תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 7510 - העתקת מסמכים או תצלומים

מסמך זה מיועד למדפסות HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One.
תוכל להשתמש במדפסת כדי ליצור עותקים של מסמכים ותצלומים.

שלב 1: טעינת המסמך או התצלום

טען את המסמך המקורי במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על גבי משטח הזכוכית של הסורק. השתמש בסורק כדי להעתיק תצלומים מקוריים או כדי ליצור עותק דו-צדדי.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. טען את המסמך או את התצלום המקוריים:
  • מזין מסמכים אוטומטי: הנח את המסמך במגש מזין המסמכים, כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון נכנס ראשון לתוך המגש. התאם את מכווני הרוחב לפריט. בלוח הבקרה מוצג המסמך המקורי נטען.
   איור : הכנס את הפריט למזין המסמכים האוטומטי כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה
   תמונה: הכנס את הפריט למזין המסמכים האוטומטי כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה
     שים לב:
   אל תטען תצלומים במזין המסמכים האוטומטי. השתמש במקום זאת במשטח הזכוכית של הסורק, כדי למנוע נזק לתצלומים.
  • משטח הזכוכית של הסורק: הנח את המקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב למשטח הזכוכית ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.
   איור : הנח את הפריט כשצדו המודפס פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק
   תמונה: הנח את הפריט כשצדו המודפס פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק

שלב 2: העתקת המסמך או התצלום

השתמש בתפריט העתקה בלוח הבקרה של המדפסת כדי לבחור את הגדרות ההעתקה ולהתחיל את עבודת ההעתקה.
 1. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרות העתק.
 2. עשה החלקה מהירה אל מספר ההעתקים הרצוי, או גע בלוח המקשים ולאחר מכן הזן מספר.
 3. גע בסמל הצגה לפני הדפסה (), חתוך את התמונה שלך ולאחר מכן גע בלחצן אחורה ().
 4. גע בסמל הגדרות (), ולאחר מכן ציין את הגדרות ההעתקה המתקדמות הרצויות:
  • גע באפשרות בהיר יותר/כהה יותר, החלק את לחצן כדי לבחור את רמת הכהות, ולאחר מכן גע ב-בוצע.
   גע באיכות כדי לבחור ברמת איכות ספציפית. בחירה באפשרות טיוטה גורמת להפקה מהירה של עותק תוך שימוש בפחות דיו. בחירה באפשרות רגילה גומרת להפקה של עותק באיכות סטנדרטית. בחירה באפשרות מיטבית גורמת להפקה של עותק בפירוט רב יותר.
  • גע באפשרות שיפורים כדי לבחורת בהגדרות ספציפיות לתדפיס או לתצלום.
  • איסוף עותקים: גע באיסוף, ולאחר מכן גע בהפעל כדי לאסוף כמה עותקים.
  • הזזת השוליים: גע בהזזת שוליים, ולאחר מכן גע בהפעל בכדי להפיק דפים עם שוליים שזזו אל הצד השמאלי של הדף.
  • שינוי גודל המסמך המקורי: גע בשינוי גודל, גע במותאם אישית, הזן ערך בין 25% ל-400% כדי להקטין את העותק או להגדיל אותו, ולאחר מכן גע בבוצע.
  • שמור את ההגדרות המתקדמות: בחר בשמור את ההגדרות הנוכחיות כדי לשמור את ההגדרות המתקדמות לאחר זה עבודת ההעתקה, ולאחר מכן גע בשמור.
 5. לחץ על הלחצן חזרה () כדי לחזור למסך ההעתקה.
 6. גע באפשרות שחור או התחל בשחור כדי להתחיל בעבודת ההעתקה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏