ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - גדלים וסוגי נייר נתמכים

מבוא
המידע הבא כולל את הגדלים וסוגי הנייר הנתמכים עבור כל מגש, עבור מזין המעטפות האופציונלי, עבור כל אביזר פלט ועבור יחידת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
גודלי נייר נתמכים עבור מגשי ההזנה והיחידה להדפסה דו-צדדית
  הערה:
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לבחור לפני ההדפסה בגודל הנייר ובסוג הנייר הנכונים במנהל המדפסת.
גודלי נייר נתמכים עבור מגשי ההזנה והיחידה להדפסה דו-צדדית
גודל ומידות
מגש 1
מגש 2 והמגשים האופציונליים ל-‏500 גיליונות
מגש אופציונלי ל-‏1,500 גיליונות
מחסנית לחומרי הדפסה מותאמים אישית
מזין מעטפות אופציונלי
אביזר להדפסה דו-צדדית אופציונלי
Letter
‎216 x 279 מ"מ
Legal
‎216 x 356 מ"מ
Executive
‎184 x 267 מ"מ
Statement
‎140 x 216 מ"מ
Oficio‏ (‎8.5 x 13)
‎216 x 330 מ"מ
‎3 x 5‏
76‎ x 127 מ"מ
‎4 x 6
‎102 x 152 מ"מ
‎5 x 7
‎127 x 178 מ"מ
‎5 x 8
‎127 x 203 מ"מ
A4
‎210 x 297 מ"מ
A5
‎148 x 210 מ"מ
A6
‎105 x 148 מ"מ
RA4
‎215 x 305 מ"מ
B5 (JIS)‎
‎182 x 257 מ"מ
B6 ‎(JIS)‎
‎128 x 182 מ"מ
‎10 x 15‏ ס"מ
‎102 x 152 מ"מ
Oficio‏ (‎216 x 340)
‎216 x 340 מ"מ
‎16K‏ ‎195 x 270‏ מ"מ
‎195 x 270 מ"מ
‎16K‏ ‎184 x 260‏ מ"מ
‎184 x 260 מ"מ
‎16K‏ ‎197 x 273‏ מ"מ
‎197 x 273 מ"מ
גלויה יפנית
Postcard (JIS)‎
100‎ x 148 מ"מ
גלויה יפנית כפולה מסובבת‬
Double Postcard (JIS)‎
‎148 x 200 מ"מ
Envelope #9
98‎ x 225 מ"מ
Envelope #10
‎105 x 241 מ"מ
Envelope Monarch
98‎ x 191 מ"מ
Envelope B5
‎176 x 250 מ"מ
Envelope C5
‎162 x 229 מ"מ
Envelope C6
‎114 x 162 מ"מ
Envelope DL
‎110 x 220 מ"מ
מותאם אישית
Any Custom‏ (כל גודל מותאם אישית)
‎76.2 x 127 עד ‎215.9 x 355.6 מ"מ
מותאם אישית
Any Custom‏ (כל גודל מותאם אישית)
‎148 x 210 מ"מ עד ‎215.9 x 355.6 מ"מ
מותאם אישית
‎90 x 160 עד ‎178 x 254 מ"מ
מותאם אישית
102‎ x 148 עד ‎170 x 282 מ"מ‎
סוגי נייר נתמכים עבור מגשי ההזנה והיחידה להדפסה דו-צדדית
מגשי ההזנה והיחידה להדפסה דו-צדדית תומכים במספר סוגים של נייר בטווח המשקל הבא: 60-220 ג'/מ"ר2
  הערה:
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לבחור לפני ההדפסה בגודל הנייר ובסוג הנייר הנכונים במנהל המדפסת.
סוגי נייר נתמכים עבור מגשי ההזנה והיחידה להדפסה דו-צדדית
סוג נייר
מגש 1
מגש 2 והמגשים האופציונליים ל-‏500 גיליונות
מגש אופציונלי ל-‏1,500 גיליונות
מחסנית לחומרי הדפסה מותאמים אישית
מזין מעטפות אופציונלי
אביזר להדפסה דו-צדדית אופציונלי
רגיל
HP EcoSMART Lite
קל - 60-74 ג'
קל עד בינוני - 85-95 גר'
בינוני - 96-110 ג'
כבד - 111-130 ג'
כבד במיוחד - 131-175 ג'
כרטיסים, 176-220 ג'
שקף לייזר שחור-לבן
מדבקות
תוויות קצה מדף
נייר מכתבים
מעטפה
מודפס מראש
מנוקב מראש
צבעוני
דחוס
ממוחזר
מחוספס
גודלי נייר נתמכים עבור אביזרי המערם, המהדק/המערם ותיבת הדואר עם חמישה סלים
גודלי נייר נתמכים עבור אביזרי המערם, המהדק/מערם ותיבת הדואר עם חמישה סלים
גודל
מערם אופציונלי או מהדק/מערם ללא הידוק
מהדק/מערם אופציונלי
תיבת דואר עם 5 סלים אופציונלית
Letter‎
Legal
Executive
Statement‏
Oficio‏ (‎8.5 x 13)
A4‎
A5
RA4
B5 ‎(JIS)‎
Oficio‏ (‎216 x 340)
‎16K‏ ‎197 x 273‏ מ"מ
מותאם אישית
‎139.5 x 209.8 מ"מ עד ‎216.1 x 356.2 מ"מ
(הערמה בלבד)
סוגי נייר נתמכים עבור אביזרי המערם, המהדק/מערם ותיבת הדואר עם חמישה סלים
  הערה:
מספר הגיליונות שניתן להדק או לקפל לחוברות משתנה בהתאם לעובי ולגודל הנייר.
סוגי נייר נתמכים עבור אביזרי המערם, המהדק/מערם ותיבת הדואר עם חמישה סלים
סוג נייר
מערם אופציונלי או מהדק/מערם ללא הידוק
מהדק/מערם אופציונלי
תיבת דואר עם 5 סלים אופציונלית
רגיל
HP EcoSMART Lite
קל - 60-74 ג'
בינוני 85‏-‏95 גר'
משקל בינוני 96–110 ג'
כבד - 111-130 ג'
כבד במיוחד - 131-175 ג'
כרטיסים, 176-220 ג'
שקף לייזר שחור-לבן
מדבקות
נייר מכתבים
מודפס מראש
מנוקב מראש
צבעוני
דחוס
ממוחזר
מחוספס
גדלים נתמכים של מעטפות עבור מזין המעטפות האופציונלי
מזין המעטפות האופציונלי תומך בגדלים הבאים:
  • Envelope #9
  • Envelope #10
  • Envelope Monarch
  • Envelope B5
  • Envelope C5
  • Envelope C6
  • Envelope DL
  • גדלים מותאמים אישית בטווח זה: ‎90 x 178 מ"מ עד ‎160 x 254 מ"מ

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏