תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - השימוש בתוכנת HP OMEN Control כדי להתאים אישית את מקלדת המשחקים במחשבים ניידים HP Omen 15-5000

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP OMEN 15-5000.
תוכנת HP OMEN Control היא תוכנת עזר המאפשרת לך להתאים את המקלדת שלך לצרכי המשחק הספציפיים שלך.
הערה:
מידע זה חל רק HP OMEN 15-5000. אם אתה מחפש הוראות תאורת מקלדת עבור OMEN X של HP 17-ap000, עבור אל HP OMEN Command Center.

סרט זה מסביר כיצד להשתמש בתוכנת HP OMEN Control כדי להתאים אישית את מקלדת המשחקים שלך

פתיחת HP OMEN Control

כדי לפתוח את HP OMEN Control, במסך 'התחל', הקלד HP OMEN Control כדי לפתוח את הצ'ארם 'חיפוש'. בחר בHP OMEN Control ברשימת תוצאות החיפוש.
איור : תוצאות חיפוש HP OMEN Control
תוצאות חיפוש HP OMEN Control
יופיע המסך של HP OMEN Control. באמצעות מסך זה ניתן לנהל את הפרופילים של המקלדת, להקצות ערכים למקשים, להגדיר את תאורת המקלדת, ולהשתמש במאפיינים המתקדמים של המקלדת.
איור : מסך HP OMEN Control
 מסך HP OMEN Control

עבודה עם פרופילים של משתמשים

פרופיל משתמש הוא קבוצה של הגדרות מותאמות אישית שנשמרו עבור משחק או שחקן ספציפיים.
כדי ליצור פרופיל משתמש, השלם את השלבים הבאים.
 1. תחת פרופיל, לחץ על סימן הפלוס (+).
  פרופיל 1, יחד עם שילוב מקשי קיצור להשקת הצגת הפרופיל בתיבה.
  איור : יצירת פרופיל חדש
  יצירת פרופיל חדש
 2. כדי לשנות את השם, לחץ על החץ הימני () ובחר ערוך שם מהתפריט הנגלל. לאחר מכן, הקלד את השם החדש בתיבת השם.
  איור : שינוי שם הפרופיל
  שינוי שם הפרופיל
  השם החדש מוצג בתיבת השם.
  איור : השם החדש מופיע
  השם החדש מופיע
 3. כדי להקצות מחדש את המפתחות עיין בתכנות מקשי המשחק.
 4. כדי לשנות את תאורת המקלדת עבור פרופיל, ראה התאמה אישית של התאורה עבור כל אזור של המקלדת.
 5. כדי לערוך שינויים בהגדרות מתקדמות, ראה שימוש בהגדרות מקלדת מתקדמות.
 6. חזור על צעדים אלה כדי להוסיף פרופילים נוספים.
כדי ליצור עותק של פרופיל, לחץ לחיצה ימנית על הפרופיל שאתה רוצה לשכפל ואז בחר שכפל בתפריט הפרופיל הנגלל.
כדי למחוק פרופיל, לחץ לחיצה ימנית על הפרופיל שאתה רוצה למחוק ואז בחר מחק בתפריט הפרופיל הנגלל.
כדי לשנות את מקשי הקיצור המשיקים את הפרופיל, לחץ על הקצאת קיצורים ובחר את מקשי הקיצור החדשים.
איור : שינוי מקשי הקיצור
 שינוי מקשי הקיצור

תכנות מקשי המשחק

יש במקלדת ששה מקשי משחק ברי תכנות עם עד לחמש הגדרות שונות בכל אחד.
איור : מקשי משחק ברי תכנות
מקשי משחק ברי תכנות
המספר הכולל של שילובי מקשים שונים שניתן ליצור הוא 30 כאשר משתמשים בהם לבד או בשילוב עם מקשי fn‏, ctrl‏, alt‏, או shift.
איור : שילובי מקשי משחק
שילובי מקשי משחק
פעל על פי השלבים הבאים כדי לתכנת את המקשים.
 1. בחר את לשונית הקצאת המקשים, ואז לחץ על הפרופיל שאתה רוצה לשנות. לאחר מכן לחץ על לחץ כדי להגדיר בתיבת ההקצאה הסמוכה למקש שברצונך לתכנת. כך למשל, אם ברצונך לתכנת את המקש P1 עבור פרופיל המשחק XYZ לחץ על התיבה הסמוכה למקש P1.
  המילים לחץ כדי להגדיר משתנות למילים הזן מקשים.
  איור : תכנות המקשים
  תכנות המקשים
 2. הקלד את הקצאת המקש החדשה. כך למשל, אם ברצונך להקצות את המקש P1 לשילוב בין המקש Shift והמקש S לחץ על המקשים Shift ו- S במקלדת שלך.
  שילוב המקשים יוצג בתיבת ההקצאה.
  איור : שילוב מקשים
  שילוב מקשים
 3. תוכל גם לתכנת מחדש את הדרך בה פועל מקש P1 כאשר משלבים אותו עם מקש ה-fn מקש ה-shift, מקש ה-alt ומקש ה-ctrl. כדי לעשות זאת, לחץ על שילוב המקשים והזן את הפונקציה.
 4. אם ברצונך למחוק את שילוב המקשים, לחץ על ה- X האדום בתיבה.
 5. כדי לשנות את תאורת המקלדת עבור פרופיל, ראה התאמה אישית של התאורה עבור כל אזור של המקלדת.
 6. כדי לערוך שינויים בהגדרות מתקדמות, ראה שימוש בהגדרות מקלדת מתקדמות.
קיצורי מקלדת: ניתן לאפשר או להשבית במחשב הנייד שלך שלושה מקשי קיצור. מקשים אלה והפונקציות שלהם מתוארים בטבלה הבאה.
קיצורי מקלדת
שילוב מקשים
תיאור
fn + f
מפעיל את מאווררי המחשב במהירות מירבית.
fn + r
מכבה ומדליק את משטח המגע.
fn + t
מכבה ומדליק את מאפייני מסך המגע.
למידע על ההשבתה של מקשי הקיצור, ראה שימוש בהגדרות מקלדת מתקדמות.

התאמת התאורה לכל אזור במקלדת

למקלדת יש אזורי מקלדת מוארים, ברי תכנות, המסייעים לך ללחוץ על המקש הנכון, גם כאשר המחשב הנייד שלך נמצא בסביבה שהתאורה בה נמוכה. באמצעות HP OMEN Control תוכל להתאים אישית את הצבעים של כל אזור עבור כל פרופיל משחק.
הערה:
כאשר אתה מגדיר לראשונה את המחשב שלך, כל אזורי התאורה מוארים בצבע אדום.
  איור : זיהוי אזורי התאורה
  זיהוי אזורי התאורה
 1. לחצן הפעלה
 2. רמקולים
 3. מקשי משחק ברי תכנות
 4. אזור שמאל
 5. מפתחות WASD
 6. אזור מרכז
 7. אזור ימין
 8. מאוורר
הערה:
תאורת לחצן ההפעלה זמינה רק בדגמים נבחרים.
הערה:
צבע המאוורר תמיד אדום.
כדי להתאים אישית את אזורי התאורה בהתאם לפרופיל המשתמש, השלם את הצעדים הבאים.
 1. בחר בלשונית תאורה.
  איור : בחירת הלשונית 'תאורה'
  בחירת הלשונית 'תאורה'
 2. לחץ על אזור התאורה שברצונך להתאים אישית בתמונת המקלדת.
  איור : בחירת אזור התאורה מתמונת המקלדת
  בחירת אזור התאורה מתמונת המקלדת
  תוכל גם לבחור אזור תאורה מתפריט נגלל. כדי לעשות זאת, לחץ על החץ כלפי מטה () בתיבת מרכז ובחר את האזור.
  איור : בחירת אזור התאורה מהתפריט הנגלל
  בחירת אזור התאורה מהתפריט הנגלל
 3. כדי להחליף את צבע האזור, לחץ על התיבה הצבעונית מתחת למרכז, בחר צבע חדש מתוך לוח הצבעים ואז לחץ אישור.
  איור : בחירת צבע חדש
  בחירת צבע חדש
 4. חזור על שלבים אלה עבור כל אזור תאורה שאתה רוצה לשנות עבור כל פרופיל משתמש.
עצה: תוכל גם לבחור צבע אחד וליישם אותו לכל אזורי התאורה בבת אחת.

שימוש בהגדרות מקלדת מתקדמות

תוכל להשתמש בהגדרות מקדלת מתקדמות כדי להשבית מקשים שונים, להשבית את מסך המגע, להשבית את משטח העקיבה ולשלוט במהירות המאוורר. תוכל גם להקצות ברירות מחדל למקשי הפונקציות.
כדי לשנות הגדרות אלה, בחר בלשונית המתקדמות.
ההגדרות המתקדמות מחולקות לארבע קטגוריות: השבתת מקשים, המסך ומשטח העקיבה, הגדרות מערכת, וברירות המחדל של מקשי הפונקציות.
איור : הגדרות מקלדת מתקדמות
הגדרות מקלדת מתקדמות
להלן מובא תיאור של כל קטגוריה.
 • השבת מקשים: כדי להשבית את מקשWindows את מקש, caps lock או את מקש תפריט Windows בחר בלשונית מתקדמות ואז לחץ על התיבה הצמודה לשם המקש שאתה רוצה להשבית.
  איור : קטגוריית השבתת מקשים
  קטגוריית השבתת מקשים
 • מסך ומשטח עקיבה:
  כדי להשבית את מסך המגע או את משטח העקיבה כאשר יש עכבר, לחץ על התיבה הצמודה לאפשרות שברצונך להשבית.
  איור : קטגוריית מסך ומשטח עקיבה
  קטגוריית מסך ומשטח עקיבה
  הערה:
  אם תבחר להשבית את מסך המגע, המסך יתאפס אוטומטית כאשר תדליק את המחשב הנייד שלך.
 • הגדרות מערכת: כדי להפעיל את מאווררי המערכת במהירות המרבית שלהם, לחץ על התיבה הסמוכה למאווררים במקסימום.
  איור : קטגוריית הגדרות מערכת
  קטגוריית הגדרות מערכת
 • ברירות מחדל של מקשי פונקציות: על מנת להקצות מקש F לפונקציה חליפית, לחץ על מקש ה-F והפונקציה החיליפית שברצונך להקצות. כך למשל, אם ברצונך להפעיל את מקש F1 כמקש עזרה לחץ על F1 בעמודת מקשי F ואז לחץ על עזרה בעמודת הפונקציות החלופיות.
  איור : החלפת הקצאה של מקש F1
  החלפת הקצאה של מקש F1


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏