ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - התקנת המהדק-מערם האופציונלי

התקנת המהדק-מערם האופציונלי
מסמך זה מספק את ההליך להתקנת אביזר המהדק-מערם עבור HP LaserJet דגמים M604, ‏M605 ו-M606.
איור : מהדק-מערם
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
  איור : כבה את המדפסת
 2. הסר את המכסה העליון מהמדפסת.
    הערה:
  אל תשליך את המכסה העליון.
  איור : הסר את המכסה העליון
 3. הסר את הסרט מהחלק החיצוני של המהדק-מערם.
  איור : הסר את הסרט
 4. ישר את המסילות של המהדק-מערם אל מול המסלולים שבתוך המדפסת.
  איור : ישר את המהדק-מערם
 5. הורד את המהדק-מערם למקומו. ודא כי המהדק-מערם מיוצב במקומו.
  איור : הורד את המהדק-מערם למקומו
 6. ודא שהמכסה האחורי של המהדק-מערם סגור.
  איור : סובב את המהדק-מערם כלפי חלקה האחורי של המדפסת
 7. סובב את סל הפלט של המהדק-מערם למקומו.
  איור : סובב את הסל למקומו
 8. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת. נורית ההפעלה של המהדק-מערם תדלוק.
  איור : הפעל את המדפסת
 9. OS X: רשימת האפשרויות המותקנות אמורה להתעדכן באופן אוטומטי במהלך עבודת ההדפסה הראשונה לאחר התקנת האביזר. אם לא, בצע את השלבים הבאים:
  1. מתוך תפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
  2. בחר באפשרות Print & Scan (הדפסה וסריקה) (או Printers & Scanners) (מדפסות וסורקים).
  3. בחר את המדפסת, בחר באפשרות Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים), ולאחר מכן בחר באפשרות Driver (מנהל התקן).
  4. הגדר ידנית את תצורת האביזר.
  Windows 8.0 ו-Windows 8.1: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. גלול אל הפינה השמאלית התחתונה של המסך, ולחץ לחיצה ימנית על החלון המוצג.
  2. בחר באפשרות לוח הבקרה. תחת חומרה וקול, בחר באפשרות הצג התקנים ומדפסות.
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת.
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. באזור אפרויות להתקנה, אם האפשרות קביעת תצורה אוטומטית קיימת, בחר באפשרות עדכן כעת. אם האפשרות קביעת תצורה אוטומטית לא קיימת, התקן באופן ידני את האביזר על-ידי פתיחת הקטגוריה המתאימה ובחירה באביזר.
  Windows XP, ‏Windows Vista®‎ ו-Windows 7: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. ודא כי המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת.
  2. פתח את תפריט 'התחל' של Windows, ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות (או על מדפסות ופקסים עבור XP).
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת (או מאפיינים עבור XP).
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. לחץ על המקטע אפשרויות להתקנה.
  6. בתיבה הנפתחת, ליד קביעת תצורה אוטומטית, בחר באפשרות עדכן עכשיו.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏