ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553 - אבחון לוח הבקרה

מצב אבחון של מסך מגע (M553x בלבד)
השתמש באבחון בסעיף זה כדי לבדוק את החומרה של לוח הבקרה ואת הקושחה המשובצת. בדיקות אלה הן יעילות לבדיקת הפונקציונליות של לוח הבקרה ללא קשר לאבחון המערכת של לוח הבקרה של המדפסת. כדי לבדוק את לוח הבקרה באמצעות אבחון המערכת, ראה אבחון מערכת לוח הבקרה (לוח בקרה עם מסך מגע).
 1. אתר את לחצן הגישה לבדיקות האבחון בחלקו האחורי של לוח הבקרה.
  איור : לחצן גישה לבדיקות אבחון
 2. לחץ על לחצן הגישה לאבחון. לחץ שוב ושוב על הלחצנים למעבר על סוגי האבחון הקיימים.
    הערה:
  דרוש עט, עיפרון או חפץ קהה קטן אחר, כדי ללחוץ על הלחצן.
    הערה:
  בעת לחיצה על הלחצן, הוא יאיר בירוק.
  איור : לחץ על לחצן הגישה לאבחון
 3. מופיע מסך צהוב (לאחר הלחיצה הראשונה על הלחצן) המציין כי קושחת לוח הבקרה היא בגרסה A (מסך מגנטה מציין קושחה בגרסה B).
    הערה:
  אם מופיע במסך צבע אחר, פנה אל היחידה העסקית העולמית (GBU) כדי לקבוע את גרסת הקושחה.
    הערה:
  לאחר 4 שניות של חוסר פעילות, מצב האבחון חורג ממגבלת הזמן ותתבצע יציאה ממנו.
  איור : לוח הבקרה גרסה A מסך צהוב
 4. גע במסך כדי לעבור במסך דרך האפשרויות הבאות:
  • מסך אדום, מסך ירוק ומסך כחול.
  • חמש רמות בהירות של מסך לבן.
  • מסך שחור סופי.
     הערה:
   כאשר המסך השחור הסופי מוצג, לחץ על לחצן הבית כדי לעבור בין מסכי האבחון ולבדוק את הפונקציונליות שלו.
  איור : גע במסך כדי להתקדם במסכים הצבעוניים
 5. לחיצה על לחצן בדיקות האבחון כשהמסך השחור מוצג, תביא ליציאה ממצב האבחון.
  איור : יציאה ממצב האבחון
אבחון מערכת לוח הבקרה (לוח בקרה עם מסך מגע)
השתמש באבחון בסעיף זה כדי לבדוק את החומרה ואת הצג של לוח הבקרה באמצעות אבחון המערכת של קושחת המדפסת.
פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה
פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה מלוח בקרה עם מסך מגע
 1. גע בלוגו של HP במרכז תצוגת לוח הבקרה כאשר אתה רואה 1/8 תחת הלוגו.
  איור : פתח את תפריט האתחול מראש
 2. במסך התפריט Pre-boot (אתחול מראש), השתמש בלחצנים הבאים כדי לנווט בבדיקות.
   איור : תפריט אתחול מראש
  1. השתמש בלחצן זה כדי לראות מידע נוסף על פריט שנבחר.
  2. השתמש בלחצן זה כדי לגלול מעלה בפריטי תפריט.
  3. השתמש בלחצן זה כדי לבחור פריט תפריט מסומן.
  4. השתמש בלחצן זה כדי לגלול מטה בפריטי תפריט.
  5. השתמש בלחצן זה כדי לחזור לתפריט הקודם.
  6. אינו בשימוש.
  7. השתמש בלחצן זה כדי לצאת מבדיקת אבחון.
 3. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎+3 Administration ‏(‎+3: ניהול), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  איור : גש לתפריט הניהול
 4. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎+E CP Diagnostics ‏(‎+ E CP אבחון), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
    הערה:
  ייתכן שתידרש סיסמת מנהל מערכת כדי להמשיך.
  איור : גש לתפריט האבחון
בדיקת מסך
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. כאשר האפשרות 1 Screen Test (בדיקת מסך 1) מסומנת, לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  איור : פתח את בדיקת המסך
 3. מסך ההדרגה האנכית הכחולה מופיע.
  איור : מסך ההדרגה האנכית הכחולה
 4. גע במסך המגע כדי לגלול דרך מסכי הבדיקה הנותרים של מסך המגע.
    הערה:
  גע בלחצן הבית כדי לצאת מהבדיקה.
  הדרגה אנכית ירוקה
  הדרגה אנכית אדומה
  הדרגה אופקית כחולה
  הדרגה אופקית ירוקה
  הדרגה אופקית אדומה
  שילוב אופקי של כחול ושחור
  שילוב אופקי של ירוק ושחור
  שילוב אופקי של אדום ושחור
  שילוב אנכי של כחול ושחור
  שילוב אנכי של ירוק ושחור
  שילוב אנכי של אדום ושחור
  שחור עם מרכז לבן
  לבן עם מרכז שחור
  לוח שחמט
  פסים צבעוניים
  רישות כחול ירוק
בדיקת מגע
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎2 Touch Test ‏(2 בדיקת מגע), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  איור : פתח את בדיקת המגע
 3. השתמש באצבע כדי לגעת ברשת הלבנה בצג.
  איור : גע ברשת הלבנה
 4. סימן מופיע ברשת במקום שבו נגעת בה.
    הערה:
  גע בלחצן הבית כדי לצאת מהבדיקה.
  איור : אמת את הסימן
בדיקת SoftKey
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎3 SoftKey Test ‏(3 בדיקת מקש מתוכנת), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  איור : פתח את בדיקת Softkey
 3. כאשר תתבקש, גע בלחצן Home (בית).
  איור : גע בלחצן Home (בית)
 4. אם הבדיקה תושלם בהצלחה, יופיע המסך הבא בצג.
    הערה:
  גע במסך כדי לצאת מהבדיקה.
  איור : בדיקה מוצלחת
בדיקת תאורה אחורית
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎4 Backlight Test ‏(4 בדיקת תאורה אחורית), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  לאחר בחירה באפשרות 4 Backlight Test ‏(4 בדיקת תאורה אחורית), המסך יעומעם באופן אוטומטי, ולאחר מכן יחזור לבהירות מלאה.
    הערה:
  גע במקש כלשהו כדי לצאת מהבדיקה.
  איור : פתח את בדיקת התאורה האחורית
בדיקת קול
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎5 Sound Test ‏(5 בדיקת קול), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
  לאחר בחירה באפשרות 5 Sound Test ‏(5 בדיקת קול), המדפסת תשמיע סדרה של צלילים.
    הערה:
  גע במקש כלשהו כדי לצאת מהבדיקה.
  איור : פתח את בדיקת הקול
בדיקת המקלדת
  הערה:
בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה כוללות את הפריט ‎6 Keyboard Test ‏(6 בדיקת מקלדת). עבור מדפסת זו, בדיקה זו אינה חוקית.
אם ‎6 Keyboard Test ‏(6 בדיקת מקלדת) נפתחה, יש לכבות את המדפסת כדי לצאת מהבדיקה.
HP לא ממליצה לכבות את אספקת המתח של המדפסת במהלך בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
אין לפתוח את בדיקת המקלדת
איור : אין לפתוח את בדיקת המקלדת
גירסה
 1. פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה. ראה פתח את בדיקות אבחון המערכת של לוח הבקרה.
 2. השתמש בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל האפשרות ‎7 Version ‏(‎7 גירסה), ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בה.
    הערה:
  גע במקש כלשהו כדי לצאת מהבדיקה.
  בחר באפשרות ‎7 Version ‏(7 גירסה) כדי להציג את סוגי המידע הבאים:
  • מזהה לוח
  • חומרה (גירסה)
  • קושחה (גירסה)
  • חומרת KB (גירסה)
  • יצרנית KB (גירסה)
  • ספק ה-LCD
  • גירסת בקרי מגע
  איור : פתח את בדיקת הקול

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏