ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - פתרון בעיות באביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless

מבוא
היעזר במידע לפתרון בעיות כדי לפתור בעיות.
  הערה:
כדי לקבוע אם אפשרויות ההדפסה באמצעות HP NFC ו-HP Wireless Direct זמינות במדפסת שברשותך, הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת. אם כלול דף בשם Wireless (אלחוט), הדפסת HP Jetdirect 2800w NFC ו-Wireless Direct Accessory זמינה במדפסת.
הצגת כתובת ה-MAC של המכשיר הנייד
השתמש במידע הבא כדי להציג את כתובת ה-MAC של המכשיר.
iOS
 1. פתח את האפליקציה Settings (הגדרות).
 2. גע ב-General (כללי) ולאחר מכן גע ב-About (אודות).
 3. גלול מטה אל Wi-Fi Address (כתובת Wi-Fi).
Android (טלפון או טאבלט)
 1. פתח את האפליקציה Settings (הגדרות).
 2. גע באפשרות About phone (אודות הטלפון) או About tablet (אודות הטאבלט), בהתאם למכשיר שבו אתה משתמש.
 3. בטלפון Android, גע באפשרות hardware information (מידע על החומרה). בטאבלט Android, גע באפשרות status (סטטוס).
התנתקות מחיבור אלחוטי
השתמש במידע הבא כדי להתנתק מחיבור אלחוטי.
iOS
 1. גע ב-Settings (הגדרות) ולאחר מכן גע ב- Wi-Fi.
 2. בחר את הסמל 'גדול מ-' (>) שליד הרשת שממנה ברצונך להתנתק.
 3. גע באפשרות Forget this Network (שכח את הרשת הזו).
 4. גע ב-Forget (שכח) כדי לאשר.
למידע נוסף על מוצרי Apple iOS ועל השימוש בהם, ראה: www.apple.com/support/‎.
  הערה:
בעת חיבור מכשיר Apple iOS, כגון iPhone®‎ או iPad®‎, שבו פועל iOS 5+‎ למדפסת HP wireless direct printer, סמל סטטוס החיבור לא מפסיק להסתובב. זוהי תופעה רגילה ומציינת כי חיבור HP wireless direct אינו מספק גישה לאינטרנט. מאחר ש-HP wireless direct הוא רק חיבור בין המכשיר הנייד למדפסת, המכשיר הנייד אינו יכול לגשת לאינטרנט דרך המדפסת.
Android
  הערה:
השלבים בפועל משתנים מעט בהתאם לגרסה של מערכת ההפעלה Android.
 1. הפעל Wi-Fi במידת הצורך.
 2. גע בסמל Settings (הגדרות).
 3. גע בסמל Wireless & networks (Wi-Fi)‎ (אלחוט ורשתות (Wi-Fi)). (בגרסאות מסוימות של מערכת ההפעלה Android, גע בסמל Wi-Fi Settings (הגדרות Wi-Fi)).
 4. במסך Wireless & networks (Wi-Fi)‎ או Wi-Fi Settings, גע בשם הרשת.
 5. גע ב-Forget (שכח) בתיבת הדו-שיח המוצגת.
  הערה:
מכשיר Android לא יתנתק ("ישכח") מרשת אלחוטית הנמצאת בטווח.
לקבלת מידע נוסף על מוצרים עם מערכת ההפעלה Google Android והשימוש בהם, עבור לכתובת: www.support.google.com/android.
Windows 8 ו-Windows 8.1
תוכנת HP ePrint המשמשת ב-Windows 8 מתנתקת אוטומטית מהרשת האלחוטית עם סיומה של עבודת ההדפסה.
OS X
החיבור האלחוטי למדפסת מנותק אוטומטית כדקה אחת לאחר השלמתה של עבודת ההדפסה.
כדי ליצור מחדש את חיבור HP wireless direct, בחר את שם ה-SSID מרשימת החיבורים האלחוטיים הזמינים:
 1. מסמל הסרגל Wireless Menu (תפריט אלחוט), בחר Another Wireless Network (רשת אלחוטית אחרת).
 2. במסך Printers Detected (מדפסות שזוהו), בחר את ה-SSID של המדפסת.
    הערה:
  שם המדפסת של HP wireless direct מופיע בתבנית HP-Print-XY-Printer_Model LaserJet. השילוב XY מייצג את שני התווים האחרונים של חומרת האביזר HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct או כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC).
פתרון בעיות
שגיאות תקשורת או במקרה שלא ניתן להדפיס.
סיבה
פתרון
המכשיר הנייד והמדפסת אינם מחוברים לאותה רשת. לדוגמה, המכשיר הנייד מחובר לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית קיימת (WLAN). האביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless לא יכול להצטרף ל-WLAN.
שגיאות נפוצות כוללות communication error (שגיאת תקשורת), wireless adapter in use (מתאם אלחוטי נמצא בשימוש), או connection busy (החיבור אינו זמין). לדוגמה, תוכנת HP ePrint עשויה לדווח Communication with the printer failed (התקשורת עם המדפסת נכשלה), בעיה שעשויה לקרות כאשר:
 • המכשיר הנייד והמדפסת אינם מחוברים לאותה רשת
 • החיבור האלחוטי של המכשיר הנייד אינו זמין
 • נתוני HP Connected אינם זמינים
נתק את המכשיר הנייד מרשת ה-WLAN וחבר אותו ל-SSID של המדפסת (רשת HP wireless direct).
  הערה:
חסימת הגישה ל-WLAN/אינטרנט מגבילה את אובדן הנתונים במהלך הורדה או הדפסה.
לוח הבקרה של המדפסת מציג את השגיאה הבאה: USB ERROR - Invalid USB device is attached. Please remove it. (שגיאת USB - התקן USB לא חוקי מחובר. אנא הסר אותו.)
סיבה
פתרון
ייתכן שדרוש עדכון לקושחת המדפסת.
ודא שהמדפסת של HP נתמכת: בדוק באתר www.hp.com/support/jd3000w לקבלת מידע אודות מדפסות נתמכות.
עבודות הדפסה הן איטיות בצורה מוגזמת או שעוצמת האות ירודה.
סיבה
פתרון
חפצי מתכת או אותות רדיו גורמים להפרעה.
המכשיר הנייד רחוק מדי מהמדפסת.
מקם מחדש את המדפסת.
הקטן או הסר את מקורות ההפרעה. חפצי מתכת יכולים לספוג או להחליש אותות רדיו, ומכשירים כגון תנורי מיקרוגל וטלפונים אלחוטיים פועלים באמצעות תדרי רדיו דומים.
הקטן את המרחק בין המדפסת והמכשיר הנייד.
שאלות נפוצות
ùàìä
úùåáä
מהו הטווח האלחוטי של HP wireless direct?
הוא דומה לזה של מכשירים אלחוטיים אחרים. ייתכן שהאות חלש מעט מאשר זה של נקודת הגישה הרגילה (כגון נתב).
באיזה תדר משתמש HP wireless direct?
‎2.4 GHz.
מה קורה אם מחברים מכשיר שישי? האם מוצגת הודעה?
מאחר שהמדפסת לא יודעת אם מכשיר נוסף מנסה להתחבר, המכשיר הנייד הוא זה שצריך להציג הודעה. חפש הודעה הדומה להודעה הבאה: Cannot connect with Wireless device (לא ניתן להתחבר באמצעות מכשיר אלחוטי).
האם המדפסת יכולה להיות מחוברת למחשב באמצעות USB, לרשת קווית (LAN) ולמכשירים המחוברים באמצעות HP wireless direct בו-זמנית, ללא תופעות לוואי מזיקות?
בעיקרון, כן. אך כאשר נעשה שימוש בחיבור LAN, ‏HP wireless direct מאבד תמיכה מסוימת בפרוטוקול. לדוגמה, הדבר יכול להשפיע על תוכנת HP ePrint ב-Windows 8 כאשר היא מנסה לגלות אוטומטית את המדפסת בחיבור HP wireless direct. במקרה כזה, פשוט הזן את כתובת ה-IP של wireless direct. הדבר לא ישפיע על מכשירים ניידים או על מכשירי Mac, מאחר שהם משתמשים במנגנון גילוי שונה.
HP NFC הוא גורם מקל, לא שיטת תעבורה. הוא יוצר את החיבור ומתחיל את עבודת ההדפסה, ולאחר מכן משתמש בהדפסת wireless direct או בפרוטוקול אחר כדי לשלוח את העבודה. כאשר תקיש על Print (הדפס), המידע הבא יישלח אל מנהל ההתקן:
 • כתובת IP
 • פרטי Wireless direct ‏ (SSID) והסיסמה
 • כתובת דוא"ל של ענן
    הערה:
  זה צריך להיות תחילה ברשימת ההיתרים ב-HP ePrint Center/HP Connected.
מידע על HP ePrint:
 • אם קיים חיבור זמין של HP wireless direct, תוכנת HP ePrint תציג הודעת Sending print job (שולח עבודת הדפסה) והעבודה תודפס.
 • אם אין חיבורים זמינים של HP wireless direct, תוכנת HP ePrint Software תציג הודעה הכוללת הוראות להפעלת HP wireless direct.
 • אם ההתקן צריך להתנתק מרשת אחרת כדי להדפיס, תוכנת HP ePrint מציגה הודעה המורה לך לנתק את החיבור הנוכחי.
לקבלת מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על אלחוט של HP, עבור אל: www.hp.com/go/wirelessprinting.
למידע נוסף על תוכנת HP ePrint, כולל שאלות נפוצות, עבור לכתובת: www.hp.com/go/eprintsoftware. לחץ על Documentation (תיעוד) כדי להוריד את המדריך למשתמש.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏