ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP - קביעת הגדרות החומרים המתכלים מחסנית-טונר-הגנה של HP באמצעות Web Jetadmin

מבוא
השתמש במאפיינים 'מדיניות המחסניות' ו'הגנה על מחסניות' של HP כדי לקבוע אילו מחסניות מותקנות במדפסת ולהגן על המחסניות המותקנות מפני גניבה.
 • מדיניות מחסניות: מאפיין זה מגן על המדפסת מפני מחסניות טונר מזויפות בכך שהוא מאפשר שימוש במחסניות מקוריות בלבד של HP במדפסת. שימוש במחסניות מקוריות של HP מבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר האפשרית. כאשר מישהו מתקין מחסנית שאינה מחסנית מקורית של HP, תוצג בלוח הבקרה של המדפסת הודעה לפיה המחסנית אינה מאושרת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.
 • הגנה על מחסניות: מאפיין זה משייך לצמיתות מחסניות טונר למדפסת מסוימת, או לצי מדפסות, כך שלא ניתן יהיה להשתמש בהן במדפסות אחרות. הגנה על מחסניות מגנה על ההשקעה שלך. כאשר מאפיין זה מופעל, אם מישהו מנסה להעביר מחסנית מוגנת מהמדפסת המקורית למדפסת שאינה מורשית, מדפסת זו לא תדפיס עם המחסנית המוגנת. בלוח הבקרה של המדפסת מוצגת הודעה לפיה המחסנית מוגנת, והיא תכלול מידע על האופן שבו יש להמשיך.
    שים לב:
  לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיותקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי ולצמיתות. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין לפני התקנת המחסנית החדשה.
  השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.
שני המאפיינים מושבתים כברירת מחדל. בצע את ההליכים הבאים כדי להפעיל או להשבית אותם.
הפעלה או השבתה של המאפיין 'מדיניות מחסניות'
הפעל את המאפיין 'מדיניות מחסניות'
 1. הפעל את Web Jetadmin.
 2. בחלונית Device Management (ניהול ההתקן), בחר בקבוצת המדפסת או במדפסות להגדרה.
 3. בחלונית הניווט התחתונה, בחר ב-Config ולאחר מכן בחר באפשרות Supplies (חומרים מתכלים).
 4. במקטע Cartridge Policy (מדיניות מחסניות), בחר באפשרות Authorized HP (מורשה של HP).
 5. לחץ על החל.
השבת את המאפיין 'מדיניות מחסניות'
 1. הפעל את Web Jetadmin.
 2. בחלונית Device Management (ניהול ההתקן), בחר בקבוצת המדפסת או במדפסות להגדרה.
 3. בחלונית הניווט התחתונה, בחר ב-Config ולאחר מכן בחר באפשרות Supplies (חומרים מתכלים).
 4. במקטע Cartridge Policy (מדיניות מחסניות), בחר באפשרות off (כבוי).
 5. לחץ על החל.
הפעלה או השבתה של המאפיין 'הגנה על מחסניות'
הפעל את המאפיין 'הגנה על מחסניות'
 1. הפעל את Web Jetadmin.
 2. בחלונית Device Management (ניהול ההתקן), בחר בקבוצת המדפסת או במדפסות להגדרה.
 3. בחלונית הניווט התחתונה, בחר ב-Config ולאחר מכן בחר באפשרות Supplies (חומרים מתכלים).
 4. במקטע Cartridge Protection (הגנה על מחסניות), בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Protect Cartrigdes (הגן על מחסניות) על-ידי מתן אפשרות להשתמש במחסניות המותקנות בהתקן זה. אפשרות זו תשייך מחסניות למדפסת יחידה.
  • Protect Cartrigdes (הגן על מחסניות) על-ידי מתן אפשרות להשתמש במחסניות המותקנות בכל ההתקנים בעלי מזהה צי זהה. באמצעות אפשרות ניתן להשתמש במחסניות בכל מדפסת בתוך צי מדפסות
     הערה:
   בעת בחירה באפשרות זו, מוצגת Cartridge Protection Warning (אזהרת הגנה על מחסניות). בחר ב-OK כדי להמשיך, ולאחר מכן הזן את סיסמת מזהה הצי ואשר אותה.
    שים לב:
  לאחר הפעלת הגנה על מחסנית עבור המדפסת, כל מחסניות הטונר הבאות שיותקנו במדפסת יהיו מוגנות באופן אוטומטי ולצמיתות. כדי למנוע הגנה על מחסנית חדשה, השבת את המאפיין לפני התקנת המחסנית החדשה.
  השבתת המאפיין אינה מביאה להשבתת ההגנה על מחסניות המותקנות כעת.
 5. לחץ על החל.
השבת את המאפיין 'הגנה על מחסניות'
 1. הפעל את Web Jetadmin.
 2. בחלונית Device Management (ניהול ההתקן), בחר בקבוצת המדפסת או במדפסות להגדרה.
 3. בחלונית הניווט התחתונה, בחר ב-Config ולאחר מכן בחר באפשרות Supplies (חומרים מתכלים).
 4. במקטע Cartridge Protection (הגנה על מחסניות), בחר באפשרות off (כבוי).
 5. לחץ על החל.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏