ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - דיו שחור אינו מודפס ובעיות נוספות באיכות ההדפסה

מסמך זה מיועד למדפסות HP DeskJet Ink Advantage 5645‏, ENVY 5640‏, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665, 7640, 7644, 7645, OfficeJet 5740‏, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 8040 עם Neat ו-8045 e-All-in-One.
האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים דהויים או עם פסים, הדפסה ללא צבע שחור או צבעים אחרים, מסמכים עם טקסט מטושטש או לא ברור, כתמים או מריחות של דיו ובעיות אחרות של איכות הדפסה.
מתאים אך ורק למערכת הפעלה Windows: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף של הדפסת דפים עם תווים מוזרים או משובשים ב-Windows.
איור : דוגמה של טקסט משובש, מעורבב או חסר הגיון, או של עבודת הדפסה שלא הושלמה
תמונה: טקסט משובש ולא הגיוני, ותדפיס לא מלא
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
פתרון שני: הנח למדפסת לנוח
בעיות רבות באיכות ההדפסה, כגון טקסט שחור לא ברור או בעיות המתרחשות עם מחסניות חדשות שהותקנו, נפתרות באמצעות תהליך השירות האוטומטי של המדפסת. אינך נדרש לעשות דבר. איכות ההדפסה אמורה להתחיל להשתפר בתוך מספר שעות.
 • אם שירות התחזוקה האוטומטי פתר את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם שירות התחזוקה האוטומטי לא פתר את הבעיה, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: בדיקת הנייר
פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי לוודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
  הערה:
נייר מסוג לא מתאים, נייר פגום או נייר שאינו נתמך עלול לגרום פסים אנכיים בתדפיסים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
איור : קווים אופקיים בתדפיס
תמונה: קווים אופקיים בתדפיס.
אם בתדפיס שלך מופיעים קווים אופקיים או בעיות אחרות באיכות ההדפסה פרט לקווים אנכיים, המשך לשלב הבא.
איור : קווים אנכיים בתדפיס
תמונה: קווים אנכיים בתדפיס.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר לעיל במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו. קווים אנכיים בעותקם ניתנים לעתים קרובות לתיקון על-ידי ניקוי משטח הזכוכית של הסורק.
לאחר בדיקת הנייר, נסה שוב להדפיס.
פתרון רביעי: בדיקת הגדרות ההדפסה
בדוק את הגדרות ההדפסה ווודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
פתרון חמישי: ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים
אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, פעל על פי השלבים הבאים כדי לפתור את הבעיה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרות, ולאחר מכן גע בסמל ההגדרות (). כעת יוצג תפריט ההגדרות.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל תחזוקת מדפסת, ולאחר מכן גע באפשרות תחזוקת מדפסת.
 4. גע בנקה מריחות בעמוד.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הם תופעה תקינה.
 5. אחרי שהמדפסת תדפיס דף בדיקה, גע ב-OK.
 6. בדוק את הדף שהודפס כדי לראות אם הבעיה נפתרה.
פתרון שישי: בדיקת מפלסי הדיו המשוערים, ולאחר מכן החלפת מחסניות ריקות או כאלה שעומדות להתרוקן
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים, ולאחר מכן החלף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
שלב 1: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים.
בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל הדיו כדי להציג את רמות הדיו () המשוערות הנוכחיות.
איור : דוגמה של רמות הדיו המשוערות כאשר המחסניות מלאות
תמונה: דוגמה למפלסי דיו משוערים.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
 • אם באף אחת מהמחסניות לא חסר דיו, אין צורך להחליף אותן עדיין. המשך לפתרון הבא.
 • אם אחת ממחסניות הדיו או כמה מהן עומדות להתרוקן, המשך לשלב הבא כדי להחליף אותן.
שלב 2: החלף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את דלת הגישה אל המחסנית באמצעות הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת הידיות או מתחת לשתי הידיות שבצידי דלת הגישה למחסנית והרם אותה/אותן.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהדלת סגורה לגמרי.' גם האפשרות החלף דיו מוצגת בפינה הימנית התחתונה של מסך המגע.
 3. גע בהחלף דיו כדי לצפות במסך המגע בסרט על החלפת המחסניות (אופציונאלי).
 4. לחץ בעדינות על המחסנית הריקה או הכמעט ריקה כלפי מטה, כדי לשחרר אותה.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  תמונה: לחץ מטה על המחסנית
  • הוצא את המחסנית מתוך החריץ השמאלי כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.
  • הוצא את המחסנית מתוך החריץ הימני כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשחור.
 5. משוך את המחסנית כלפיך ומחוץ לתושבת שלה, והנח אותה בצד לשם מיחזור.
    הערה:
  מחזר מחסניות ריקות או כמעט ריקות. התכנית של HP למיחזור חומרי הזנת דיו מתכלים זמינה במדינות/אזורים רבים, והמיחזור אינו עולה כסף.
 6. הוצא את המחסנית החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של המחסנית.
  איור : הוצא את המחסנית מתוך אריזתה
  תמונה: הוצא את המחסנית מתוך אריזתה
 7. משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את סרט ההגנה מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי המחסנית או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי המחסנית או בנחירי הדיו
 8. החלק את המחסנית החדשה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחף את המחסנית בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה
  תמונה: הכנס את המחסנית החדשה
 9. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות. כאשר הדלת סגורה לחלוטין, המסך דלת פתוחה עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהמכסה או הדלת סגורים לחלוטין.' נעלמת, והמדפסת חוזרת אל מסך הבית.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 11. גע באישור.
 12. המתן עד שהמדפסת תכייל ותיישר את המחסניות. בסיום היישור, המדפסת תדפיס דף יישור.
 13. גע באישור ואז השלך או מחזר את עמוד היישור.
פתרון שביעי: הדפסה והערכה של דוח אבחון איכות הדפסה, ולאחר מכן פתרון בעיות של פגמים
בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ולאחר מכן להעריך דוח אבחון של איכות הדפסה.
שלב 1: הדפס דוח אבחון איכות הדפסה
פעל על פי השלבים הבאים, כדי להדפיס דוח 'אבחון איכות הדפסה'.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל U.S. Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות (). כעת יוצג תפריט ההגדרות.
 3. גע באפשרות דוחות, ולאחר מכן גע באפשרות דוח איכות הדפסה. יודפס עמוד לאבחון איכות ההדפסה.
איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה ללא פגמים
תמונה: דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה ללא פגמים.
איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה עם פגמים
תמונה: דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה עם פגמים.
 • אם אינך מבחין בפגמים בדף הניסיון, מחסניות הדיו ומנגנון ההדפסה פועלים כראוי. אל תמשיך אל שלבי פתרון הבעיות הבאים במסמך זה. אם התדפיסים עדיין אינם משביעי רצון, נסה את ההנחיות הכלליות הבאות לשמירה על איכות ההדפסה.
  • ודא שהרזולוציה בתמונה שאתה מדפיס גבוהה מספיק. תמונות המוגדלות יתר על המידה עשויות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת או באמצעות יישום תוכנה אחר. ייתכן שהבעיה לא תוצג בקצה השני של התדפיס.
  טקסט משובש ולא הגיוני, ותדפיס לא מלא (גרפיקה)
  ‏Windows בלבד: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף של הדפסת דפים עם תווים מוזרים או משובשים ב-Windows
 • אם תראה פגם אחד או יותר מאלה בדף הבדיקה, המשך לשלב הבא.
שלב 2: בחן את משבצות הצבע כדי לזהות פגמים
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם יש פגמים במשבצות הצבע.
 1. בדוק את משבצות הצבע בדוח של אבחון איכות ההדפסה.
  איור : דוגמה למשבצות צבע ללא פגמים
  תמונה: דוגמה למשבצות צבע ללא פגמים.
 2. אם במשבצות הצבע לא מופיעים קווים לבנים, והן לא דהויות ולא חסרות, דלג אל השלב לבדיקת היישור.
 3. אם במשבצות צבע כלשהן מופיעים קווים לבנים, או שהן דהויות או חסרות לגמרי, המשך לשלב הבא לניקוי המחסניות.
שלב 3: ניקוי המחסניות
בצע את השלבים הבאים לניקוי המחסניות דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרה (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. נגב את התצוגה כלפי מעלה ואז גע בתחזוקת מדפסת.
 4. לחץ על נקה מחסניות. יודפס הדוח 'אבחון איכות הדפסה'.
 5. נסה שנית להדפיס דוח אבחון איכות הדפסה.
  • אם איכות ההדפסה אינה סבירה, לחץ על המשך כאשר תתבקש להמשיך לרמת הניקוי הבאה. במידת הצורך, חזור על צעדים אלה עבור שלב בניקוי השלישי.
     הערה:
   אם ראש ההדפסה סתום מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. במקרה כזה, יש להמתין 30 דקות לפני שמבצעים שוב את כל שלושת רמות הניקוי.
  • אם איכות ההדפסה סבירה, גע בבוצע כאשר תתבקש להמשיך לרמת הניקוי הבאה. אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
 6. בדוק את איכות ההדפסה בדו"ח אבחון ההדפסה.
  הערה:
כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
שלב 4: בדוק אם יש פגמים בקווי היישור ובמשבצת היישור
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם יש פגמים בקווי היישור ובמשבצת היישור.
 1. בדוק את קווי היישור ומשבצת היישור בדוח של אבחון איכות ההדפסה.
  איור : דוגמה לקווי היישור ולמשבצת היישור
  תמונה: דוגמה לקווי היישור ולמשבצת היישור.
 2. אם קווי היישור ישרים ומחוברים, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 3. אם יש קווים ‏שאינם ישרים ומחוברים, המשך לשלב הבא ליישור המדפסת.
שלב 5: יישור המדפסת
בצע את השלבים הבאים כדי ליישר את המדפסת דרך לוח הבקרה.
 1. טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל U.S. Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כלפי מטה ואז גע בתחזוקת מדפסת.
 4. גע באפשרות יישור המדפסת‏.
 5. לאחר שהמדפסת תדפיס את דף היישור, גע ב-OK ולאחר מכן מחזר או השלך את דף היישור.
 6. הדפס דוח נוסף של אבחון איכות הדפסה כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם בדוח של אבחון איכות ההדפסה יש סימני טביעות או מריחה, המשך לשלב הבא כדי לנקות את האזור שסביב חרירי הדיו.
 • אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, ודוח אבחון איכות ההדפסה אינו כולל סימני טביעות או מריחה, דלג לפתרון הבא כדי להחליף את המחסנית הבעייתית.
שלב 6: ניקוי האזור סביב חרירי הדיו
בצע שלבים אלה אך ורק אם בדף הבדיקה מופיעים בבירור סימנים של טקסט מרוח או כתמים. אם אתה רואה סימני טביעות או מריחה על התדפיסים, בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את האזור סביב חרירי הדיו.
איור : דוגמה לטקסט מרוח
תמונה: דוגמה לטקסט מרוח
איור : דוגמה לטקסט עם סימני טביעות
תמונה: דוגמה לטקסט עם סימני טביעות
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (נייר סינון של קפה "פילטר" מתאים למטרה זו)
  • מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עשויים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק למחסניות)
     שים לב:
   אין להשתמש בחומרים לניקוי ראשי הדפסה או באלכוהול לניקוי מגעי המחסנית. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית או למדפסת.
 2. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 3. פתח את דלת הגישה אל המחסנית באמצעות הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת הידיות או מתחת לשתי הידיות שבצידי דלת הגישה למחסנית והרם אותה/אותן. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהדלת סגורה לגמרי.' גם האפשרות החלף דיו מוצגת בפינה הימנית התחתונה של מסך המגע. אינך נדרש לבחור באפשרות זו בשלב זה.
 4. לחץ קלות כלפי מטה על אחת מהמחסניות כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך אל מחוץ לתושבת שלה.
  איור : לחץ כלפי מטה כדי להסיר את המחסנית
  תמונה: לחץ כלפי מטה כדי להסיר את המחסנית
    שים לב:
  אין להסיר את שתי המחסניות בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית בנפרד. אין להשאיר מחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 5. אחוז במחסנית בצדדיה.
  איור : אחוז במחסנית בצדדיה
  תמונה: אחוז במחסנית בצדדיה.
 6. בדוק אם על מגעי מחסנית הדיו הצטברו דיו ולכלוך.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 7. הרטב מקלון גומי ספוגי או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 8. נקה בספוגית את פני השטח ואת הקצוות סביב חריר הדיו.
    שים לב:
  אין לנקות את משטח חריר הדיו.
   איור : נקה את האזור סביב חריר הדיו
   תמונה: חריר הדיו ומגעי המחסנית.
  1. משטח החריר - אל תנקה
  2. האזור סביב חריר הדיו - נקה
  3. מגעי המחסנית - אל תנקה
 9. הנח את המחסנית בצד למשך 10 דקות כדי שהאזור שניקית יתייבש, או השתמש במקלון צמר גפן חדש כדי לייבשו.
 10. הכנס מחדש את המחסנית על-ידי החלקתה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחוף את המחסנית בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס מחדש את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתוך התושבת השמאלית.
  • הכנס מחדש את המחסנית להדפסה בשחור לתוך התושבת הימנית.
  איור : הכנס בחזרה את המחסנית
  תמונה: הכנס בחזרה את המחסנית
 11. חזור על שלבים אלה כדי לנקות מסביב לחרירים במחסנית השנייה.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 13. אם המדפסת אינה מתחילה לפעול באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעילה.
פתרון שמיני: החלף את המחסנית הבעייתית
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסנית הבעייתית אם הבחנת בפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה והשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, גם אם במחסנית לא חסר דיו. המחסנית הבעייתית היא זו שהדפיסה את הפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, כפי שתואר לעיל במסמך זה.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
שלב 2: החלף את המחסנית הבעייתית
בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסנית הבעייתית.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את דלת הגישה אל המחסנית באמצעות הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת הידיות או מתחת לשתי הידיות שבצידי דלת הגישה למחסנית והרם אותה/אותן.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהדלת סגורה לגמרי.' גם האפשרות החלף דיו מוצגת בפינה הימנית התחתונה של מסך המגע.
 3. גע בהחלף דיו כדי לצפות במסך המגע בסרט על החלפת המחסניות (אופציונאלי).
 4. לחץ בעדינות על המחסנית הריקה או הכמעט ריקה כלפי מטה, כדי לשחרר אותה.
  איור : לחץ מטה על המחסנית
  תמונה: לחץ מטה על המחסנית
  • הוצא את המחסנית מתוך החריץ השמאלי כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.
  • הוצא את המחסנית מתוך החריץ הימני כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשחור.
 5. משוך את המחסנית כלפיך ומחוץ לתושבת שלה, והנח אותה בצד לשם מיחזור.
    הערה:
  מחזר מחסניות ריקות או כמעט ריקות. התכנית של HP למיחזור חומרי הזנת דיו מתכלים זמינה במדינות/אזורים רבים, והמיחזור אינו עולה כסף.
 6. הוצא את המחסנית החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של המחסנית.
  איור : הוצא את המחסנית מתוך אריזתה
  תמונה: הוצא את המחסנית מתוך אריזתה
 7. משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את סרט ההגנה מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי המחסנית או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי המחסנית או בנחירי הדיו
 8. החלק את המחסנית החדשה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ודחף את המחסנית בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנס את המחסנית החדשה
  תמונה: הכנס את המחסנית החדשה
 9. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות. כאשר הדלת סגורה לחלוטין, המסך דלת פתוחה עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהמכסה או הדלת סגורים לחלוטין.' נעלמת, והמדפסת חוזרת אל מסך הבית.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 11. גע באישור.
 12. המתן עד שהמדפסת תכייל ותיישר את המחסניות. בסיום היישור, המדפסת תדפיס דף יישור.
 13. גע באישור ואז השלך או מחזר את עמוד היישור.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏