תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553 - התקנת תוכנת המדפסת ב-OS X עבור התקנת USB

אפשרויות התקנה ומנהלי הדפסה

סקור את המידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
תקליטור
הורדה
למוצר חדש
התקנה מתקליטור גם היא שיטה מהירה ונוחה, אך עלולה שלא להכיל את התוכנות העדכניות ביותר, אפילו למוצר חדש יותר.
ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP, והיא כוללת את מנהלי ההדפסה העדכניים הספציפיים למוצר, תוכנית התקנה וכלים ניהוליים אחרים.
למוצר ישן יותר
התקנה מתקליטור עלולה שלא לעבוד אם תתקין את המוצר במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק אחרי שיצא המוצר של HP.
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות למוצרים ישנים יותר, ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
על אודות התוכנה
התוכנה בתקליטור עדכנית רק למועד השקת המוצר.
התוכנה הזמינה מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הזמינה למוצר שלך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים לאחר יציאת המוצר והתקליטור לשוק.

התקנת OS X עבור חיבור USB באמצעות התקליטור המצורף לאריזה

 1. חבר כבל USB מסוג A-to-B בין המחשב למוצר.
  הערה:
  HP ממליצה להשתמש בכבל שאורכו לא עולה על 2 מטר.
 2. הכנס את התקליטור של תוכנת מערכת ההדפסה אל כונן התקליטורים. לחץ על סמל המוצר כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה.
  הערה:
  אם מסך תוכנית ההתקנה אינו נפתח באופן אוטומטי כשמכניסים את התקליטור לכונן התקליטורים, לחץ פעמיים על תמונת התקליטור של המוצר בשולחן העבודה כדי לפתוח את מסך הדפדפן של תוכנית ההתקנה, ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל תוכנית ההתקנה.
 3. מסך Introduction (מסך הפתיחה) נפתח. לחץ על הלחצן Continue (המשך) כדי להמשיך.
 4. במסך License (רישיון), בחר את השפה הנכונה מהתפריט, קרא את הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 5. בחלון המוקפץ שנפתח, לחץ על הלחצן Agree (מסכים) כדי לאשר את קבלת הסכם הרישיון.
 6. בחר את היעד להתקנת התוכנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 7. במסך Installation Options (אפשרויות התקנה), בחר אם לבצע התקנה רגילה או התקנה מותאמת אישית.
  • להתקנה רגילה, לחץ כעת על הלחצן Install (התקן).
  • להתקנה מותאמת אישית, לחץ על הלחצן Customize (התאמה אישית). במסך שנפתח, בחר את הרכיבים להתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Install (התקן).
 8. בחלוןהסיסמה המוקפץ שנפתח, הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK.
 9. תוכנית ההתקנה מראה סרגל התקדמות עם התחלת תהליך ההתקנה. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות.
 10. קרא את העצות להפחתת הפגיעה בסביבה, ובסיום לחץ עלContinue (המשך).
 11. מסך Add Printer (הוסף מדפסת) נפתח. לכל סוגי החיבורים, לחץ על הלחצן Add Printer (הוסף מדפסת).
 12. בחיבור רשת, המוצר יתווסף לרשימה באופן אוטומטי. בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן Add (הוסף). לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 13. עם תום ההתקנה, מופיע מסך Summary (סיכום). לחץ על הלחצן Close (סגור) כדי לסגור את תוכנית ההתקנה.

התקנת OS X עבור חיבור USB באמצעות הורדת התוכנה

 1. חבר כבל USB מסוג A-to-B בין המחשב למוצר.
  הערה:
  HP ממליצה להשתמש בכבל שאורכו לא עולה על 2 מטר.
 2. עיין בדף מנהלי התקן והורדות: מנהלי התקן והורדות
 3. אם מופיעה הנחיה, בחר את המוצר מתוך רשימת המוצרים הדומים בדף.
 4. בחר את מערכת ההפעלה המתאימה ולחץ על Next (הבא).
 5. לחץ על Driver (מנהל התקן), ולאחר מכן סקור את אפשרויות ההתקן הזמינות. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למוצר.
  הערה:
  HP ממליצה על האפשרות Full Software Solution (פתרון תוכנה מלא) כדי למטב את הביצועים והמאפיינים של המוצר.
 6. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה).
 7. אם מוצג חלון File Download Security Warning (אזהרת אבטחה לגבי הורדת קובץ), לחץ על Save (שמור), ולאחר מכן עבור למיקום כלשהו במחשב כדי לשמור בו את הקובץ.
 8. לחץ על Save‏ (שמור). הורדת התוכנה למחשב מתבצעת. רשום לעצמך את מיקום הקובץ שנשמר.
 9. בסיום ההורדה, לחץ על Open Folder (פתח תיקייה), ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורד. שם הקובץ מסתיים ב-‎.exe
  הערה:
  אם מסך Download Complete (ההורדה הסתיימה) נסגר, עבור אל המיקום שנשמר עבור קובץ ה-‎.exe, ולאחר מכן לחץ עליו.
 10. קבל את מיקום ברירת המחדל כדי לשמור את הקבצים. לחץ על Next (הבא), ולאחר מכן המתן בזמן שתוכנית ההתקנה מחלצת את הקבצים כדי להתכונן להתקנה.
 11. מסך Introduction (מסך הפתיחה) נפתח. לחץ על הלחצן Continue (המשך) כדי להמשיך.
 12. במסך License (רישיון), בחר את השפה הנכונה מהתפריט, קרא את הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 13. בחלון המוקפץ שנפתח, לחץ על הלחצן Agree (מסכים) כדי לאשר את קבלת הסכם הרישיון.
 14. בחר את היעד להתקנת התוכנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 15. במסך Installation Options (אפשרויות התקנה), בחר אם לבצע התקנה רגילה או התקנה מותאמת אישית.
  • להתקנה רגילה, לחץ כעת על הלחצן Install (התקן).
  • להתקנה מותאמת אישית, לחץ על הלחצן Customize (התאמה אישית). במסך שנפתח, בחר את הרכיבים להתקנה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Install (התקן).
 16. בחלוןהסיסמה המוקפץ שנפתח, הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK.
 17. תוכנית ההתקנה מראה סרגל התקדמות עם התחלת תהליך ההתקנה. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות.
 18. קרא את העצות להפחתת הפגיעה בסביבה, ובסיום לחץ עלContinue (המשך).
 19. מסך Add Printer (הוסף מדפסת) נפתח. לכל סוגי החיבורים, לחץ על הלחצן Add Printer (הוסף מדפסת).
 20. בחיבור רשת, המוצר יתווסף לרשימה באופן אוטומטי. בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן Add (הוסף). לחץ על הלחצן Continue (המשך).
 21. עם תום ההתקנה, מופיע מסך Summary (סיכום). לחץ על הלחצן Close (סגור) כדי לסגור את תוכנית ההתקנה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏