תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 7510 - החלפת מחסניות דיו

מסמך זה מיועד למדפסות HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One.
החלף מחסניות שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

החלפת מחסניות דיו

הסר והחלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך מאוד.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת ואל תנסה להדפיס כאשר אחת ממחסניות הדיו הוצאה מהמדפסת. פעולה זו עלולה לגרום נזק במערכת הדיו, לגרום לכך שידלוף דיו מראש ההדפסה או לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 3. דחוף פנימה את חלקה הקדמי של מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך כדי להוציא אותה מהתושבת.
  איור : הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
 4. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה.
 5. החזק את מחסנית הדיו החדשה כך שמגעי המחסנית מופנים כלפי המדפסת.
 6. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחוף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תינעל למקומה בנקישה.
  הערה:
  ודא שהאות שעל מחסנית הדיו מתאימה לאות ולנקודה הצבעונית שעל תושבת המחסנית.
  איור : הכנס את מחסנית הדיו לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה.
 7. במידת הצורך, חזור על שלבים אלה‏ כדי להחליף מחסניות דיו אחרות.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  מחסניות הדיו שלך הותקנו.

שאלות נפוצות

סקור את רשימת השאלות הנפוצות ביחס להחלפת מחסניות דיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏