי לפתוח האפליקציה 'תמונות' והקש על התמונה הרצויה. ייתכן שיהיה עליך להמתין רגע עד שהתמונה תעובד.
 6. גע בסמל טשטוש עדשה בחלק התחתון של המסך. רק תמונות שצולמו במצב 'טשטוש עדשה' מופיעות עם הסמל טשטוש עדשה .
 7. הקש על הנקודה הלבנה וגרור אותה לאורך סרגל הכוונון כדי לכוונן את מידת הטשטוש, או הקש במקום כלשהו על גבי התמונה כדי למקד את הצילום מחדש.
  איור : עוצמת טשטוש
  כוונון עוצמת הטשטוש
 8. הקש על בוצע בפינה השמאלית העליונה של המסך כדי לשמור את התמונה שבחרת בטבלט שלך.

שינוי הגדרות

השתמש בהגדרות של אפליקציית המצלמה כדי לשנות את החשיפה, הרזולוציה, איכות התמונה ואפשרויות נוספות. תוכל גם להשתמש בהגדרות כדי לגשת לתפריט העזרה וכדי לתת משוב.
החלק במהירות מהצד השמאלי של המסך כדי להציג את תפריט אפליקציית המצלמה, ולאחר מכן הקש על הסמל הגדרות בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
איור : הגדרות
תפריט הגדרות
מתוך תפריט ההגדרות, באפשרותך לבחור את האפשרויות הבאות עבור התמונות שלך:
 • הפרדה ואיכות: שנה את הרזולוציה, האיכות או אפשרויות אחרות עבור כל מצב עבודה של אפליקציית המצלמה. כוונן את יחס הגובה במצב המצלמה, את האיכות במצב וידאו, את הרזולוציה במצב כדור תצלומים ובמצב פנורמה ואת איכות התמונה במצב טשטוש עדשה. ההגדרה הנוכחית מוצגת מתחת לכל מצב עבודה של אפליקציית המצלמה.
  הקש על מצב עבודה של אפליקציית המצלמה כדי לגשת לתפריט הבחירה עבור מצב זה.
   איור : רזולוציה ואיכות
   תפריט רזולוציה ואיכות
  1. ההגדרה הנוכחית לתצלום מהמצלמה האחורית - (4:3) 7.7 מגה-פיקסל
  2. ההגדרה הנוכחית לתצלום מהמצלמה הקדמית - (16:9) מגה-פיקסל 2.1
  3. ההגדרה הנוכחית לצילום וידאו מהמצלמה האחורית - HD 1080p
  4. ההגדרה הנוכחית לצילום וידאו מהמצלמה הקדמית - HD 1080p
  5. ההגדרה הנוכחית לרזולוציה של פנורמה - רגיל
  6. ההגדרה הנוכחית לאיכות תמונה - רגיל
 • שמור מיקום: לכוד מידע אודות המיקום שבו צולמו התמונות שלך באמצעות ההגדרה 'שמור מיקום'. הקש על הלחצן הדלקה/כיבוי לצד שמור מיקום כדי להדליק אותו או לכבות אותו.
  מידע המיקום מאוחסן עם התצלומים באפליקציית התמונות.
  איור : שמור מיקום
   לחצן כיבוי והדלקה של שמור מיקום
 • מתקדם: הקש על מתקדם כדי לגשת להגדרת החשיפה הידנית, המאפשרת לך לשלוט על פיצוי החשיפה (בהירות) במצב המצלמה. הקש על הלחצן הדלקה/כיבוי לצד חשיפה ידנית כדי להדליק אותה או לכבות אותה.
  כאשר חשיפה ידנית מופעלת, תוכל לכוונן את רמת הבהירות של התמונות שלך בסולם מ-(2-) (כהה יותר) עד 2+ (בהיר יותר) מתוך תפריט האפשרויות של מצב המצלמה.
  איור : חשיפה ידנית ב'מתקדם'
  חשיפה ידנית ב'מתקדם'
 • עזרה ומשוב: הקש על עזרה ומשוב כדי להציג מאמרים על אופן השימוש באפליקציית המצלמה. הקש על שם מאמר כדי לפתוח אותו, או הקש על עיין בכל המאמרים כדי למצוא עוד מאמרים.
  הקש על משוב כדי לספק משוב למפתחי אפליקציית המצלמה. המשוב שלך נשלח בדואר אלקטרוני ועוזר למפתחים לשפר את האפליקציה.
  איור : עזרה ומשוב
  תפריט עזרה ומשוב

שינוי הגדרות במסגרת מצב עבודה

האפשרויות של מצב העבודה נותנות לך שליטה על אופן הפעולה של כל מצב עבודה של אפליקציית המצלמה. הקש על הסמל שלוש נקודות בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לפתוח את תפריט האפשרויות עבור כל מצב עבודה. האפשרויות משתנות בהתאם למצב שנבחר.
אפשרות
אודות האפשרות
האפשרות זמינה ב:
 שעון עצר
האפשרות שעון עצר מעכבת צילום תמונה למשך 3 או 10 שניות. שעון העצר מציג ספירה לאחור על המסך ומצפצף פעם בשנייה, וכך הוא נותן זמן כדי לעבור למיקום עבור דיוקן עצמי או להצטרף לאנשים אחרים בשביל תצלום קבוצתי.
הקש על הסמל שעון עצר פעם אחת או יותר כדי להפעיל את שעון העצר למשך 3 שניות () או למשך 10 שניות () וכדי לכבות את האפשרות.
מצב מצלמה.
 רשת
השתמש באפשרות רשת כדי לכבות את קווי הרשת בתצוגה או להדליק אותם. קווי הרשת מוצגים בתצוגה כדי לסייע לך להתיישר בקו אחד עם האובייקט ולהתמקד עליו. קווי הרשת אינם מופיעים בתמונה המוקלטת.
הקש על הסמל קווי רשת כדי לכבות את האפשרות או להדליק אותה.
מצבי עבודה 'מצלמה', 'וידאו', ו'טשטוש עדשה'.
 HDR (High Dynamic Range, טווח דינמי גבוה)
אפשרות HDR יוצרת צילומים בהם הניגוד בין אזורי חשיפה לאור ולחושך הוא קיצוני פחות. אזורים של הצילום שהיו נשארים אפלים בחשיפה רגילה (צללים) מופיעים באור בהיר יותר, ואזורים בהירים (נקודות אור בולטות) מוחשכים, כך שהתצלום המתקבל מכיל יותר פרטים גלויים לעין.
גע בסמל HDR כדי להדליק הגדרה זו ולכבות אותה.
מצב מצלמה.
 מבזק
השתמש באפשרות מבזק לצילום תמונות כאשר התאורה חלשה.
הקש על הסמל מבזק כדי להפוך אותו לזמין. הקש שוב כדי לבחור באפשרות מבזק אוטומטי ().
מצב מצלמה.
הערה:
אפשרות המבזק אינה זמינה כאשר האפשרות HDR מופעלת.
 החלף מצלמה
האפשרות 'החלף מצלמה' מאפשרת לך לבחור להשתמש במצלמה הפונה כלפי חזית או במצלמה האחורית. השתמש במצלמה האחורית כדי לצלם תמונות של אנשים אחרים ושל הסביבה שלך. השתמש במצלמה הפונה כלפי החזית כדי לצלם תמונות של עצמך.
הקש על הסמל החלף מצלמה כדי לעבור בין המצלמה הפונה לחזית לבין המצלמה האחורית.
מצבי עבודה 'מצלמה', 'וידאו', ו'טשטוש עדשה'.
 ערך חשיפה
השתמש באפשרות ערך חשיפה כדי לכוונן את פיצוי החשיפה (הבהירות) בתמונות.
הקש על סמל ערך חשיפה כדי לגשת אל הסולם של פיצוי החשיפה, מ-(2-) עד (2+), כדי לכוונן את בהירות התצלומים שלך.
מצב מצלמה.
הערה:
יש להדליק את החשיפה הידנית בסעיף מתקדם ב'הגדרות' כדי להפוך את האפשרות ערך חשיפה לזמינה.
 אופקי
הקש על הסמל אופקי כדי לצלם תמונות פנורמיות אופקיות. ההגדרה אופקי היא הגדרת ברירת המחדל ב‏מצב 'פנורמה'.
מצב פנורמה.
 אנכי
הקש על הסמל אנכי כדי לצלם תמונות פנורמיות אנכיות.
מצב פנורמה.
 זווית רחבה
תמונות פנורמיות עם זווית רחבה כוללות אזור אנכי גדול יותר מאשר תמונות פנורמיות אופקיות רגילות. הקש על הסמל זווית רחבה כדי לצלם תמונות פנורמיות בעלות זווית רחבה.
מצב פנורמה.
 עין הדג
הקש על סמל עין הדג כדי ללכוד 180 מעלות מהסביבה שלך כדי ליצור תמונה מעוגלת.
מצב פנורמה.

מצא עוד אפליקציות מצלמה עבור Android 5.0

כדי לחפש אפליקציות נוספות שניתן להשתמש בהן עם המצלמה של הטבלט שלך, בקר ב-Google Play Store (באנגלית).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏