ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - הוצאה והחלפה: גלילי מגש 1

מבוא
מסמך זה מספק את ההליכים להוצאה והחלפה של גלילי מגש 1.
לפני ביצוע שירות
כבה את המדפסת.
 • נתק את כבל המתח.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למדפסת, כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הוצא את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המדפסת.
היעזר בטבלה הבאה כדי לזהות את מספר החלק הנכון עבור המדפסת שלך. כדי להזמין את החלק, עבור אל www.hp.com/buy/parts‏.
מק"ט גלילי מגש 1
‎E6B67-67906
גלילי מגש 1 עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • מברג 'פיליפס' מס' 2 עם חוד ממוגנט
לאחר ביצוע שירות
הפעל את המדפסת
 • חבר את כבל המתח.
 • השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את אספקת המתח.
בדיקה לאחר שירות
ודא שהמדפסת מאותחלת למצב Ready (מוכן).
הדפס דף תצורה כדי לוודא שהמדפסת פועלת כראוי.
שלב 1: הוצא את גלילי מגש 1
  שים לב:
בעת טיפול בגלילים, הימנע מלגעת בפני השטח של הגליל. שומן עור וטביעות אצבעות על שטח הפנים של גליל עלולים לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
 1. פתח את המכסה הקדמי.
  איור : פתיחת המכסה הקדמי
 2. סובב את המכסה המורכב על קפיץ כלפי מטה כדי לקבל גישה אל גליל ההפרדה.
    הערה:
  המכסה של מזין המעטפות לא מוצג באיור זה. ניתן להתקין את המכסה באזור זה (סימון מס' 1) במדפסות מסוימות.
  איור : פתח את מכסה גליל ההפרדה
 3. החלק את גליל ההפרדה (סימון מס' 1) שמאלה.
  איור : החלק את גליל ההפרדה
 4. הסר את גליל ההפרדה.
  איור : הסר את גליל ההפרדה
 5. הוצא בורג אחד (סימון מס' 1).
  איור : הוצאת בורג אחד
 6. לחץ על התותב של מוט הגליל (סימון מס' 1) כדי לשחרר שני פיני יישור, ולאחר מכן החלק את התותב לשמאל והוצא אותו מהמוט כדי להסירו.
  איור : הוצא את התותב
 7. החלק מעט לשמאל את כיסוי הגלילים של מגש 1 כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן הרם את המכסה כלפי מעלה כדי להוציאו.
  איור : הסרת הכיסוי
 8. החלק שמאלה את גליל האיסוף של מגש 1 (סימון מס' 1) ואת גליל ההזנה (סימון מס' 2) והוצא אותם מהמוטות כדי להסירם.
  איור : הוצאת גלילי האיסוף וההזנה של מגש 1
שלב 2: הוצא מהאריזה את הגלילים החלופיים למגש 1
הוצא מהאריזה את החלקים החלופיים.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלקים הפגומים.
מיחזור והוצאה מהאריזה
איור : מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 3: התקן את גלילי מגש 1
 1. החלק ימינה את גליל האיסוף של מגש 1 (סימון מס' 1) ואת גליל ההזנה (סימון מס' 2) אל המוטות כדי להתקינם.
  איור : התקנת גלילי האיסוף וההזנה של מגש 1
    הערה:
  גליל האיסוף חייב להתאים בגודלו ללשוניות ההינע (סימון מס' 1) שבגלגל השיניים של הינע הגליל (סימון מס' 2).
  איור : גליל האיסוף חייב להתאים בגודלו ללשוניות ההינע שבגלגל השיניים של הינע הגליל
 2. מקם את כיסוי הגלילים של מגש 1 מעל גלילי האיסוף וההזנה (סימון מס' 1), ולאחר מכן החלק את הכיסוי ימינה (סימון מס' 2) כדי להתקין אותו.
  איור : הסרת הכיסוי
 3. החלק את התותב של מוט הגליל (סימון מס' 1) ימינה ועל המוט כדי להתקין אותו.
  איור : התקן את התותב
 4. הרכב בורג אחד (סימון מס' 1).
  איור : הרכבת בורג אחד
 5. סובב את המכסה המורכב על קפיץ כלפי מטה.
    הערה:
  המכסה של מזין המעטפות לא מוצג באיור זה. ניתן להתקין את המכסה באזור זה (סימון מס' 1) במדפסות מסוימות.
  איור : פתח את מכסה גליל ההפרדה
 6. מקם את גליל ההפרדה על המוט.
  איור : מקם את גליל ההפרדה
 7. החלק את גליל ההפרדה (סימון מס' 1) ימינה עד שייכנס למקומו בנקישה.
  איור : התקנת גליל ההפרדה
 8. סגור את המכסה הקדמי.
  איור : סגירת המכסה הקדמי

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏